intTypePromotion=1

Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 10: Kế toán tiền lương

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
58
lượt xem
6
download

Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 10: Kế toán tiền lương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 10 trình bày về kế toán tiền lương. Sau khi học xong chương này người học có thể: Biết được các nguyên tắc hạch toán tiền lương, biết được mô hình hóa hoạt động tiền lương và các khoản trích theo lương, biết cách thực hành kế toán tiền lương trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 10: Kế toán tiền lương

 1. 1
 2. NỘI DUNG 2
 3. 1. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN Hạch toán chi tiết theo số lượng lao động, 1 thời gian lao động và kết quả lao động. Căn cứ lập bảng tính và thanh toán lương và các 2 khoản trích theo lương: Bảng chấm công, Phiếu làm thêm giờ,Phiếu giao nộp sản phẩm, Hợp đồng giao khoán, Phiếu nghỉ hưởng BHXH,… Căn cứ vào Bảng lương để lập Bảng tính và 3 phân bổ tiền lương cùng các khoản trích theo lương 3
 4. 2. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG TIỀN LƯƠNG VÀ CÁC KHOẢN TRÍCH THEO LƯƠNG 4
 5. 3. THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN Quy trình xử lý trên phần mềm Sơ đồ hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương Hướng dẫn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh Xem và in báo cáo liên quan 5
 6. 3.1. QUY TRÌNH XỬ LÝ TRÊN PHẦN MỀM 6
 7. 3.2. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG 7
 8. 3.3. HƯỚNG DẪN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH 3.3.1 Khai báo các danh mục liên quan 3.3.2 Các chứng từ đầu vào liên quan 3.3.3 Nhập chứng từ vào Phần mềm kế toán 8
 9. 3.3.1. KHAI BÁO CÁC DANH MỤC  Danh mục phòng ban  Danh mục nhân viên  Biểu tính thuế thu nhập  Ký hiệu chấm công 9
 10. KHAI BÁO CƠ CẤU TỔ CHỨC 10
 11. KHAI BÁO DANH MỤC NHÂN VIÊN Mục đích: giúp theo dõi chi tiết đến từng tài khoản lương được hưởng, số tiền đã nhận, số bảo hiểm đã nộp,… Khi khai báo: Cần nhập đầy đủ các thông tin như: Mã cán bộ, Tên cán bộ, phòng ban, địa chỉ, chức vụ, phòng ban, mã ngạch lương,… 11
 12. KHAI BÁO DANH MỤC NHÂN VIÊN 12
 13. BIỂU TÍNH THUẾ THU NHẬP 13
 14. KHAI BÁO KÝ HIỆU CHẤM CÔNG 14
 15. QUY ĐỊNH LƯƠNG 15
 16. 3.3.2. CÁC CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO LIÊN QUAN Bảng chấm công Bảng chấm công làm thêm giờ Phiếu xác nhận sản phẩm và công trình hoàn thành Hợp đồng giao khoán Bảng thanh toán tiền lương Bảng thanh toán tiền thuê ngoài Bảng kê trích nộp các khoản theo lương Bảng thanh lý (nghiệm thu) hợp đồng giao khoán 16
 17. MỘT SỐ MẪU CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO Bảng chấm công 17
 18. 3.3.3. NHẬP CHỨNG TỪ VÀO PHẦN MỀM KẾ TOÁN 18
 19. CHẤM CÔNG 19
 20. CHẤM CÔNG 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2