intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 12: Kế toán thuế

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:50

47
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 12 trình bày về kế toán thuế. Thông qua chương này người học sẽ biết được các khái niệm về thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân; biết được các nguyên tắc thực hành thuế; biết mô hình hóa các hoạt động kế toán thuế; biết thực hành kế toán thuế trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 12: Kế toán thuế

 1. 1
 2. NỘI DUNG 2
 3. 1. CÁC KHÁI NIỆM Thuế giá trị gia tăng Thuế tiêu thụ đặc biệt Thuế thu nhập doanh nghiệp Thuế thu nhập cá nhân 3
 4. 1.1. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG • Khái niệm: là thuế tính trên giá trị tăng thêm của HHDV phát sinh trong quá trình từ sản xuất, lưu thông đến tiêu dùng. • Đối tượng chịu thuế: là hàng hóa dịch vụ được sử dụng cho sản xuất kinh doanh, tiêu dùng ở Việt Nam • Đối tượng nộp thuế: Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh HHDV chịu thuế GTGT Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế GTGT 4
 5. 1.1. THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG Phương pháp tính thuế: - Phương pháp khấu trừ - Phương pháp trực tiếp (Chi tiết về thuế GTGT xem tại thông tư 219/2013/TT-BTC) 5
 6. 1.2. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT • Khái niệm: là loại thuế gián thu đánh vào sự tiêu dùng một số loại hàng hóa, dịch vụ đặc biệt theo danh mục do Nhà nước qui định. • Đối tượng chịu thuế: là các hàng hóa dịch vụ đặc biệt có trong danh mục do Nhà nước quy định 6
 7. 1.2. THUẾ TIÊU THỤ ĐẶC BIỆT Đối tượng nộp thuế: - Tổ chức, cá nhân sản xuất mặt hàng chịu thuế TTĐB - Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hàng hóa chịu thuế TTĐB - Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ chịu thuế TTĐB (Chi tiết về thuế TTĐB xem tại thông tư 05/2012/TT-BTC) 7
 8. 1.3. THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP Khái niệm: Thuế thu nhập doanh nghiệp là một loại thuế trực thu đánh vào lợi nhuận của các doanh nghiệp. (Chi tiết về thuế TNDN xem tại thông tư 78/2014/TT- BTC) 8
 9. 1.4. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN • Khái niệm:Thuế TNCN là loại thuế trực thu đánh vào phần thu nhập của từng cá nhân. • Đối tượng nộp thuế: cá nhân cư trú và cá nhân không cư trú có thu nhập chịu thuế: Đối với cá nhân cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh trong và ngoài lãnh thổ Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập. Đối với cá nhân không cư trú, thu nhập chịu thuế là thu nhập phát sinh tại Việt Nam, không phân biệt nơi trả và nhận thu nhập 9
 10. 1.4. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Căn cứ tính thuế:  Đối với cá nhân cư trú: Thu nhập tính thuế và thuế suất Thu Thu Các Các Các khoản nhập nhập khoản khoản đóng góp = - - - tính chịu đóng góp giảm vào quỹ từ thuế thuế bảo hiểm trừ gia thiện, quỹ bắt buộc cảnh nhân đạo, quỹ khuyến học 10
 11. 1.4. THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN Căn cứ tính thuế:  Đối với cá nhân không cư trú: thu nhập chịu thuế từ tiền lương, tiền công và thuế suất (Chi tiết về thuế TNDN xem tại thông tư 111/2013/TT- BTC) 11
 12. 2. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN Doanh nghiệp chủ động tính và xác định số thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp cho Nhà nước theo luật định và kịp thời phản ánh vào sổ kế toán số thuế phải nộp Doanh nghiệp phải thực hiện nghiêm chỉnh việc nộp đầy đủ, kịp thời các khoản thuế, phí và lệ phí cho Nhà nước Kế toán phải mở sổ chi tiết theo dõi từng khoản thuế, phí, lệ phí và các khoản phải nộp, đã nộp và còn phải nộp 12
 13. 3. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN THUẾ 13
 14. 4. THỰC HÀNH TRÊN PMKT 4.1. Quy trình xử lý trên phần mềm 4.2. Sơ đồ hạch toán kế toán thuế 4.3. Hướng dẫn lập hồ sơ khai thuế và nộp thuế 4.4. Xem và in các báo cáo
 15. 4.1. QUY TRÌNH XỬ LÝ TRÊN PHẦN MỀM 15
 16. 4.2. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ Thuế GTGT đầu vào 16
 17. 4.2. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ Thuế GTGT phải nộp 17
 18. 4.2. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN THUẾ Thuế TTĐB 18
 19. 4.3. LẬP TỜ KHAI THUẾ GTGT VÀ NỘP THUẾ 4.3.1. Các chứng từ đầu vào liên quan 4.3.2. Lập hồ sơ khai thuế GTGT và nộp thuế GTGT 4.3.3. Lập hồ sơ khai thuế TTĐB và nộp thuế TTĐB 19
 20. 4.3.1. CÁC CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO LIÊN QUAN • Hóa đơn GTGT mua vào • Tờ khai hàng nhập khẩu • Hóa đơn bán hàng • Biên lai nộp thuế TTĐB, GTGT hàng nhập khẩu… 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2