intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 2 - TS. Đỗ Đăng Khoa

Chia sẻ: đinh Thị Tú Oanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
22
lượt xem
1
download

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 2 - TS. Đỗ Đăng Khoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 2 giúp người học hiểu về "Kiểu, toán tử và biểu thức". Nội dung trình bày cụ thể gồm có: Quy ước về đặt tên trong C/C++, kiểu dữ liệu cơ bản, những kiểu dữ liệu dẫn xuất, hằng – khai báo và sử dụng, biến – khai báo và sử dụng,...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 2 - TS. Đỗ Đăng Khoa

4/21/2015<br /> <br /> TRƯ NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> Ngôn ng<br /> <br /> l p trình C và C++<br /> <br /> Bài 2: Ki u, toán t<br /> <br /> và bi u th c<br /> <br /> TS. Đ Đăng Khoa<br /> B môn Cơ h c<br /> Vi n Cơ Khí<br /> <br /> ng d ng<br /> <br /> http://chud-dhbkhn.blogspot.com/<br /> <br /> 1<br /> <br /> 4/21/2015<br /> <br /> Quy ư c v đ t tên trong C/C++<br /> <br /> Áp d ng đ t tên cho hàm, bi n, h ng, c u trúc hay l p:<br /> - Là d y ký liên ti p bao g m ch cái và s và ph i b t đ u<br /> b ng ch cái ho c g ch dư i ‘_’.<br /> - Không bao g m các ký t đ c bi t như toán t : +,-,*,/<br /> - Không trùng v i t khóa<br /> - Phân bi t ch hoa, ch thư ng<br /> <br /> TRƯ NG Đ I H C<br /> BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> 2<br /> <br /> 4/21/2015<br /> <br /> T khóa<br /> M t s t nh t đ nh đư c dành cho m c đích riêng<br /> Có ý nghĩa đ c bi t trong ng c nh c a m t ngôn ng<br /> <br /> c<br /> <br /> th<br /> S không có xung đ t n u t khóa và tên bi n khác nhau<br /> Ví d : t integer cho tên bi n thì hoàn toàn h p l ngay c<br /> khi mà t khóa là int<br /> <br /> TRƯ NG Đ I H C<br /> BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> 3<br /> <br /> 4/21/2015<br /> <br /> Ki u d<br /> <br /> li u<br /> <br /> Tên ki u: là m t t dành riêng đ ch đ nh ki u c a d li u.<br /> S byte trong b nh : đ lưu tr m t đơn v d li u thu c<br /> ki u này, ph thu c vào các trình biên d ch và h th ng máy<br /> khác nhau.<br /> Mi n giá tr c a ki u: Cho bi t m t đơn v d li u thu c ki u<br /> này s có th l y giá tr trong mi n nào (giá tr nh nh t và l n<br /> nh t là bao nhiêu), ph thu c vào s byte mà h th ng máy<br /> qui đ nh cho t ng ki u.<br /> <br /> TRƯ NG Đ I H C<br /> BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> 4<br /> <br /> 4/21/2015<br /> <br /> Ki u d<br /> <br /> li u cơ b n<br /> <br /> Ki u d<br /> <br /> int<br /> <br /> li u cơ b n<br /> <br /> float double<br /> <br /> char<br /> <br /> void<br /> TRƯ NG Đ I H C<br /> BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản