Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Định giá cổ phiếu (Phần II)- Lê Văn Lâm

Chia sẻ: Nguoibakhong05 Nguoibakhong05 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

0
24
lượt xem
8
download

Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Định giá cổ phiếu (Phần II)- Lê Văn Lâm

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phân tích và đầu tư chứng khoán: Định giá cổ phiếu" trình bày các kiến thức: Giới thiệu pp chiết khấu FCFE, FCFE vs. DDM; giới thiệu pp chiết khấu FCFF, FCFE vs. FCFF; mô hình định giá tương đối. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phân tích và đầu tư chứng khoán: Định giá cổ phiếu (Phần II)- Lê Văn Lâm

Định giá cổ phiếu:<br /> (Phần II)<br /> Lê Văn Lâm<br /> <br /> 1<br /> <br /> Nội dung<br /> .  Giới thiệu pp  chiết khấu FCFE<br /> .  FCFE  vs.  DDM<br /> .  Giới thiệu pp  chiết khấu FCFF<br /> .  FCFE  vs.  FCFF<br /> .  Mô hình định giá tương đối<br /> <br /> 2<br /> <br /> 1.  Phương pháp chiết khấu FCFE    <br /> .  DDM  quan niệm dòng tiền của chủ sở<br /> hữu:  dòng cổ tức<br /> .  FCFE  mở rộng khái niệm dòng tiền đối<br /> với chủ sở hữu<br /> .  Để định giá cổ phiếu,  trước hết hãy định<br /> giá vốn chủ sở hữu bằng pp  chiết khấu<br /> FCFE<br /> <br /> 3<br /> <br /> 1.  Phương pháp chiết khấu FCFE    <br /> FCFEt<br /> PVvonchusohuu<br /> PVvonchusohuu = ∑<br /> ⇒ PVcophieu =<br /> t<br /> soluongcophieudangluuhanh<br /> t =1 (1 + r )<br /> ∞<br /> <br /> Với FCFE  =  Thu  nhập ròng – (nhu cầu tái đầu tư<br /> được tài trợ bởi vốn chủ sở hữu)<br /> =  Thu  nhập ròng – (Chi  tiêu đầu tư TSCĐ  – khấu<br /> hao +  Thay đổi vốn lưu động – (Nợ dài hạn mới<br /> phát hành – Nợ dài hạn cũ hoàn trả))<br /> <br /> 4<br /> <br /> Trường hợp 1.  Tăng trưởng đều<br /> PVvonchusohuu<br /> <br /> FCFE1<br /> =<br /> r−g<br /> <br /> Nhắc lại DDM,  trường hợp tăng trưởng đều:<br /> <br /> PVcophieu<br /> <br /> D1<br /> =<br /> r−g<br /> <br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản