intTypePromotion=1

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Đề cương môn học - Lương Xuân Minh

Chia sẻ: Minh Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
1
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Đề cương môn học - Lương Xuân Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về nghề nghiệp kế toán: Đối tượng kế toán vai trò và chức năng của kế toán các phương pháp kế toán tổ chức công tác kế toán các hình thức kế toán hệ thống báo cáo tài chính… Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Đề cương môn học - Lương Xuân Minh

  1. 06-Nov-19 GIỚI THIỆU MÔN HỌC 1. ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC 2. MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC 3. KẾ HOẠCH HỌC TẬP Học phần 4. TÀI LIỆU HỌC TẬP 5. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN (tài liệu dành riêng cho lớp D17,D18- HK1 NH 2019-2020) minhlx@buh.edu.vn 06-Nov-19 1 minhlx@buh.edu.vn 06-Nov-19 2 1 2 ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC A. MỤC TIÊU: Chương 1- Tổng quan Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức tổng quan về nghề Chương 2- BCTC nghiệp kế toán: đối tượng kế toán; vai trò và chức năng của kế toán; các phương pháp kế toán; tổ chức công tác kế toán; các Chương 3- Tài khoản- Ghi sổ kép hình thức kế toán; hệ thống báo cáo tài chính… Chương 4- Chứng từ- Kiểm kê Sau khi học xong môn học, người học có thể: - Định nghĩa và mô tả các vấn đề cơ bản của kế toán Chương 5- Tính giá - Giải thích và minh họa các vấn đề cơ bản của kế toán Chương 6- Các nghiệp vụ chủ yếu - Xây dựng, thực hiện quy trình kế toán một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp và lập báo cáo kế toán đơn Chương 7&8- Sổ kế toán- Hình thức sổ- Tổ chức công tác kế toán giản minhlx@buh.edu.vn 06-Nov-19 3 minhlx@buh.edu.vn 06-Nov-19 4 3 4 1
  2. 06-Nov-19 MỤC TIÊU VÀ YÊU CẦU MÔN HỌC B. YÊU CẦU CỦA MÔN HỌC: Chương 2, 3, 4, 5 Chương 7,8 ◦ Môn học trước: Không yêu cầu • Kế toán các ◦ Yêu cầu về kiến thức: Không yêu cầu nghiệp vụ kinh ◦ Yêu cầu về kỹ năng: Sinh viên có kỹ năng làm việc độc • Báo cáo tài chính tế chủ • Sổ kế lập, làm việc nhóm, tự nghiên cứu. • Tài khoản và ghi yếu trong toán và sổ kép doanh Hình ◦ Yêu cầu về thái độ: • Tổng thức kế quan về • Chứng từ và nghiệp Kiểm kê toán - Chủ động, nghiêm túc, tích cực tham gia trên 80% số tiết kế toán Chương 6 • Tổ chức • Tính giá đối của môn học tượng kế toán công tác Chương 1 kế toán - Sinh viên phải nghiên cứu trước những tài liệu do giảng viên giới thiệu và làm đầy đủ bài tập. minhlx@buh.edu.vn 06-Nov-19 5 minhlx@buh.edu.vn 06-Nov-19 6 5 6 Tài liệu chính: Thành phần Tỷ lệ Giáo trình Nguyên lý kế toán- Phương thức đánh giá Ø đánh giá (%) Trường đại học ngân hàng (2018). Chuyên cần và thái độ học tập 10 Ø Thông tư 200/2014/TT-BTC Đánh giá Bài tập cá nhân 20 quá trình Kiểm tra viết (cá nhân) giữa kỳ 20 Đánh giá cuối kỳ Thi viết cá nhân 50 minhlx@buh.edu.vn 06-Nov-19 7 minhlx@buh.edu.vn 06-Nov-19 8 7 8 2
  3. 06-Nov-19 } Điểm chuyên cần: } Bài tập cá nhân ◦ Tham dự đầy đủ các buổi học, không đi học muộn Sinh viên chọn một trong các hình thức sau: ◦ Có thái độ tiếp thu bài tốt.  Hình thức 1: Làm 02 bài kiểm tra cá nhân, mỗi bài 10% (dự – Không làm việc riêng trong lớp kiến kết thúc chương 3 và 5) – Không sử dụng điện thoại di động  Hình thức 2: Lựa chọn 01 doanh nghiệp, thực hiện việc sưu – Làm bài tập kết thúc chương tập chứng từ theo nghiệp vụ phát sinh (có quy định nghiệp vụ)  Hình thức 3: Chuẩn bị các bài tập trong giáo trình minhlx@buh.edu.vn 06-Nov-19 9 minhlx@buh.edu.vn 06-Nov-19 10 9 10 1. Thu- Chi tiền mặt 1. Bài tập 3- Trang 44 11. Bài tập 6- Trang 206 2. Tiền gửi ngân hàng 2. Bài tập 4- Trang 45 12. Bài tập 7- Trang 207 3. Nhập- Xuất kho 3. Bài tập 2- Trang 105 13. Bài tập 2- Trang 276 4. Mua tài sản cố định 4. Bài tập 4- Trang 107 14. Bài tập 3- Trang 277 5. Tính và các khoản trích theo lương 5. Bài tập 2- Trang 168 15. Bài tập 4- Trang 279 6. Trả lương nhân viên 6. Bài tập 3- Trang 169 16. Bài tập 5- Trang 281 7. Tạm ứng nhân viên 7. Bài tập 4- Trang 170 17. Bài tập 6- Trang 282 8. Thanh toán các khoản chi dịch vụ (điện, nước,…) 8. Bài tập 5- Trang 171 9. Bán hàng 9. Bài tập 4- Trang 205 10. Nghiệp vụ khác: thừa, thiếu tài sản; mua chứng khoán… 10. Bài tập 5- Trang 206 minhlx@buh.edu.vn 06-Nov-19 11 minhlx@buh.edu.vn 06-Nov-19 12 11 12 3
  4. 06-Nov-19 } Điểm kiểm tra viết cá nhân giữa kỳ. ◦ Kết thúc chương Kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu trong doanh nghiệp ◦ Hình thức: Bài tập xử lý nghiệp vụ ◦ Yêu cầu: Không sử dụng tài liệu, kể cả hệ thống tài khoản https://sites.google.com/a/buh.edu.vn /minhluong/nlkt/bgnlkt minhlx@buh.edu.vn 06-Nov-19 13 minhlx@buh.edu.vn 06-Nov-19 14 13 14 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2