intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 2 - GV. Phạm Lê Thông

Chia sẻ: Trường Cao Đẳng Sư Phạm Yên Bái | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

89
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phân tích kinh tế dự án - Chương 2: Lý luận chung về phân tích kinh tế giới thiệu chung, chi phí cơ hội kinh tế, phân tích rủi ro, qui trình phân tích kinh tế. Đây là tài liệu học tập và tham khảo dành cho sinh viên và giảng viên ngành Quản lý dự án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 2 - GV. Phạm Lê Thông

  1. Chương 2. Lý luận chung về phân tích kinh tế 1. Giới thiệu chung 2. Chi phí cơ hội kinh tế 3. Phân tích rủi ro 4. Qui trình phân tích kinh tế 1
  2. Giới thiệu chung  Sự thành công của một dự án bao gồm các yếu tố:  Thiết kế dự án,  Sự cung ứng kịp thời các nguồn kinh phí,  Việc phân phối chi phí và lợi ích của dự án,  Tác động ngân sách của dự án,  Đóng góp cho phúc lợi của xã hội. 2
  3. Giới thiệu chung  Phân tích kinh tế giúp những người ra quyết định nhìn vào dự án từ nhiều góc độ:  Quốc gia: để bảo đảm dự án mang lại lợi ích cho xã hội nhiều hơn nguồn lực mà nó sử dụng.  Tài chính và ngân sách: để bảo đảm các cơ quan thực hiện có đủ nguồn lực để thực hiện dự án như đã thiết kế.  Những người chịu ảnh hưởng nhiều nhất của dự án: để bảo đảm sự phân phối chi phí và lợi ích của dự án là chấp nhận được đối với xã hội. 3
  4. Chi phí cơ hội kinh tế  Chi phí cơ hội của những đầu vào cho dự án có thể được tiếp cận theo các cách:  Giảm tiêu dùng hàng hóa của những người tiêu dùng hiện tại,  Tăng sản xuất hàng hóa của những người sản xuất hiện tại, hay  Kết hợp cả hai.  Trong thi trường hoàn hảo (không có sự bóp méo), chi phí cơ hội kinh tế bằng với giá cân bằng trên thị trường. 4
  5. Chi phí cơ hội kinh tế  Trong thị trường bị bóp méo (chẳng hạn, thuế): ta sử dụng các cách tiếp cận trên để xác định chí phí cơ hội. 5
  6. Phân tích rủi ro  Phân tích nhạy cảm để xem kết quả của dự án nhạy cảm như thế nào trước sự thay đổi của những biến số trọng yếu.  Phân tích giá trị hoán chuyển cho biết giá trị của biến số trọng yếu mà tại đó dự án trở nên không chấp nhận, cần xác định thêm xác suất có thể xảy ra những giá trị này.  Cần xét mối tương quan giữa các biến: một biến số bị sai lệch có thể dẫn tới sự sụp đổ của dự án. 6
  7. Qui trình phân tích kinh tế  Xác định tình trạng “không có dự án”.  Xác định những phương án thay thế.  Với mỗi phương án, xác định các luồng chi phí và lợi ích tài chính.  Điều chỉnh các chi phí và lợi ích tài chính thành các giá trị kinh tế:  Loại bỏ các khoản thuế, trợ cấp và đưa thêm vào những ngoại ứng lớn của dự án,  Xác định các đối tượng trả/nhận chi phí và lợi ích của dự án.  Điều chỉnh thành các loại giá kinh tế. 7
  8. Qui trình phân tích kinh tế  Ước tính các chỉ tiêu đánh giá tính khả thi của dự án: NPV, IRR, chi phí - hiệu quả, …  Lựa chọn phương án tốt nhất.  Phân tích độ nhạy cảm của dự án 8
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2