intTypePromotion=1

Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 9: Kế toán tài sản cố định

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:39

0
70
lượt xem
3
download

Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 9: Kế toán tài sản cố định

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 9 trang bị cho người học những kiến thức về kế toán tài sản cố định. Thông qua chương này người học sẽ biết được các nguyên tắc hạch toán tài sản cố định; biết cách mô hình hóa hoạt động ghi tăng tài sản cố định, ghi giảm tài sản cố định; thực hành kế toán tài sản cố định trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 9: Kế toán tài sản cố định

 1. 1
 2. NỘI DUNG 2
 3. 1. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN • Đánh giá TSCĐ phải theo nguyên tắc đánh giá giá thực tế hình thành TSCĐ và giá trị còn lại của TSCĐ. • Phản ánh được 3 chỉ tiêu giá trị của TSCĐ: – Nguyên giá – Giá trị khấu hao lũy kế – Giá trị còn lại của TSCĐ Giá trị còn lại = Nguyên giá – Giá trị khấu hao lũy kế 3
 4. 2. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG TĂNG, GIẢM TSCĐ 4
 5. 2.1. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG TĂNG TSCĐ 5
 6. 2.2. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG GIẢM TSCĐ 6
 7. 3. THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN 3.1. Quy trình xử lý trên phần mềm 3.2. Sơ đồ hạch toán kế toán TSCĐ 3.3. Hướng dẫn nhập các nghiệp vụ phát sinh 3.4. Xem và in báo cáo liên quan 7
 8. 3.1. QUY TRÌNH XỬ LÝ TRÊN PHẦN MỀM 8
 9. 3.2. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TSCĐ 9
 10. 3.3. HƯỚNG DẪN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH 3.3.1. Các chứng từ đầu vào liên quan 3.3.2. Nhập chứng từ vào PMKT 3.3.3. Một số chức năng bổ sung khác 10
 11. 3.3.1. CÁC CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO LIÊN QUAN Các chứng từ dùng cho việc hạch toán TSCĐ gồm: • Các chứng từ gốc liên quan đến TSCĐ như: Phiếu chi, phiếu thu của hoạt động mua, bán, thanh lý TSCĐ • Biên bản giao nhận TSCĐ • Biên bản thanh lý TSCĐ • Biên bản bàn giao TSCĐ sửa chữa lớn hoàn thành • Biên bản đánh giá lại TSCĐ • …… 11
 12. MNT9 MỘT SỐ MẪU CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO LIÊN QUAN ĐẾN TSCĐ 12
 13. Slide 12 MNT9 tạo thành 2 slide MAY NGUYEN THI, 11/16/2011
 14. 3.3.2. NHẬP CHỨNG TỪ VÀO PMKT • Nội dung:  Khai báo TSCĐ Mua và ghi tăng TSCĐ Ghi tăng khác  Khấu hao TSCĐ Ghi giảm TSCĐ 13
 15. 3.3.2. NHẬP CHỨNG TỪ VÀO PMKT Chọn đến phân hệ TSCĐ 14
 16. MUA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ GHI TĂNG 15
 17. MUA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ GHI TĂNG 16
 18. MUA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ GHI TĂNG 17
 19. MUA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ GHI TĂNG 18
 20. MUA TÀI SẢN CỐ ĐỊNH VÀ GHI TĂNG 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2