intTypePromotion=1

Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Chương 1 - TS. Phan Văn Thường

Chia sẻ: Trương Thị Mỹ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
106
lượt xem
5
download

Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Chương 1 - TS. Phan Văn Thường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Chương 1 Nhập môn phân tích và đầu tư chứng khoán do TS Phan Văn Thường biên soạn với các nội dung chính là: Các phương án đầu tư, các hình thức, sản phẩm của đầu tư gián tiếp, quy trình, nguyên tắc đầu tư chứng khoán, sử dụng lý thuyết toán và thống kê vào đầu tư chứng khoán

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Chương 1 - TS. Phan Văn Thường

7/31/2017<br /> <br /> 1.1. CÁC PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ<br /> CHƯƠNG 1: NHẬP MÔN<br /> PHÂN TÍCH VÀ ĐẦU TƯ<br /> CHỨNG KHOÁN<br /> <br /> TS. Phan Văn Thường<br /> <br /> 1.1. CÁC PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ<br /> Để kiếm tiền bạn nên lựa chọn phương án đầu<br /> tư phù hợp:<br /> ■ Đầu tư vào thị trường tiền tệ<br /> ■ Đầu tư vào thị trường ngoại tệ<br /> ■ Đầu tư vào thị trường vàng<br /> ■ Đầu tư trực tiếp<br /> <br /> ■ Khi có tiền hoặc không có tiền nhưng có cơ hội<br /> đầu tư thì bạn có thể kiếm tiền nhiều hơn<br /> ■ Để đầu tư phải có tiền, không có tiền thì bán<br /> một phần tài sản hoặc đi vay.<br /> ■ Để kiếm lời từ đầu tư phải lựa chọn phương án<br /> đầu tư. Mỗi phương án đầu tư đều có cơ hội và<br /> rủi ro khác nhau.<br /> ■ Trong đầu tư chứng khoán, bạn muốn tìm kiếm<br /> nhiều cơ hội nhất và giảm thiểu rủi ro cần phải<br /> phân tích và dự báo trong đầu tư.<br /> <br /> 1.2. CÁC HÌNH THỨC, SẢN<br /> PHẨM CỦA ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP<br /> ■ Theo luật CK Việt Nam: CK là bằng chứng xác nhận<br /> quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với<br /> tài sản hoặc vốn của tổ chức phát hành. CK được thể<br /> hiện dưới dạng: chứng chỉ, bút toán ghi sổ hoặc dữ<br /> liệu điện tử, bao gồm<br /> •<br /> •<br /> <br /> Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ<br /> Quyền mua cổ phần, chứng quyền, quyền chọn mua,<br /> quyền chọn bán, hợp đồng tương lai, nhóm CK hoặc chỉ<br /> số CK<br /> <br /> ■ Đầu tư bất động sản<br /> <br /> ■ Hợp đồng góp vốn đầu tư<br /> <br /> ■ Đầu tư gián tiếp<br /> <br /> ■ Nhà đầu tư có thể đầu tư CK trên thị trường sơ cấp,<br /> sở GDCK hoặc thị trường OTC.<br /> <br /> 1.2.1. Đối với cổ phiếu, chứng chỉ quỹ<br /> A. Mua CK phát hành lần đầu<br /> B. Mua bán CK trên thị trường thứ cấp<br /> 1.2.2. Đối với trái phiếu<br /> Mua trái phiếu phát hành lần đầu<br /> 1.3. một số đặc điểm của sản phẩm đầu tư<br /> gián tiếp<br /> 1.4. vai trò của phân tích, dự báo trong đầu<br /> tư CK<br /> <br /> 1.5. QUY TRÌNH, NGUYÊN TẮC<br /> ĐẦU TƯ CK<br /> 1.5.1. Xác định tâm lý đầu tư<br /> 1.5.2. Xây dựng danh mục đầu tư<br /> 1.5.3. Thực hiện phân tích và đánh<br /> giá<br /> 1.5.4. Quyết định đầu tư<br /> <br /> 1<br /> <br /> 7/31/2017<br /> <br /> 1.6. SỬ DỤNG LÝ THUYẾT TOÁN<br /> VÀ THỐNG KÊ VÀO ĐẦU TƯ CK<br /> <br /> 1.6.2 Các lý thuyết toán<br /> <br /> ■ Phân phối chuẩn<br /> <br /> ■ Trung bình mẫu và phương sai mẫu<br /> ■ Tích sai mẫu<br /> ■ Trung bình tổng thể<br /> ■ Phương sai<br /> ■ Độ lệch chuẩn<br /> ■ Tích sai tổng thể<br /> ■ Giá trị của tiền theo thời gian<br /> (Sinh viên tự ôn tập)<br /> <br /> 1.6.2 Các lý thuyết toán<br /> <br /> CÂU HỎI ÔN TẬP<br /> <br /> ■ Hệ số tương quan<br /> <br /> 1. Phân tích các phương án đầu tư có thể thực<br /> hiện khi bạn có tiền và mối quan hệ giữa<br /> các phương án đó?<br /> <br /> 1.6.1. Các khái niệm xác suất<br /> ■ Không gian mẫu<br /> ■ Cây xác suất<br /> <br /> ■ Quy luật phân phối chuẩn<br /> ■ Số bình quân giản đơn<br /> ■ Số bình quân gia quyền<br /> ■ Trung bình nhân<br /> ■ Chỉ số giá<br /> (Sinh viên tự ôn tập)<br /> <br /> 2. Những loại chứng khoán nào có thể đầu tư<br /> ở nước ta hiện nay và bạn có thể mua<br /> chúng ở đâu?<br /> 3. Đặc điểm cơ bản của đầu tư gián tiếp, đặc<br /> biệt là đầu tư cổ phiếu sự khác biệt cơ bản<br /> giữa đầu tư trực tiếp và đầu tư gián tiếp?<br /> <br /> CÂU HỎI ÔN TẬP<br /> 4. Vai trò của phân tích, dự báo trong đầu tư<br /> chứng khoán và các công cụ chính của việc<br /> này?<br /> 5. Nguyên tắc thông thường của quy trình đầu<br /> tư cổ phiếu?<br /> 6. Khi đầu tư trên thị trường OTC bạn cần lưu ý<br /> những vấn đề gì?<br /> <br /> 2<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2