intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích dữ liệu nghiên cứu: Chủ đề 1 - Lê Kim Long và Phạm Thành Thái

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:31

64
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phân tích dữ liệu nghiên cứu: Chủ đề 1 Các quy luật phân phối xác suất thông dụng và suy diễn thống kề trình bày các nội dung sau: Đại lượng ngẫu nhiên, bảng phân phối xác suất. hàm mật độ xác suất. các đặc trưng của đại lượng ngẫu nhiên, một số phân phối xác suất quan trọng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích dữ liệu nghiên cứu: Chủ đề 1 - Lê Kim Long và Phạm Thành Thái

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU<br /> <br /> Data Analysis<br /> Lê Kim Long<br /> Phạm Thành Thái<br /> <br /> Economics Faculty-NTU<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội Dung Bài Giảng<br /> Chủ đề 1:Các quy luật phân phối xác<br /> suất cơ bản và suy diễn thống kê.<br /> Chủ đề 2:Mô hình hồi quy đơn.<br /> Chủ đề 3: Mô hình hồi quy bội.<br /> Chủ đề 4: Biến giả.<br /> Chủ đề 5: Đa cộng tuyến- Phương sai<br /> thay đổi – Tự tương quan.<br /> Economics Faculty-NTU<br /> <br /> 2<br /> <br /> Chủ đề 1: CÁC QUY LUẬT PHÂN PHỐI<br /> XÁC SUẤT THÔNG DỤNG VÀ SUY<br /> DIỄN THỐNG KỀ<br /> <br /> Economics Faculty-NTU<br /> <br /> 3<br /> <br /> PHẦN I<br /> ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN(ĐLNN)<br /> BẢNG PHÂN PHỐI XÁC SUẤT<br /> HÀM MẬT ĐỘ XÁC SUẤT<br /> CÁC ĐẶC TRƯNG CỦA ĐLNN X<br /> MỘT SỐ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT QUAN<br /> TRỌNG<br /> Economics Faculty-NTU<br /> <br /> 4<br /> <br /> ĐẠI LƯỢNG NGẪU NHIÊN<br /> Khái niệm: Một biến mà giá trị của nó được<br /> xác định bởi một phép thử ngẫu nhiên được<br /> gọi là một biến ngẫu nhiên hay đại lượng<br /> ngẫu nhiên, thường viết tắc là ĐLNN<br /> (Random Variable).<br /> Phân loại:<br /> - Đại lượng ngẫu nhiên rời rạc<br /> - Đại lượng ngẫu nhiên liên tục<br /> Economics Faculty-NTU<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=64

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2