intTypePromotion=1

Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 14: Một số chức năng hỗ trợ công tác quản lý của doanh nghiệp

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
53
lượt xem
3
download

Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 14: Một số chức năng hỗ trợ công tác quản lý của doanh nghiệp

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong chương 14, các bạn sẽ tìm hiểu một số chức năng hỗ trợ công tác quản lý của doanh nghiệp như quản lý hợp đồng, phân tích tài chính và ngân sách. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 14: Một số chức năng hỗ trợ công tác quản lý của doanh nghiệp

 1. 1
 2. NỘI DUNG 2
 3. 1. QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG 3
 4. 1.1. HỢP ĐỒNG LÀ GÌ? • Hợp đồng là một cam kết thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (thể nhân hay pháp nhân) để làm hoặc không làm một việc nào đó trong khuôn khổ pháp luật 4
 5. 1.2. CÁC LOẠI HỢP ĐỒNG 5
 6. 1.2.1. HỢP ĐỒNG DÂN SỰ • Hợp đồng dân sự: là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê, vay, mượn, tặng, cho tài sản; làm hoặc không làm một việc, dịch vụ hoặc các thỏa thuận khác nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng. 6
 7. 1.2.2. HỢP ĐỒNG KINH TẾ • Hợp đồng kinh tế: là sự thỏa thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và các thỏa thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình 7
 8. 1.2.2. HỢP ĐỒNG KINH TẾ 8
 9. 1.2.2.1. CẤU TRÚC HỢP ĐỒNG KINH TẾ • Tên và thông tin địa chỉ các bên • Thông điệp nêu rõ sự đồng ý trên thỏa thuận • Nội dung và phạm vi công việc thực hiện/hàng hóa được mua bán • Giá cả, số lượng và quy cách hàng hóa (nếu là hợp đồng mua bán hàng hóa) • Thời điểm và phương thức giao hàng (nếu là hợp đồng mua bán hàng hóa) • Phương thức giải quyết tranh chấp, luật áp dụng và tòa thụ lý nếu có tranh tụng • Bảo mật thông tin • Các điều khoản chung và thời hiệu hợp đồng 9
 10. 1.2.2.2. PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG KINH TẾ • Theo thời hạn hợp đồng, có thể chia HĐKT thành các loại sau:  HĐKT ngắn hạn:  HĐKT dài hạn: • Theo tính kế hoạch của HĐKT, có thể chia HĐKT thành 2 loại:  HĐKT theo chỉ tiêu pháp lệnh:  HĐKT không theo chỉ tiêu pháp lệnh: • Căn cứ vào tính chất của mối quan hệ:  HĐKT mang tính chất đền bù:  HĐKT mang tính tổ chức: 10
 11. 1.2.2.2. PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG KINH TẾ • Căn cứ vào nội dung cụ thể của các quan hệ kinh tế, có thể chia HĐKT thành các loại sau:  Hợp đồng mua bán hàng hóa  Hợp đồng bảo hiểm  Hợp đồng phân phối, đại lý và trung gian  Hợp đồng sở hữu trí tuệ  Hợp đồng liên doanh  Hợp đồng hàng hải  Hợp đồng lao động  Các loại hợp đồng dự án xây dựng 11
 12. 1.2.2.3. TÁC DỤNG CƠ BẢN CỦA HỢP ĐỒNG • HĐKT thể hiện quyền và nghĩa vụ ràng buộc giữa các bên • Tham gia ký kết hợp đồng nghĩa là các chủ thể đã bị ràng buộc về mặt pháp lý. Từ đó, quyền lợi của các chủ thể sẽ được bảo đảm. • Việc tham gia ký kết và tuân thủ nghiêm chỉnh các điều khoản trong HĐKT sẽ tạo uy tín cho Doanh nghiệp trên thị trường. • Người soạn thảo hợp đồng phải dự tính được những rủi ro có thể xảy đến trong tương lai để điều chỉnh các điều khoản cho phù hợp. 12
 13. 1.3. CÁCH THỨC QUẢN LÝ HỢP ĐỒNG TRÊN PHẦN MỀM MISA SME.NET 2015 13
 14. THIẾT LẬP DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG Khai báo hợp đồng mua 14
 15. THIẾT LẬP DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG Khai báo hợp đồng bán (HĐ bán lẻ) 15
 16. THIẾT LẬP DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG Khai báo hợp đồng bán (HĐ bán lẻ) 16
 17. THIẾT LẬP DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG Khai báo hợp đồng bán (HĐ bán lẻ) 17
 18. THIẾT LẬP DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG Khai báo hợp đồng bán (HĐ theo dự án) 18
 19. THIẾT LẬP DANH SÁCH CÁC HỢP ĐỒNG Khai báo hợp đồng bán (HĐ theo dự án) 19
 20. BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG Chọn tham số báo cáo: Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo hợp đồng 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2