intTypePromotion=3

Bài giảng Nhập Môn Xã hội học: Bài 7 - Nguyễn Xuân Nghĩa

Chia sẻ: Na Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
105
lượt xem
19
download

Bài giảng Nhập Môn Xã hội học: Bài 7 - Nguyễn Xuân Nghĩa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Nhập Môn Xã hội học: Bài 7 - Định chế xã hội có nội dung trình bày định nghĩa, cơ chế cơ bản, tương quan giữa định chế xã hội và tổ chức xã hội, khái niệm phân biệt hóa định chế và các lý thuyết nghiên cứu, giải thích định chế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nhập Môn Xã hội học: Bài 7 - Nguyễn Xuân Nghĩa

  1. Bài 7: Định chế xã hội 1. Định nghĩa 2. Các định chế cơ bản 3. Tương quan giữa định chế XH & Tổ chức ương XH (tr.104;144) 4. Khái niệm phân biệt hoá định chế (biện biệt hoá, hoá, dị biệt hoá…)(institutional hoá…)(institutional differentiation) (tr.153) - trong XH cổ truyền có 1 định chế bao trùmXHHĐ: giao cho các định chế chuyên trùmXHHĐ: biệt - trong XHCT, 1 chức năng XH thường chỉ 1 thư định chế. Trong XHHĐ có nhiều định chế. chế. chế. * Ý nghĩa của phân biệt hoá định chế. chế.
  2. 5. Các lý thuyết nghiên cứu, giải thích định chế: A. Lý thuyết tương tác biểu tượng tương tư - quá trình xã hội hoá trong định chế: mỗi định chế có những khuôn mẫu riêng - Tính học hỏi, sáng tạo của cá nhân trong qt xhh - Nhận thức của cá nhân về tình huống - Khoảng cách giữa hành vi mong đợi và thực tế… B. Lý thuyết chức năng nă - chức năng (công khai, tiềm ẩn và phản chức năng) của nă định chế; tương quan với các định chế khác tương C. Lý thuyết mâu thuẫn xã hội: - Những mâu thuẫn, bbình đẳng trong các định chế - Thành phần nào được hưởng lợi qua những mâu thuẫn, được hư cạnh tranh trong định chế - Định chế nào có tính quyết định (vd:thể thao:tr.158-59) thao:tr.158-
  3.  Thảo luận: “Theo bạn nguyên tắc thế tục là gì? Quá trình thế tục hoá là gì? Nó có phải là một khía cạnh của quá trình phân biệt hoá định chế? - Quá trình thế tục hoá có những mặt tích cực, tiêu cực nào?”
ANTS
ANTS

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản