intTypePromotion=1

Bài giảng Nhập môn lập trình: Tính toán cơ bản - Võ Quang Hoàng Khang

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
47
lượt xem
1
download

Bài giảng Nhập môn lập trình: Tính toán cơ bản - Võ Quang Hoàng Khang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nhập môn lập trình: Tính toán cơ bản do Võ Quang Hoàng Khang biên soạn với mục tiêu chính như: Hiểu kiểu dữ liệu (data type) là gì, khai báo hằng (constants) và biến (variables) của chương trình. Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập môn lập trình: Tính toán cơ bản - Võ Quang Hoàng Khang

NHẬP MÔN LẬP TRÌNH<br /> <br /> TÍNH TOÁN CƠ BẢN<br /> Variables<br /> Expressions<br /> <br /> NHẬP MÔN LẬP TRÌNH<br /> <br /> MỤC TIÊU<br /> • Hiểu kiểu dữ liệu (data type) là gì<br /> • Khai báo hằng (constants) và biến (variables)<br /> của chương trình<br /> <br /> Basic Computations<br /> <br /> 2<br /> <br /> NHẬP MÔN LẬP TRÌNH<br /> <br /> NỘI DUNG<br /> • Biến và kiểu dữ liệu<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> • Biểu thức<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> –<br /> <br /> Data Types<br /> Integral Types<br /> Floating-Point Types<br /> Declarations<br /> <br /> Basic Computations<br /> <br /> Số học<br /> Quan hệ<br /> Logical<br /> Phép gán<br /> Mixing Data Types<br /> Casting<br /> <br /> 3<br /> <br /> NHẬP MÔN LẬP TRÌNH<br /> <br /> Review<br /> • Computer program: A set of instructions that computer hardware will<br /> execute.<br /> • Issues for a program/software: Usability, Correctness, Maintainability,<br /> Portability<br /> • Computer software: A set of related programs<br /> • Steps to develop a software: Requirement collecting, Analysis, Design,<br /> Implementing, Testing, Deploying, Maintaining<br /> • Data: Specific values that describe something<br /> • Information: Mean of data<br /> • Fundamental Data Units: Bit, Nibble, Byte, KB, MB, GB, TB<br /> • Data Representation: Number systems: 2, 10, 8, 16<br /> • Program Instructions: <br /> • Programming Languages: Machine language, Assembly, High-level<br /> languages<br /> Basic Computations<br /> <br /> 4<br /> <br /> NHẬP MÔN LẬP TRÌNH<br /> <br /> 1- Variables and Data Types<br /> Biến là một tên tham chiếu đến<br /> một vị trí trong bộ nhớ (address)<br /> c<br /> Chứa dữ liệu dạng nhị phân<br /> Khi chương trình biên dịch,<br /> trình biên dịch sẽ xác định vị trí<br /> b<br /> mà biến được phân bổ.<br /> Questions:<br /> a<br /> (1) Nó ở đâu?  It’s Address<br /> (2) Nó chiếm bao nhiêu byte nhớ?<br />  Data type<br /> Basic Computations<br /> <br /> 0000 1001<br /> 1100 0011<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2