intTypePromotion=3

Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 3: Luật dân sự

Chia sẻ: Phạm Hoàng Nhi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:15

0
577
lượt xem
138
download

Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 3: Luật dân sự

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Pháp luật đại cương bài 3: Luật dân sự trình bày nội dung về một số vấn đề chung về Luật Dân sự, một số chế định cơ bản của Luật dân sự, phương pháp điều chỉnh luật dân sự, năng lực hành vi dân sự cá nhân,... Tham khảo tài liệu để giúp ích cho quá trình học tập và giảng dạy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật đại cương - Bài 3: Luật dân sự

 1. Bài 3: LUẬT DÂN SỰ
 2. Nội dung I- Một số vấn đề chung về Luật Dân sự 1- Định nghĩa 2- Đối tượng điều chỉnh 3- Phương pháp điều chỉnh 4- Nguồn của Luật Dân sự II- Một số chế định cơ bản của Luật Dân sự
 3. 1. Định nghĩa + Là một ngành luật độc lập + Tổng hợp các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân trong giao lưu dân sự + Bình đẳng giữa các chủ thể tham gia.
 4. 2.Đối tượng điều chỉnh của LDS LDS điều chỉnh các quan hệ tài sản và quan hệ nhân thân trong giao lưu dân sự. KINH DÂN SỰ DOANH, QH TÀI SẢN THƯƠNG MẠI QH NHÂN THÂN HÔN NHÂN LAO VÀ GIA ĐỘNG ĐÌNH
 5. a. Quan hệ tài sản: Là quan hệ giữa người với người thông qua một tài sản nhất định. QH sở hữu tài sản QUAN QH nghĩa vụ dân sự HỆ TÀI QH hợp đồng dân sự SẢN QH bồi thường thiệt hại QH chuyển quyền sử dụng đ ất QH thừa kế…
 6. b.Quan hệ nhân thân: Là quan hệ giữa người với người về một giá trị nhân thân nhất định. GẮN VỚI TÀI SẢN QUAN HỆ NHÂN THÂN KHÔNG GẮN VỚI TÀI SẢN
 7. 3.Phương pháp điều chỉnh của LDS Phương pháp điều chỉnh đặc trưng của LDS là bình đẳng, thỏa thuận. Bình đẳng về địa vị pháp lý BÌNH Quyền tự định đoạt ĐẲNG Độc lập về tổ chức và tài sản Chủ động giải quyết tranh chấp
 8. 4.Chủ thể của LDS + Cá nhân + Pháp nhân + Hộ gia đình + Tổ hợp tác + Nhà nước (đặc biệt)
 9. CÁ NHÂN: Là chủ thể thường xuyên và phổ biến nhất Điều kiện để cá nhân trở thành chủ thể của LDS: Có năng lực chủ thể: Năng lực pháp luật Năng lực hành vi
 10. - Cá nhân từ đủ 6 tuổi trở lên thì bắt đầu có năng lực hành vi dân sự - Cá nhân từ đủ 18 tuổi trở lên thì có năng lực hành vi dân sự đầy đủ
 11. ĐẦY MỘT ĐỦ PHẦN NĂNG LỰC HÀNH VI DÂN SỰ CỦA CÁ HẠN NHÂN KHÔNG CHẾ CÓ MẤ T
 12. CÁC CHẾ ĐỊNH CƠ BẢN CỦA LDS: 1) Giao dịch dân sự 2) Tài sản và quyền sở hữu 3) Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự 4) Thừa kế 5) Chuyển quyền sử dụng đất 6) Quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ 7) Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
 13. Tài sản và quyền sở hữu - Tài sản: Vật Tiền Giấy tờ trị giá được bằng tiền Các quyền tài sản - Quyền sở hữu: Chủ thể Khách thể Nội dung: Chiếm hữu Sử dụng Định đoạt
 14. Tài sản và quyền sở hữu - Căn cứ xác lập quyền sở hữu? Theo Hợp đồng hoặc giao dịch một bên Theo quy định của pháp luật Theo những căn cứ riêng biệt - Chấm dứt quyền sở hữu? Theo ý chí chủ sở hữu Theo quy định của pháp luật - Bảo vệ quyền sở hữu? Kiện vật quyền Kiện trái quyền Kiện yêu cầu ngăn chặn hoặc chấm dứt hành vi cản trở trái PL việc thực hiện QCH, QSH hợp pháp
 15. Thừa kế 1, Di sản thừa kế 2, Người để lại di sản và người thừa kế 3, Thời điểm mở thừa kế 4, Thừa kế theo pháp luật Những trường hợp TK theo PL Diện và hàng thừa kế Cách chia Thừa kế thông thường Thừa kế thế vị 5, Thừa kế theo di chúc: Cách chia thông thường Trường hợp đặc biệt: Kỷ phần bắt buộc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản