intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh quốc tế - TS. Nguyễn Xuân Hiệp

Chia sẻ: Nguyen Dong | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:172

181
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tổng quan về phân tích hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, phân tích doanh thu xuất nhập khẩu của doanh nghiệp, phân tích tình hình lợi nhuận của doanh nghiệp, phân tích chi phí kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp,... là những nội dung chính trong bài giảng "Phân tích hoạt động kinh doanh quốc tế". Mời các bạn cùng tham khảo nội dung bài giảng để có thêm tài liệu phục vụ nhu cầu học tập và nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích hoạt động kinh doanh quốc tế - TS. Nguyễn Xuân Hiệp

 1. TS . Ng uy ễn Xuân Hiệp btthanh@ue h.e du.vn
 2. GiỚI THIỆU KHÁI QUÁT MÔN HỌC 1. Đối tượng nghiên cứu 2. Mục đích nghiên cứu 3. Nội dung nghiên cứu 4. Phương pháp nghiên cứu 5. Đánh giá kết quả nghiên cứu 6. Tài liệu tham khảo
 3. 1. Đối tượng nghiên cứu Là QUÁ TRÌNH KINH DOANH xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp
 4. 1. Đối tượng nghiên cứu Quá trình kinh doanh của Doanh nghiệp là một chu trình kép kín: Thị Thị Mua Sản Tiêu trường trường Kho Kho sắm xuất thụ đầu ra đầu vào Đối tượng nghiên cứu của môn học là tập hợp các hoạt động diễn ra trong quá trình kinh doanh Xuất khẩu, Nhập khẩu của doanh nghiệp. -
 5. 2. Mục đích nghiên cứu Cung cấp cho sinh viên những kiến thức và kỹ năng về: - Phân tích, đánh giá quá trình kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp - Phát hiện và lượng hóa các nhân tố ảnh hưởng đến quá trình kinh doanh XNK của doanh nghiệp Làm cơ sở cho việc đề xuất, tổ chức thực hiện và đánh giá các quyết định quản trị
 6. 3. Nội dung nghiên cứu 1. Tổng quan về phân tích hoạt động KD. XNK 2. Phân tích doanh thu XNK của DN 3. Phân tích chi phí KD. XNK của DN 4. Phân tích tình hình lợi nhuận của DN 5. Phân tích tình hình tài chính và hiệu quả KD của DN
 7. 4. Phương pháp nghiên cứu Mức độ lưu giữ kiến thức Mức độ lôi cuốn 10% “Nếu giảng viên nói ít, 20% Đọc Thụ thì sinh viên Nghe động học được 30% nhiều hơn” Xem (nhìn) (Hughes & 50% Schloss, 1987) Xem và nghe 70% Thảo luận, thuyết trình Chủ 90% Nói và làm (thực hành) động Hiệu quả học tập – Foundation Coalition
 8. 4. Phương pháp nghiên cứu - Sinh viên nghiên cứu tài liệu trước khi đến lớp. - Giảng viên diễn giải những nội dung quan trọng và đặt câu hỏi yêu cầu Sinh viên chia sẽ quan điểm của mình. - Giảng viên định hướng giải quyết vấn đề để sinh viên thảo luận và giải quyết các tình huống đặt ra trong các bài học.
 9. 5. Phương pháp đánh giá kết quả Đánh giá theo quá trình, sử dung thang điểm 10 : - Giờ giấc lên lớp và kỷ luật học tập ý - Ý kiến đóng góp xây dựng trong giờ học - Kết quả chuẩn bị và sửa bài tập, thảo luận - Bài kiểm tra giữa kỳ - Bài thi kết thúc học phần
 10. 6. Tài liệu tham  khảo 1. Ngô Thế Chi, Phân tích hoạt động kinh tế trong kinh doanh xuất nhập khẩu, Nxb Giáo dục,Trường Đại học Ngoại Thương 2. Nguyễn Thị Mỵ, Phân tích hoạt động kinh doanh (Lý thuyết và bài tập), Nxb Thống kê. 3. Nguyễn Tấn Bình, Phân tích hoạt động doanh nghiệp, Nxb Thống kê. 4. Các tài liệu khác
 11. Chương 1: Tổng quan về Phân Tích Hoạt động Kinh doanh Xuất Nhập Nhẩu Mục tiêu: - Khái niệm, mục đích và nhiệm vụ: Phân tích - Các phương pháp, kỹ thuật hoạt động - Qui trình tổ chức KD. XNK
 12. • Hoạt động KD. XNK KD. XNK là gì, khác gì với KD quốc tế KD. XNK là hoạt động KD gắn liền Kinh với hoạt động doanh XK, NK (mua bán quốc tế) Xuất Nhập khẩu khẩu
 13. • Xuất khẩu Là việc đưa hàng hoá, dịch vụ ra ngoài lãnh thổ VN hoặc vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ VN được coi là khu vực hải quan riêng theo qui định của pháp luật. (k1, Đ28, Luật TM - 2005)
 14. • Nhập khẩu Là việc đưa hàng hoá, dịch vụ từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ VN được coi là khu vực hải quan riêng theo qui định của pháp luật vào lãnh thổ Việt Nam. (k2, Đ28, Luật TM - 2005)
 15. • Khái niệm KD. XNK Là hoạt động KD gắn liền với việc đưa hàng hoá, dịch vụ ra bên ngoài hoặc vào trong lãnh thổ Việt nam hoặc khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được hưởng qui chế hải quan riêng theo qui định của pháp luật Việt Nam
 16. • Đặc điểm KD. XNK Các nhân tố Môi 1. Diễn ra  ảnh hưởng tro ng  mô i  trường Môi trườ ng   Quốc kinh do anh  trường Môi tế qu ốc  tế  trường Bên Vĩ (Toàn trong Vi DN mô cầu) mô
 17. • Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động KD. XNK • Cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ Cá c  • Tiềm lực tài chính nhâ n tố • Nguồn nhân lực và năng lực quản t Bê n trong  • Chiến lược marketing DN • Nghiên cứu và phát triển • Hệ thống thông tin nội bộ • Khả năng liên kết, hợp tác
 18. • Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động KD. XNK • Đối thủ cạnh tranh (hiện hữu và tiểm ẩn) Cá c  • Khách hàng nhâ n tố Môi  • Nhà cung cấp trườ ng  • Sản phẩm thay thế Vi mô • Các ngành công nghiệp phụ trợ • Nhóm các áp lực: cộng đồng xã hội, dân cư, chính quyền
 19. • Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động KD. XNK • Môi trường Kinh tế Cá c  • Môi trường Chính trị và Pháp lý nhâ n tố • Môi trường khoa học và công nghệ Môi  trườ ng  • Môi trường văn hóa và xã hội Vĩ mô • Môi trường kiện tự nhiên
 20. • Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động KD. XNK Bao gồm các yếu tố: Cá c  Xem - Kinh tế; nhâ n tố xét Môi trườ ng  - Chính trị, Pháp lý; ở phạm Qu ốc tế  - Khoa học, công nghệ; vi toàn (toà n c ầu) - Văn hóa , xã hội; cầu - Tự nhiên.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2