intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

30
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích tài chính - Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Các bước phân tích tài chính, các nội dung phân tích tài chính, các công cụ phân tích tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích tài chính - Chương 1: Tổng quan về phân tích tài chính

 1. 30-Dec-13 TỔNG QUAN VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Mục tiêu và Nội dung •Mục tiêu: - Hiểu được thế nào là phân tích tài chính - Hiểu được tiến trình phân tích tài chính - Biết các bước phân tích tài chính •Nội dung: • Các bước phân tích tài chính • Các nội dung phân tích tài chính • Các công cụ phân tích tài chính 1
 2. 30-Dec-13 Tại sao phải phân tích báo cáo tài chính?  Biết cách sử dụng các báo cáo tài chính cho phép người sử dụng đánh giá:  Vị thế tài chính của DN  Thành công trong hoạt động của DN  Chính sách và chiến lược của ban giám đốc  Hiểu rõ được hoạt động trong tương lai Định nghĩa Phân tích tài chính Phân tích tài chính là sử dụng các công cụ và kỹ thuật phân tích để phân tích các báo cáo tài chính và dữ liệu liên quan nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động và xu hướng hoạt động của một doanh nghiệp. 2
 3. 30-Dec-13 Những người cần phân tích BCTC • Nhà đầu tư • Nhà cung cấp tín dụng • Cơ quan kiểm toán • Cơ quan thuế/khác • Nhà quản lý • Người lao động • … CÁC BƯỚC THỰC HIỆN PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH Lựa chọn công Mục tiêu phân tích cụ/phương pháp phân (Để làm gì?) 1 tích 2 Thu thập số liệu Kiểm tra, cập nhật (chính thống/phi chính thống) 6 3 Ra quyết định Tính toán, phân tích 5 4 3
 4. 30-Dec-13 Bước 1: Xác định mục tiêu phân tích Mục tiêu phân tích là gì? Xác định các câu hỏi cần trả lời? Bước 2: Chọn công cụ và kỹ thuật phân tích • Công cụ: - Số liệu, bảng biểu • Kỹ thuật phân tích • Phân tích so sánh • Phân tích tỷ trọng • Phân tích tỷ số • Phân tích Dupont •… 4
 5. 30-Dec-13 Bước 2: Công cụ và kỹ thuật phân tích Phương pháp tỷ số Tình hình tài chính Phương pháp so sánh Phương pháp Dupont Giải thích nguyên nhân Bước 2: Công cụ và kỹ thuật phân tích Phương pháp so sánh • Phân tích ngang (horizontal analysis) • Phân tích biến động (Year-To-Year Approach) • Phân tích chỉ số (Base-Year-To-Date Approach – Index analysis) • Phân tích dọc (vertical analysis – Common – size analysis) Tính tỷ lệ phần trăm của từng hạng mục trong BCDKT so với Tổng tài sản hoặc từng hạng mục của BCKQKD so với Doanh thu thuần • Phân tích chỉ số (Ratio analysis): Phân tích sự tương quan giữa các hạng mục của BCTC. 5
 6. 30-Dec-13 PHƯƠNG PHÁP SO SÁNH So sánh với các Phân tích theo công ty cùng xu hướng lĩnh vực Sức mạnh tài chính + Xu hướng biến động CÁC ĐIỂU KIỆN ĐỂ SO SÁNH _Cùng lĩnh vực. _Cùng quy mô. _Cùng thời gian hoạt động. _Vị thế trên thị trường. _Sức mạnh tài chính _Cùng điều kiện phương so với các đối thủ thức kinh doanh. cạnh tranh. _Cùng sử dụng các phương pháp báo cáo tài chính. 6
 7. 30-Dec-13 BƯỚC 2: CÔNG CỤ VÀ KỸ THUẬT PHÂN TÍCH Tăng trưởng GDP qua các năm Năm 2007 HBC SC5 DCC 10.00% U SD 1200 Tổng tài sản (tỷ đồng) 940.07 916.52 361.11 8.00% 1000 Doanh thu (tỷ đồng) 800 455.35 772.35 375.44 6.00% 600 4.00% Doanh thu K.doanh địa ốc 132.24 2.00% 400 200 Tăng trưởng doanh thu (%) 121.5% 61.04% 30.12% 0.00% 0 2003 2004 2005 2006 20072008e Lợi nhuận gộp biên (%) 13.3% 9.46% 7.52% GDP đầu người Tốc độ t ăng t rưởng GDP Lợi nhuận ròng (tỷ đồng) 24.83 61.503 19.504 Đòn bẩy tài chính 2.77 5.52 1.7 Tốc độ tăng trưởng doanh thu và lãi ròng ROA 3.0% 8.51% 6.66% 250% ROE 8.3% 59.07% 14.82% %doanh thu 200% 192% 176% % Lãi ròng 150% 121% EPS (đồng) cuối kì 3,689 5,960 1,970 100% 50% 54% 23.43% 0% P/E (x) 5.18 5.07 6.7 2006 2007 1H-2008 -50% -67.22% P/B (x) 0.49 1.88 0.61 -100% Bước 3: Thu thập và đánh giá chất lượng tài liệu  Báo cáo tài chính  Bản cân đối kế toán  Báo cáo kết quả kinh doanh  Báo cáo lưu chuyển tiền tệ  Thuyết minh báo cáo tài chính  Các tài liệu khác:  Báo cáo thường niên  Các thông tin, dữ liệu về kinh tế vĩ mô, ngành  Các thông tin, thông báo bất thường của công ty  …. 7
 8. 30-Dec-13 Bước 3: Thu thập và đánh giá chất lượng tài liệu Đánh giá chất lượng báo cáo tài chính là quá trình đánh giá xem công tác lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp phản ánh thực tế kinh tế đến mức độ nào Bước 4: Tính toán và phân tích • Thực hiện phân tích 8
 9. 30-Dec-13 Bước 5: Ra quyết định • Đầu tư hay không? • Cho vay hay không? • Doanh nghiệp đang trục trặc chỗ nào? • Có nên thực hiện M&A không? •….. Bước 6: Cập nhật, kiểm tra lại • Cập nhật thông tin • Đánh giá lại bản phân tích • Điều chỉnh quyết định nếu có… 9
 10. 30-Dec-13 Phân tích tài chính Phân tích tài chính (vốn cổ phần) thường bao gồm ba lĩnh vực lớn: • Phân tích khả năng sinh lợi: Đánh giá tỷ suất sinh lợi trên đầu tư của công ty. • Phân tích rủi ro: Đánh giá khả năng đáp ứng nghĩa vụ (cam kết) của công ty. • Phân tích nguồn và sử dụng nguồn vốn: Đánh giá cách thức công ty huy động nguồn và sử dụng nguồn vốn. Tiến trình phân tích công ty Phân tích môi trường kinh doanh và chiến lược kinh doanh Phân tích ngành Phân tích chiến lược Phân tích Phân tích Phân tích tài chính Phân tích báo kế toán triển vọng cáo tài Phân tích Phân tích nguồn chính khả năng và sử dụng nguồn Phân tích sinh lợi vốn rủi ro Ước tính chi phí sử Giá trị nội tại dụng vốn 10
 11. 30-Dec-13 KHUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Giai đoạn Nguồn thông tin Sản phẩm 1. Xác định mục Liên lạc với khách hàng hoặc cán Bản báo cáo xác định mục tiêu tiêu và nội dung bộ phụ trách về các thứ cần thiết và phân tích phân tích các vấn đề liên quan Một danh sách (bằng văn bản Xem xét yêu cầu cụ thể của tổ hoặc không bằng văn bản chính chức về sản phẩm phải hoàn thành thức) các câu hỏi cụ thể mà chuyên Xác định mục tiêu của nhà phân viên phân tích phải trả lời tích: đánh giá vốn cổ phần hay cung Nội dung và tính chất của bản báo cấp tín dụng hay xếp hạng tín dụng. cáo phải hoàn thành Thời gian và ngân sách cần thiết để hoàn thành bản báo cáo 2. Thu thập dữ Các báo cáo tài chính, các dữ liệu Các báo cáo tài chính được tập liệu tài chính, bảng câu hỏi, các dữ liệu hợp một cách có tổ chức về nền kinh tế/ngành Bảng các dữ liệu tài chính Thảo luận với ban quản lý, nhà Bản câu hỏi hoàn chỉnh, nếu có cung cấp, khách hàng, đối thủ cạnh tranh Đi thực tế thăm công ty ( như đến xem dây chuyền sản xuất hoặc chuỗi cửa hàng bán lẻ…) KHUNG PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH Giai đoạn Nguồn thông tin Sản phẩm 3. Xử lý dữ liệu Dữ liệu thu thập được từ các Các BCTC đã điều chỉnh bước trên Báo cáo tài chính theo tỷ trọng Các tỷ số và đồ thị, bảng biểu Dự báo 4. Phân Dữ liệu thu thập được cũng như Kết quả phân tích tích/Diễn giải dữ dữ liệu đã xử lý liệu đã xử lý 5. Phát triển và Kết quả phân tích cũng như các Báo cáo phân tích trả lời các câu đưa ra kết luận báo cáo trước đó hỏi được nêu ra trong bước 1 và khuyến nghị Quy định của tổ chức về các báo Khuyến nghị liên quan đến mục (cùng với 1 báo cáo được công bố ra ngoài tiêu phân tích, như liệu có nên đầu cáo phân tich) tư hay cung cấp tín dụng không 6. Theo dõi, Thu thập thông tin, định kỳ lập lại Cập nhập báo cáo phân tích và kiểm tra các bước trên để xác định xem liệu khuyến nghị có thay đổi gì với những kết luận hoặc khuyến nghị đã nêu trước kia không 11
 12. 30-Dec-13 Mẫu báo cáo Phân tích Vốn cổ phần Mục Mục đích Nội dung Ghi chú/Nhận định Mục lục Cho thấy kết cấu của bản Sắp xếp các nội dung theo thứ Thường áp dụng đối với (Table of phân tích tự trình bày các bản phân tích dài contents) Tóm tắt và Trình bày bức tranh chung • Mô tả tổng quan về công ty Một bản tóm tắt phân khuyến nghị Trình bày các kết luận phân • Những thành tựu phát triển tích, có thể gọi là “Báo đầu tư tích chính lớn gần đây của công ty cáo tóm lược” (Summary and Khuyến nghị đầu tư • Dự phóng thu nhập Investment • Những kết luận khác Conclusion) • Tóm lược kết quả định giá • Khuyến nghị đầu tư Tóm lược về Giới thiệu chi tiết hơn về • Mô tả công ty chi tiết đến • Thực hiện bước đầu doanh nghiệp công ty mức từng bộ phận. và bước thứ 2 trong (Business Trình bày những hiểu biết cụ • Phân tích ngành quy trình định giá Summary) thể về vị thế hiện tại và tình • Phân tích vị thế cạnh tranh • Các dự báo tài chính hình kinh tế của công ty trong ngành phải được giải thích Đưa ra và giải thích các dự • Đánh giá hiệu quả hoạt động đầy đủ và phản ánh báo cụ thể trong quá khứ của công ty được phần phân tích • Dự phóng các chỉ tiêu tài về chất lượng thu chính nhập Mẫu báo cáo Phân tích Vốn cổ phần (tt) Mục Mục đích Nội dung Ghi chú/Nhận định Rủi ro Cảnh báo người đọc về • Khả năng xảy ra những diễn tiến Người đọc nên có đầy đủ Risks các nhân tố rủi ro khi đầu bất lợi trong ngành thông tin để quyết định tư vào chứng khoán này • Khả năng xảy ra những quy định, xem chuyên gia phâ tích chính sách bất lợi trong ngành xác định và đánh giá rủi • Khả năng xảy ra những diễn tiến ro đối với đầu tư vào bất lợi trong nội bộ công ty chứng khoán này như thế • Các nhân tố rủi ro trong dự báo nào • Các rủi ro khác Định giá Trình bày việc định giá • Mô tả (các) mô hình sử dụng để Người đọc nên có đủ Valuation một cách rõ ràng và cẩn định giá thông tin để bình luận về trọng • Tóm tắt lại các dự liệu đầu vào kết quả phân tích sử dụng để định giá • Trình bày kết quả định giá và kết luận Bảng dữ liệu Sắp xếp và rình bày dữ Phần này thường là 1 quá khứ và liệu để hỗ trợ cho việc phần riêng trong các bản dự phóng phân tích phân tích đầy đủ (dài). (Historical Tóm lược về doanh Niều báo cáo gộp toàn bộ and Pro nghiệp phần này hoặc một trích Forma một số thông tin trong Tables) phần này vào phần Tóm lược về Doanh nghiệp 12
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2