intTypePromotion=1

Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 11: Kế toán giá thành

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:52

0
111
lượt xem
15
download

Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 11: Kế toán giá thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 11 trình bày về kế toán giá thành. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Nguyên tắc hạch toán, mô hình hóa hoạt động kế toán giá thành, các phương pháp tính giá thành, phân biệt chi phí và giá thành, thực hành trên phần mềm kế toán. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phần mềm kế toán - Chương 11: Kế toán giá thành

 1. 1
 2. NỘI DUNG 1. Nguyên tắc hạch toán 2. Mô hình hóa hoạt động kế toán giá thành 3. Các phương pháp tính giá thành 4. Phân biệt chi phí và giá thành 5. Thực hành trên phần mềm kế toán 6. Câu hỏi ôn tập 7. Bài tập thực hành 2
 3. 1. NGUYÊN TẮC HẠCH TOÁN • Tính giá thành căn cứ vào chi phí sản xuất kinh doanh để tạo ra sản phẩm • Chi phí sản xuất kinh doanh phải được chi tiết theo địa điểm phát sinh chi phí; theo loại, nhóm sản phẩm; theo từng loại dịch vụ hoặc theo từng công đoạn dịch vụ. • Chi phí sản xuất bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp Chi phí nhân công trực tiếp Chi phí sản xuất chung Chi phí sử dụng máy thi công 3
 4. 2. MÔ HÌNH HÓA HOẠT ĐỘNG KẾ TOÁN GIÁ THÀNH 4
 5. 3. CÁC PHƯƠNG PHÁP TÍNH GIÁ THÀNH 3.1. Phương pháp trực tiếp 3.2. Phương pháp hệ số 3.3. Phương pháp tỷ lệ 3.4. Phương pháp định mức 3.5. Phương pháp loại trừ giá trị sản phẩm phụ 3.6. Phương pháp phân bước Phương pháp phân bước liên tục Phương pháp phân bước song song 5
 6. 3.1. PHƯƠNG PHÁP TRỰC TIẾP Chi phí Chi phí Chi phí Các Tổng giá thành sản xuất sản xuất sản xuất khoản sản phẩm hoàn = + - - dở dang phát sinh dở dang ghi giảm thành trong kỳ đầu kỳ trong kỳ cuối kỳ giá thành Giá thành sản phẩm Tổng giá thành sản phẩm hoàn thành trong kỳ = đơn chiếc Số lượng sản phẩm hoàn thành 6
 7. 3.2. PHƯƠNG PHÁP HỆ SỐ Tổng giá thành sản phẩm A: 7
 8. 3.3. PHƯƠNG PHÁP TỶ LỆ 8
 9. 3.4. PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH MỨC Được áp dụng khi doanh nghiệp đã xây dựng được hệ thống định mức vật liệu, nhân công , chi phí chung cho từng loại sản phẩm Giá thành Giá thành Chênh lệch do Chênh lệch do = +/- +/- thực tế định mức thay đổi định mức thoát ly định mức 9
 10. 3.5. PHƯƠNG PHÁP LOẠI TRỪ GIÁ TRỊ SẢN PHẨM PHỤ Để tính giá trị sản phẩm chính phải loại trừ giá trị sản phẩm phụ khỏi tổng chi phí sản xuất sản phẩm Tổng giá Giá trị sản phẩm Tổng chi phí Giá trị sản Giá trị sản thành sản = chính dở dang + sản xuất phát - phẩm phụ - phẩm chính dở phẩm chính đầu kỳ sinh trong kỳ thu hồi dang cuối kỳ 10
 11. 3.6. PHƯƠNG PHÁP PHÂN BƯỚC Phương pháp phân bước liên tục Phương pháp phân bước song song 11
 12. 4. PHÂN BIỆT CHI PHÍ VÀ GIÁ THÀNH • Giống nhau: chi phí và giá thành đều là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động sống và lao động vật hóa mà doanh nghiệp đã bỏ ra. • Khác nhau: Chi phí sản xuất: được giới hạn trong một kỳ kế toán nhất định, không phân biệt là cho loại sản phẩm nào, đã hoàn thành hay chưa. Giá thành: xác định một lượng chi phí nhất định, tính cho một lượng kết quả hoàn thành nhất định. 12
 13. 5. THỰC HÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN 5.1. Quy trình xử lý trên PMKT 5.2 Sơ đồ hạch toán kế toán 5.3. Hướng dẫn các nghiệp vụ kinh tế phát sinh 5.4. Xem và in các báo cáo liên quan 13
 14. 5.1. QUY TRÌNH XỬ LÝ TRÊN PHẦN MỀM 14
 15. 5.2. SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN KẾ TOÁN 15
 16. 5.3. HƯỚNG DẪN CÁC NGHIỆP VỤ KINH TẾ PHÁT SINH 5.3.1 Các chứng từ đầu vào liên quan 5.3.2 Nhập chứng từ vào PMKT 5.3. 3 Tính giá thành trên PMKT 16
 17. 5.3.1. CÁC CHỨNG TỪ ĐẦU VÀO LIÊN QUAN • Các chứng từ dùng cho việc hạch toán kế toán giá thành bao gồm: – Phiếu xuất kho nguyên vật liệu – Phiếp nhập kho thành phẩm – Bảng phân bổ CCDC – Bảng tính khấu hao TSCĐ – Bảng tính và phân bổ tiền lương – ….. 17
 18. 5.3.2. NHẬP CHỨNG TỪ VÀO PMKT • Phiếu xuất kho: thực hiện trên phân hệ kho • Phiếu nhập kho: thực hiện trên phân hệ kho • Phân bổ CCDC: thực hiện trên phần quản lý công cụ dụng cụ • Tính khấu hao TSCĐ: thực hiện trên phân hệ TSCĐ • …. 18
 19. 5.3.3. TÍNH GIÁ THÀNH TRÊN PHẦN MỀM KẾ TOÁN • Tính giá thành theo phương pháp giản đơn • Tính giá thành theo phương pháp hệ số, tỷ lệ • Tính giá thành công trình • Tính giá thành hợp đồng • Tính giá thành đơn hàng 19
 20. GIÁ THÀNH THEO PP GẢN ĐƠN 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2