Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4: Mô hình hóa xử lý

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:70

0
32
lượt xem
5
download

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4: Mô hình hóa xử lý

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4: Mô hình hóa xử lý bao gồm những nội dung về mô hình quan niệm xử lý(thông lượng), mô hình tổ chức xử lý, mô hình vật lý xử lý. Với các bạn chuyên ngành Công nghệ thông tin thì đây là tài liệu hữu ích.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin - Chương 4: Mô hình hóa xử lý

Chương 4<br /> <br /> MÔ HÌNH HÓA<br /> XỬ LÝ<br /> <br /> I. MÔ HÌNH QUAN NIỆM XỬ LÝ(THÔNG LƯỢNG)<br /> I.1 Mục đích<br /> Nhằm xác định các luồng thông tin trao đổi giữa các tác nhân<br /> trong hệ thống thông tin quản lý.<br /> I.2 Các khái niệm<br /> • Tác nhân : Là một người hay một bộ phận tham gia vào hoạt<br /> động của hệ thống thông tin quản lý.<br /> Có hai loại tác nhân : Tác nhân bên trong hệ thống gọi là tác<br /> nhân trong và tác nhân bên ngoài hệ thống gọi là tác nhân ngoài.<br /> Tác nhân trong : Được biểu diễn bằng một vòng tròn, tác nhân<br /> ngoài được biểu diễn bằng một hình chữ nhật, bên trong ghi tên của<br /> tác nhân.<br /> • Thông lượng : Là dòng thông tin truyền giữa hai tác nhân, được<br /> biểu diễn bằng một mũi tên đi từ tác nhân này đến tác nhân kia.<br /> TÁC NHÂN<br /> NGOÀI<br /> <br /> TÁC NHÂN<br /> TRONG<br /> <br /> I.3 Mô hình thông lượng<br /> <br /> Mô hình thông lượng là mmo hình liên hoàn giữa<br /> các tác nhân và các thông lượng trong hệ thống.<br /> Ví dụ 1 : Mô hình thông lượng của bài toán tuyển<br /> sinh<br /> <br /> (19) Kết quả phúc khảo<br /> (23) DS sinh viên<br /> (22) Hồ sơ xét tuyển<br /> <br /> (15) Bảng thống kê điểm<br /> <br /> (16) Điểm chuẩn<br /> <br /> (8) DSTS trong phòng thi<br /> <br /> (12) Điểm thi đã xác nhận<br /> <br /> (7) DS phòng thi<br /> <br /> (5) P ĐKTS đã phân loại<br /> <br /> (2) Lịch tuyển sinh<br /> <br /> BỘ PHẬN<br /> MÁY TÍNH<br /> <br /> (18) Kết quả phúc khảo<br /> <br /> 19<br /> 20<br /> 21<br /> 22<br /> 23<br /> 24<br /> <br /> BAN<br /> CHẤM<br /> THI<br /> <br /> 16<br /> 17<br /> <br /> (6) DSTS đã có SBD<br /> (4) Phiếu ĐKTS<br /> <br /> BAN<br /> TUYỂN SINH<br /> <br /> 18<br /> <br /> BTSĐP<br /> <br /> BỘ GD&ĐT<br /> (26) Kết quả<br /> phúc khảo<br /> <br /> THÍ<br /> SINH<br /> <br /> (3) Thông báo TS<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> 3<br /> 4<br /> 5<br /> 6<br /> 7<br /> 8<br /> 9<br /> 10<br /> 11<br /> 12<br /> 13<br /> 14<br /> 15<br /> <br /> II<br /> <br /> MÔ HÌNH TỔ CHỨC XỬ LÝ<br /> <br /> II.1 Mục đích<br /> Nhằm xác định hệ thống gồm những chức năng gì ? Và các chức<br /> năng này liên hệ với nhau như thế nào ? Ở mức này chưa quan tâm<br /> các chức năng đó do ai làm, làm khi nào và làm ở đâu.<br /> II.2 Các khái niệm<br /> II.2.1Biến cố<br /> Biến cố là một sự kiện xảy ra cho hệ thống thông tin, có thể xuất<br /> hiện bên trong hay bên ngoài hệ thống thông tin, tạo phản ứng cho<br /> hệ thống thông tin thông qua một công việc nào đó.<br /> Nội dung của một biến cố là dữ liệu, có nghĩa là, một biến cố mang<br /> một phần dữ liệu của hệ thống.<br /> Người ta dùng một hình elip trong đó ghi tên biến cố để chỉ một<br /> biến cố.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản