intTypePromotion=1

Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 6: Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:43

0
72
lượt xem
7
download

Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 6: Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 6 gồm có những nội dung chính sau: Nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động bán hàng, thực hành kế toán bán hàng và công nợ phải thu trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 6: Kế toán bán hàng và công nợ phải thu

 1. 1
 2. NỘI DUNG 2
 3. 1. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN • Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: Việc ghi nhận doanh thu và chi phí bán hàng phải tuân theo nguyên tắc phù hợp. Khi ghi nhận một khoản doanh thu thì phải ghi nhận một khoản chi phí tương ứng có liên quan đến việc tạo ra doanh thu đó. • Điều kiện ghi nhận doanh thu: Doanh thu chỉ được ghi nhận khi thỏa mãn 5 điều kiện quy định trong Chuẩn mực kế toán số 14 “Doanh thu và thu nhập khác” • Trường hợp đổi hàng: Trường hợp hàng hóa hoặc dịch vụ trao đổi lấy hàng hóa hoặc dịch vụ khác tương tự về bản chất thì không được ghi nhận doanh thu • Theo dõi doanh thu: Theo dõi chi tiết từng loại doanh thu, doanh thu từng mặt hàng, từng ngành, từng sản phẩm; theo dõi chi tiết các khoản giảm trừ doanh thu. 3
 4. 2. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG BÁN HÀNG 4
 5. 3. THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN 3.1. Quy trình xử lý trên phần mềm 3.2. Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng và công nợ phải thu 3.3. Hướng dẫn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 3.4. Xem và in các báo cáo liên quan 5
 6. 3.1. QUY TRÌNH XỬ LÝ TRÊN PHẦN MỀM 6
 7. 3.2. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG VÀ CÔNG NỢ PHẢI THU 3.2.1. Sơ đồ hạch toán kế toán bán hàng 3.2.2. Sơ đồ hạch toán kế toán công nợ phải thu 7
 8. 3.2.1. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN BÁN HÀNG 8
 9. 3.2.2 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN CÔNG NỢ PHẢI THU 9
 10. 3.3. HƯỚNG DẪN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH 3.3.1. Các chứng từ đầu vào liên quan 3.3.2. Nhập chứng từ vào PMKT 3.3.3. Chức năng bổ sung khác 10
 11. 3.3.1. CÁC CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO LIÊN QUAN  Đơn đặt hàng Phiếu giao hàng  Hóa đơn bán hàng  Phiếu nhập hàng bán trả lại  Phiếu xuất kho Chứng từ phản ánh phải thu công nợ 11
 12. MỘT SỐ MẪU CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO Hóa đơn GTGT lập cho người mua 12
 13. MỘT SỐ MẪU CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO Mẫu Phiếu giao hàng 13
 14. 3.3.2. NHẬP CHỨNG TỪ VÀO PHẦN MỀM Chọn đến phân hệ bán hàng 14
 15. LẬP BÁO GIÁ 15
 16. LẬP ĐƠN ĐẶT HÀNG 16
 17. LẬP ĐƠN ĐẶT HÀNG 17
 18. LẬP HÓA ĐƠN BÁN HÀNG (Bán hàng chưa thu tiền) 18
 19. THU TIỀN KHÁCH HÀNG 19
 20. LẬP HÓA ĐƠN BÁN HÀNG (Bán hàng thu tiền ngay) 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2