intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 1 - Tổng quan về phân tích kinh tế dự án

Chia sẻ: Xvdxcgv Xvdxcgv | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

100
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong chương 1 Tổng quan về phân tích kinh tế dự án nằm ở bài giảng Phân tích kinh tế dự án trình bày về mục tiêu của phân tích kinh tế, phân tích tài chính và kinh tế. Những câu hỏi phân tích kinh tế phải trả lời.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích kinh tế dự án: Chương 1 - Tổng quan về phân tích kinh tế dự án

 1. Chương 1. Tổng quan về phân tích kinh tế 1. Mục tiêu của phân tích kinh tế 2. Phân tích tài chính và kinh tế 3. Những câu hỏi phân tích kinh tế phải  trả lời 1
 2. 1. Mục tiêu của phân tích kinh tế  Nhằm cho thấy chi phí và lợi ích của dự án đối  với xã hội của vùng dự án hay quốc gia.  Lựa chọn ra dự án tốt nhất trong số các dự án  cạnh tranh.  Giúp nhận diện những rủi ro của dự án và đánh  giá tính bền vững của chúng.  Những dự án có lợi ích > chi phí: khả thi.  Bảo đảm dự án phù hợp với chiến lược phát  triển của ngành, vùng và đất nước. 2
 3. 2. Phân tích tài chính và kinh tế  Dữ liệu về chi phí và lợi ích từ phân tích  tài chính, kỹ thuật và thị trường được  dùng làm đầu vào cho phân tích kinh tế.  Phân tích kinh tế sử dụng “giá cả hiệu  quả” (giá mờ): giá thị trường được điều  chỉnh cho những sai lệch, bóp méo giá trị  thực của hàng hóa. 3
 4. Phân tích kinh tế Phân tích tài chính  chỉ ra việc sử dụng tài   Xác định khả năng  nguyên và lợi ích đối với xã  sinh lời của dự án đối  hội, với nhà đầu tư,  Giá cả: giá hiệu quả phản   Giá cả: giá thị trường,  ánh giá trị kinh tế thực gồm cả thuế và trợ   Thuế và trợ cấp: là những  cấp, khoản chuyển nhượng,   Thuế và trợ cấp: là  không bao gồm trong giá  những khoản chi phí  hiệu quả, và thu nhập đối với   Nợ: là một khoản chuyển  nhà đầu tư, nhượng.  Nợ: được xem là  dòng tiền ra. 4
 5. 3. Những câu hỏi phân tích kinh tế phải trả lời Mục tiêu của dự án là gì? Mục tiêu cần được xác định rõ ràng để: ­ giảm bớt số phương án cần xem xét, ­ lựa chọn các công cụ phân tích phù hợp, ­ lựa chọn các chỉ số đánh giá kết quả hoạt  động của dự án phù hợp. 5
 6. Điều gì sẽ xảy ra nếu có và không có dự án?  Cần so sánh lợi ích và chi phí của các  nhóm ảnh hưởng giữa “có” và “không có”  dự án.  Làm cơ sở để đánh giá lợi ích và chi phí  “tăng thêm” (ròng) của dự án.  Lưu ý, phân biệt giữa “có và không có”  với “trước và sau dự án”. 6
 7. Dự án có phải là phương án tốt nhất hay không?  Cần xem xét có còn dự án nào hợp lý  hay loại trừ lẫn nhau so với dự án hay  không.  Chi phí và lợi ích của các phương án thay  thế so với dự án như thế nào?  Cần chọn ra phương án tốt nhất giữa các  phương án cạnh tranh. 7
 8. Dự án có bao gồm những cấu thành tách rời không?  Cần xác định dự án là một chỉnh thể  thống nhất hay gồm các phần tách rời.  Nếu gồm những phần tách rời thì các  phần này có thể được đánh giá như các  dự án độc lập.  Các cấu thành tách rời và không thỏa  đáng luôn cần phải loại ra khỏi dự án. 8
 9. Ai được và ai mất?  Một dự án tốt sẽ đóng góp làm tăng phúc  lợi cho cả xã hội nói chung.  Cũng có một số người bị thiệt, những  người này không nhất thiết phải gánh chi  phí của dự án.  Nhận diện các nhóm lợi ích sẽ giúp tìm  hiểu ai sẽ phản đối và ủng hộ dự án. 9
 10. Tác động ngân sách của dự án là gì?  Cần xem xét các vấn đề:  chi phí của dự án sẽ được các đối tượng thụ  hưởng bù đắp như thế nào,  mức độ ảnh hưởng của dự án đối với thu  nhập và chi tiêu của ngân sách,  mức độ ảnh hưởng đến chính quyền địa  phương và trung ương,  những tác động của kế hoạch thu hồi chi phí  đến sự phân phối lợi ích,  … . 10
 11. Dự án có bền vững về mặt tài chính không?  Trong suốt vòng đời của dự án, cần đảm bảo dự  án được tài trợ tài xuyên suốt.  Cần xác định: dự án sẽ được tài trợ như thế nào,  ai tài trợ với những điều khoản nào, có cần  nguồn tài trợ từ nước ngoài không.  Những ảnh hưởng của kế hoạch tài trợ đến sự  phân phối lợi ích, chi phí của dự án.  Ví dụ Bai giang\Vi du ve Cash flow.xls 11
 12. Năm 0 1 … … n 1. Ngân lưu vào     Doanh thu thuần     Giá trị thanh lý     Tiền vay 2. Ngân lưu ra     Đầu tư vốn cố định     Thay đổi vốn lưu động     Chi phí hoạt động     Trả gốc và lãi 3. Ngân lưu ròng trước thuế = (1) – (2) 4. Thuế thu nhập doanh nghiệp  5. Ngân lưu ròng sau thuế EPV = (3) – (4) 12
 13. Tác động môi trường của dự án là gì?  Phân tích kinh tế không chỉ xem xét những  luồng tiền phát sinh trong dự án mà còn xem xét  đến những tác động môi trường,  Khi những lợi ích và chi phí về môi trường có thể  được đo lường bằng giá trị tiền thì chúng sẽ  được lồng ghép vào phân tích kinh tế,  Cần xem xét tác động của các lợi ích và chi phí  của ngoại ứng đến các nhóm người cụ thể trong  xã hội. 13
 14. Dự án có đáng giá không?  Các lợi ích và chi phí của dự án cần được lượng hóa đầy  đủ để xác định tính khả thi của dự án,  Dự án được chấp nhận khi:  Kỳ vọng của NPV ≥  0,  Kỳ vọng của NPV của dự án ≥  Kỳ vọng của NPV của dự án  khác.  Trong một số trường hợp, chỉ cần xét đến những chỉ số  định tính, còn gọi là chi phí ­ hiệu quả.  Trong những trường hợp đó, cần có những luận cứ thuyết  phục để chứng minh lợi ích của dự án > chi phí của dự  án. 14
 15. Đây có phải là một dự án rủi ro không?  Cần xem xét đến những bất định trong tương lai  và ước tính xác suất xảy ra các bất định,  Các khoản lợi ích – chi phí thường được biểu thị  dưới dạng một chuổi giá trị với những khả năng  xuất hiện khác nhau.  Cần xác định những biến số gây rủi ro và quyết  định kết quả của dự án và các phương án đối  phó khi rủi ro xảy ra. 15
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2