intTypePromotion=1

Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 5: Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:34

0
78
lượt xem
7
download

Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 5: Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 5 của bài giảng Phần mềm kế toán trình bày về kế toán mua hàng và công nợ phải trả. Các nội dung cụ thể của chương này gồm: Nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động mua hàng và công nợ phải trả, thực hành trên phần mềm kế toán,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 5: Kế toán mua hàng và công nợ phải trả

 1. 1
 2. NỘI DUNG 2
 3. 1. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN • Trị giá hàng hóa: Giá gốc của hàng mua tính theo nguồn nhập; phải theo dõi, phản ánh riêng biệt trị giá mua và chi phí thu mua hàng hóa • Phân bổ chi phí thu mua: Chi phí thu mua hàng hóa trong kỳ được tính cho hàng hóa tiêu thụ trong kỳ và hàng hóa tồn kho cuối kỳ. Việc phân bổ chi phí phải thực hiện theo nguyên tắc nhất quán • Kế toán chi tiết hàng hóa: Kế toán chi tiết hàng hóa phải được thực hiện theo từng kho, từng loại, từng nhóm hàng hóa 3
 4. 2. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI TRẢ 4
 5. 3. THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN 3.1. Quy trình xử lý trên phần mềm 3.2. Sơ đồ hạch toán kế toán mua hàng và công nợ phải trả 3.3. Hướng dẫn nhập các nghiệp vụ phát sinh 3.4. Xem và in báo cáo liên quan 5
 6. 3.1. QUY TRÌNH XỬ LÝ TRÊN PHẦN MỀM 6
 7. 3.2 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MUA HÀNG (Phương pháp kê khai thường xuyên) 7
 8. 3.2. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN MUA HÀNG (Phương pháp kiểm kê định kỳ) 8
 9. 3.2. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI TRẢ 9
 10. 3.3. HƯỚNG DẪN CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH 3.3.1. Các chứng từ đầu vào liên quan 3.3.2. Nhập chứng từ vào PMKT 3.3.3. Đối trừ chứng từ 10
 11. 3.3.1. CÁC CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO LIÊN QUAN  Hóa đơn GTGT do nhà cung cấp lập Phiếu nhập kho  Các chứng từ phản ánh thanh toán công nợ 11
 12. MỘT SỐ MẪU CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO HĐ bán hàng do NCC lập 12
 13. 3.3.2. NHẬP CHỨNG TỪ VÀO PHẦN MỀM Chọn đến phân hệ mua hàng 13
 14. LẬP ĐƠN MUA HÀNG 14
 15. LẬP HÓA ĐƠN MUA HÀNG (Mua hàng về nhập kho) 15
 16. LẬP HÓA ĐƠN MUA HÀNG (Mua hàng nhập khẩu về nhập kho) 16
 17. LẬP HÓA ĐƠN MUA HÀNG (Mua hàng không qua kho) 17
 18. LẬP HÓA ĐƠN MUA DỊCH VỤ 18
 19. PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG 19
 20. PHÂN BỔ CHI PHÍ MUA HÀNG 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2