intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ĐH Mở TP.HCM

Chia sẻ: Thangnamvoiva25 Thangnamvoiva25 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
63
lượt xem
2
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ĐH Mở TP.HCM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Nguyên lý kế toán - Chương 3: Tài sản và ghi sổ kép" cung cấp cho người học các kiến thức: Nhắc lại một số khái niệm, tài khoản kế toán, vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép, lập Bảng cân đối tài khoản, tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 3 - ĐH Mở TP.HCM

Trường Đại học Mở TPHCM – Khoa Kế toán Kiểm toán<br /> <br /> Chương 3<br /> <br /> Tài khoản và ghi sổ kép<br /> <br /> 1<br /> <br /> Mục tiêu<br /> • Sau khi nghiên cứu xong chương này, bạn có thể:<br /> • Giải thích tính chất và kết cấu của tài khoản kế<br /> <br /> toán;<br /> • Áp dụng nguyên tắc ghi sổ kép để xác định và<br /> <br /> ghi nhận ảnh hưởng của các nghiệp vụ kinh tế<br /> phát sinh vào các tài khoản kế toán;<br /> • Xác lập và nhận biết mối quan hệ giữa tài<br /> khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết;<br /> • Lập và sử dụng Bảng cân đối tài khoản.<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br />  Nhắc lại một số khái niệm<br />  Tài khoản kế toán<br />  Vận dụng tài khoản kế toán và ghi sổ kép<br />  Lập Bảng cân đối tài khoản<br />  Tài khoản tổng hợp và tài khoản chi tiết<br /> <br /> 3<br /> <br /> Nhắc lại một số khái niệm<br /> Phương trình kế toán:<br /> <br /> Tài sản<br /> <br /> Nợ phải<br /> trả<br /> <br /> Vốn chủ<br /> sở hữu<br /> <br /> Phương trình kế toán phản ảnh các đối tượng kế toán và quan<br /> hệ giữa các đối tượng kế toán<br /> 4<br /> <br /> 2<br /> <br /> Nhắc lại một số khái niệm (tiếp)<br /> Sự vận động của các đối tượng kế toán<br /> Nợ phải trả<br /> <br /> Tài<br /> sản<br /> <br /> Nợ phải trả<br /> <br /> Tài<br /> sản<br /> <br /> Vốn chủ<br /> sở hữu<br /> <br /> Thời điểm 1/1<br /> <br /> Vốn chủ<br /> sở hữu<br /> <br /> Thời điểm 31/12<br /> 5<br /> <br /> Định nghĩa<br /> Phân loại<br /> <br /> Tài<br /> khoản<br /> <br /> Kết cấu tài khoản<br /> Tài khoản và Bảng cân đối kế toán<br /> <br /> 6<br /> <br /> 3<br /> <br /> Định nghĩa<br /> Tài khoản kế toán là việc phân loại đối tượng kế<br /> toán để tổ chức phản ảnh và kiểm tra một cách<br /> thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình và<br /> sự vận động biến đổi của từng đối tượng<br />  Theo dõi sự biến động của đối tượng kế toán là<br /> <br /> Tiền mặt  sử dụng TK Tiền mặt.<br /> 7<br /> <br /> Phân loại tài khoản<br />  TK Tài sản<br />  TK Nợ phải trả<br />  TK Vốn chủ sở hữu<br /> <br /> Sự biến động của tình hình tài chính do sự biến đổi<br /> của đối tượng kế toán<br /> Kiểm soát việc ghi chép trên TK thông qua tính cân<br /> đối của PTKT<br /> 8<br /> <br /> 4<br /> <br /> Ví dụ 1<br /> Hãy nêu tên đối tượng kế toán thuộc loại<br /> - Tài sản<br /> - Nợ phải trả<br /> - Vốn chủ sở hữu<br /> <br /> 9<br /> <br /> Kết cấu tài khoản<br /> Tài khoản …….<br /> Chứng từ<br /> Số<br /> <br /> Ngày<br /> <br /> Diễn giải<br /> <br /> TK<br /> đối ứng<br /> <br /> Số tiền<br /> Nợ<br /> <br /> Có<br /> <br /> Số dư đầu kỳ<br /> Số phát sinh trong kỳ<br /> <br /> Tổng số phát sinh trong kỳ<br /> Số dư cuối kỳ<br /> 10<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2