intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý hoạt động ngân hàng - GV. Chu Mai Linh

Chia sẻ: Fdgvxcc Fdgvxcc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

0
319
lượt xem
60
download

Bài giảng Nguyên lý hoạt động ngân hàng - GV. Chu Mai Linh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý hoạt động ngân hàng trình bày về lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng, khái niệm về ngân hàng thương mại, vai trò và chức năng của ngân hàng, các loại hình ngân hàng thương mại, các dịch vụ của ngân hàng thương mại, các khuynh hướng ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý hoạt động ngân hàng - GV. Chu Mai Linh

 1. NGUYÊN LÍ HOẠT ĐỘNG NGÂN HÀNG (NHA302) GV. Chu Mai Linh
 2. Danh sách tài liệu tham khảo • Sách tham khảo tiếng Việt: - Nghiệp vụ ngân hàng thương mại – TS. Nguyễn Minh Kiều - Quản trị ngân hàng thương mại – TS. Trương Quang Thông – NXB. Tài Chính - Tiền tệ ngân hàng và thị trường tài chính – Nguyễn Văn Ngọc – NXB. Đại học kinh tế quốc dân
 3. Danh sách tài liệu tham khảo • Sách tham khảo tiếng Anh: - Francis and Siegel (2001), Principles of Banking, 7th edition, American Bankers Association (or later edition) - Peter S. Rose (1999), Commercial Bank Management, 4th ed., Irwin McGraw-Hill, Boston, MA. - Frederic S.Mishkin, Economics of Money, Banking, and Financial Markets (2010).
 4. Danh mục các tài liệu tham thảo khác • Văn bản pháp luật: - Luật các tổ chức tín dụng (2010) - Luật Ngân hàng nhà nước Việt Nam (2010) - Bộ luật Dân sự (2005) • Địa chỉ website quan trọng: - Ngân hàng nhà nước Việt Nam www.sbv.gov.vn/ - Thư viện pháp luật http://thuvienphapluat.vn/ - Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam http://www.vnba.org.vn/ - Tạp chí tài chính http://www.tapchitaichinh.vn/ - Website của các ngân hàng
 5. Đề cương môn học • Chuyên đề 1:Khái quát chung về hoạt động ngân hàng (ABA Chapter 1) • Chuyên đề 2: Quản lí nhà nước với hoạt động ngân hàng (ABA Chapter 2 + Misklin Chapter 11) • Chuyên đề 3: Nghiệp vụ huy động tiền gửi (ABA Chapter 4+7) • Chuyên đề 4: Các dịch vụ thanh toán qua ngân hàng (ABA Chapter 5+6) • Chuyên đề 5: Các nghiệp vụ tín dụng (ABA Chapter 8) • Chuyên đề 6: Quản trị rủi ro trong ngân hàng thương mại (ABA Chapter 9) • Chuyên đề 7: Phân tích kết quả kinh doanh của ngân hàng thương mại (ABA Chapter 10)
 6. Chuyên đề I Khát quát chung về hoạt động của ngân hàng I. Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng II. Khái niệm về ngân hàng thương mại III. Vai trò và chức năng của ngân hàng IV. Các loại hình ngân hàng thương mại V. Các dịch vụ của ngân hàng thương mại VI. Các khuynh hướng ảnh hưởng tới hoạt động của ngân hàng
 7. Lịch sử hình thành • Lịch sử hình thành và phát triển của ngân hàng gắn liền với lịch sử của nền sản xuất hàng hoá. • Nghề ngân hàng bắt đầu bằng nghiệp vụ đổi tiền và đúc tiền của các thợ vàng. (ngân hàng của các thợ vàng) • Nhu cầu cất giữ của cải để đảm bảo an toàn là điều kiện để thực hiện thanh toán hộ. • Xuất hiện những người làm nghề kinh doanh tiền tệ: vừa đổi tiền, thanh toán hộ, vừa đúc tiền và cho vay nặng lãi.
 8. • Do tính chất vô danh của tiền, nhà buôn tiền có thể tạm thời sử dụng phần tiền gửi của khách để cho vay. • Nhà buôn tiền  Kẻ cho vay nặng lãi  nhà buôn tiền  NGÂN HÀNG.
 9. Lịch sử phát triển • Các ngân hàng mở rộng đối tượng cho vay: cho vay với cá nhân, quan lại, địa chủ, vua chúa, cho vay tài trợ một phần nhu cầu chi tiêu cho chiến tranh. • Hình thức cho vay chủ yếu là thấu chi. • Xuất phát từ nhu cầu lợi nhuận cao, nhiều chủ ngân hàng phát hành những chứng chỉ tiền gửi khống để cho vay.
 10. • Sự sụp đổ các ngân hàng gây khó khăn trong hoạt động thanh toán + lãi suất cao, khiến các nhà buôn không thể sử dụng nguồn vay này. Họ tập hợp lại và thành lập nên ngân hàng, chủ yếu cho vay ngắn hạn, thanh toán hộ, gắn liền với quá trình luân chuyển vốn. Ngân hàng này gọi là ngân hàng thương mại.
 11. Khái niệm về ngân hàng Luật các tổ chức tín dụng Việt Nam do Quốc hội khoá X thông qua ngày 16 tháng 6 năm 2010 định nghĩa như sau: Ngân hàng là loại hình tổ chức tín dụng có thể thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng. Ngân hàng thương mại là loại hình ngân hàng được thực hiện tất cả các hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác theo qui định của Luật này nhằm mục tiêu lợi nhuận.
 12. Hoạt động ngân hàng • Hoạt động ngân hàng là việc kinh doanh, cung ứng thường xuyên các nghiệp vụ sau đây: + nhận tiền gửi + cấp tín dụng + cung ứng dịch vụ thanh toán qua tài khoản. (Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010).
 13. Chức năng và vai trò của ngân hàng 1. Chức năng 1.1. Trung gian tài chính 1.2. Cung ứng các phương tiện thanh toán 1.3. Chức năng trung gian thanh toán
 14. Trung gian tài chính Đầu tư
 15. Trung gian tài chính Quá trình vay mượn thông qua ngân hàng, đã giải quyết được những khó khăn khi những người cho vay và đi vay giao dịch trực tiếp với nhạu. Những khó khăn này bao gồm sự không trùng lặp về số lượng vốn, thời gian và những rủi ro.
 16. Trung gian tài chính • Biến đổi quy mô của tài sản tài chính • Biến đổi kỳ hạn của tài sản tài chính • Chia sẻ rủi ro của các tài sản tài chính
 17. Trung gian thanh toán
 18. Trung gian thanh toán Nhiệm vụ cụ thể của chức năng này gồm: - Mở tài khoản giao dịch cho khách hàng - Quản lí và cung cấp các phương tiện thanh toán cho khách hàng - Tổ chức và kiểm soát quy trình thanh toán giữa các khách hàng.
 19. Vai trò của ngân hàng thương mại • Vai trò khuyến khích tiết kiệm, đáp ứng nhu cầu vốn trong nền kinh tế và tăng cường hiệu quả sử dụng vốn trong nền kinh tế • Vai trò thực thi chính sách tiền tệ
 20. Chức năng điều tiết kinh tế vi mô • Thông qua việc tiếp nhận, thu hút khối lượng lớn tiền mặt từ nền kinh tế (tiền gửi của công chúng, thu nhận tiền bán hàng của DN gửi vào tài khoản,.) đồng thời cung ứng tiền mặt theo nhu cầu khi DN rút tiền trả lương, trả tiền hàng hoá, công chúng rút tiền để mua tài sản, tiêu dùng.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2