intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6 - ThS. Trương Quang Trường

Chia sẻ: Haha Haha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

77
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nguyên lý máy - Chương 6 trình bày về "Các chỉ tiêu chất lượng của máy". Nội dung chính trong chương này gồm: làm đều chuyển động của máy, điều chỉnh tự động chuyển động máy, cân bằng máy, hiệu suất. Mời các bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý máy: Chương 6 - ThS. Trương Quang Trường

NGUYÊN LÝ MÁY<br /> GV: ThS. TRƯƠNG QUANG TRƯỜNG<br /> KHOA CƠ KHÍ – CÔNG NGHỆ<br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM<br /> <br /> Khoa Cơ Khí – Công Nghệ<br /> Ths. Trương Quang Trường<br /> <br /> Trường ĐH Nông Lâm TPHCM<br /> <br /> Nguyên Lý Máy<br /> <br /> Ch ơng 6<br /> <br /> CÁC CHỈ TIÊU CHẤT L ỢNG CỦA MÁY<br /> <br /> Khoa Cơ Khí – Công Nghệ<br /> Ths. Trương Quang Trường<br /> <br /> -2-<br /> <br /> Trường ĐH Nông Lâm TPHCM<br /> <br /> ĐẠI CƯƠNG<br /> Các chỉ tiêu chất l ợng cơ bản:<br /> 1. Đều<br /> 2.<br /> <br /> n định<br /> <br /> 3. Cân bằng<br /> <br /> 4. Hiệu suất<br /> <br /> Khoa Cơ Khí – Công Nghệ<br /> Ths. Trương Quang Trường<br /> <br /> Trường ĐH Nông Lâm TPHCM<br /> <br /> I. LÀM Đ U CHUY N Đ NG CỦA MÁY<br /> 1. Hệ số không đều<br /> - Từ phương trình chuyển động máy<br /> <br /> 1 2 dJ<br /> M d  M c  1<br /> d1<br /> d<br /> 1<br /> dJ<br /> d<br /> 2<br /> M d  M c  12<br /> J<br />  1  1 <br /> 2<br /> d<br /> dt<br /> dt<br /> J<br /> 1<br /> dJ<br /> - Để máy chuyển động đều 1  0  M d  M c  12<br /> 0<br /> 2 d<br /> - Điều kiện trên không thể thực hiện được trên thực tế  trong giai đọan chuyển<br /> động bình ổn, vận tốc máy dao động trong khoảng 1max  1min<br /> - Để đánh giá độ chuyển động không đều của máy  dùng hệ số chuyển động<br />   1min<br />   1min<br /> không đều <br /> , tb  1max<br />   1max<br /> 2<br /> tb<br /> - Hệ số chuyển động không đều  được quy định tiêu chuẩn cho từng lọai máy<br /> ví dụ, máy nông nghiệp    1/ 5 1/150 máy bơm, máy công cụ    1/ 20 1/150<br /> - Khi đó<br /> <br />  <br /> <br /> 1max   1min  , <br /> <br /> <br /> Ths. Trương Quang Trường<br /> <br /> tb<br /> <br />    <br /> 1max   1min  , <br />  1max/minCơ  tb 1Nghệ <br /> Khoa  Khí – Công <br /> tb <br /> -4-<br /> <br /> 2<br /> <br /> <br /> <br /> 2 <br /> <br /> Trường ĐH Nông Lâm TPHCM<br /> <br /> I. LÀM Đ U CHUY N Đ NG CỦA MÁY<br /> 2. Biện pháp làm đều chuyển động của máy<br /> J0<br /> <br /> J  <br /> - J phụ thuộc vị trí cơ cấu J <br /> {<br /> {<br /> <br /> 1 2 dJ  <br /> M d  M c  1<br /> dJ  <br /> dJ<br /> d<br /> d<br /> 2<br /> <br />  1 <br />  J 0  J    <br /> <br /> d d <br /> d<br /> J 0  J  <br /> phan _ co _ dinh<br /> <br /> - Do đó<br /> <br /> - Giảm<br /> - Tăng<br /> <br /> phan _ thay _ doi _ theo _ <br /> <br /> 1 bằng cách tăng phần cố định của moment quán tính<br /> <br /> J 0 bằng cách lắp một khối lượng phụ gọi là bánh đà, J d lên<br /> <br /> + khâu dẫn, hoặc<br /> <br /> + khâu có tỉ số truyền với khâu dẫn không đổi<br /> - Bánh đà có tác dụng tích trữ năng lượng khi Ad  Ac và giải phóng năng lượng khi<br /> Ad  Ac , nhờ đó điều hòa việc phân phối năng lượng trong các giai đọan chuyển<br /> động khác nhau của một chu kỳ động lực học máy<br /> J d càng lớn càng có tác dụng tốt nhưng không thể quá lớn Cơ Khí – Công Nghệ<br /> Khoa<br /> Ths. Trương Quang Trường<br /> <br /> -5-<br /> <br /> Trường ĐH Nông Lâm TPHCM<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2