intTypePromotion=1

Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng – Vấn đề 1: Những vấn đề lý luận về ngân sách nhà nước và pháp luật Ngân sách nhà nước

Chia sẻ: Bình Bình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

0
188
lượt xem
19
download

Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng – Vấn đề 1: Những vấn đề lý luận về ngân sách nhà nước và pháp luật Ngân sách nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Vấn đề 1 - Những vấn đề lý luận về ngân sách nhà nước và pháp luật Ngân sách nhà nước. Nội dung được trình bày trong chương này gồm có: Sự ra đời ngân sách nhà nước, khái niệm – đặc điểm ngân sách nhà nước, vai trò ngân sách nhà nước, cơ cấu ngân sách nhà nước. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Pháp luật tài chính và ngân hàng – Vấn đề 1: Những vấn đề lý luận về ngân sách nhà nước và pháp luật Ngân sách nhà nước

D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> PHÁP LUẬT TÀI CHÍNH VÀ<br /> NGÂN HÀNG<br /> BỘ MÔN LUẬT CHUYÊN NGÀNH<br /> <br /> U<br /> <br /> C<br /> <br /> _V<br /> <br /> HỌC LIỆU<br /> <br /> D<br /> <br /> A. GIÁO TRÌNH<br /> 1.<br /> Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật ngân sách nhà nước,<br /> Nxb. CAND, Hà Nội, 2015.<br /> 2.<br /> Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình luật thuế Việt Nam, Nxb. Công<br /> an nhân dân, Hà Nội, 2015.<br /> B. VĂN BẢN PHÁP LUẬT<br /> 1.<br /> Luật NSNN 2015<br /> 2.<br /> Luật quản lí nợ công năm 2009<br /> 3.<br /> Luật quản lí thuế năm 2006.<br /> 4.<br /> Luật sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế năm 2012<br /> 5.<br /> Các luật thuế: Luật thuế XK, thuế NK 2016; Luật thuế TTĐB 2008,<br /> Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt<br /> 2013; Luật thuế GTGT 2008, Luật sửa đổi bổ sung năm 2013; Luật<br /> thuế TNDN 2008, Luật sửa đổi bổ sung năm 2013; Luật thuế TNCN<br /> 2007, Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi năm 2012; Luật thuế tài<br /> nguyên 2009; Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010; Luật thuế<br /> bảo vệ môi trường 2010.<br /> 6.<br /> Các nghị định và thông tư hướng dẫn thi hành những văn bản pháp<br /> luật nêu trên<br /> <br /> U<br /> <br /> C<br /> <br /> _V<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> C<br /> <br /> _V<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> VẤN ĐỀ 1<br /> NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VỀ<br /> NSNN VÀ PHÁP LUẬT NSNN<br /> <br /> KẾT CẤU BÀI HỌC<br /> <br /> D<br /> <br /> TM<br /> H<br /> <br /> SỰ RA ĐỜI NSNN<br /> KHÁI NIỆM – ĐẶC ĐIỂM NSNN<br /> <br /> _V<br /> <br /> VAI TRÒ NSNN<br /> <br /> C<br /> <br /> CƠ CẤU NSNN<br /> <br /> U<br /> <br /> NGUYÊN TẮC NSNN<br /> QUAN HỆ PHÁP LUẬT NSNN<br /> <br /> 1. SỰ RA ĐỜI NSNN<br /> <br /> D<br /> TM<br /> H<br /> <br /> NHÀ VUA<br /> <br /> NHÀ NƯỚC<br /> <br /> _V<br /> <br /> QUỐC<br /> HỘI<br /> <br /> ĐQ<br /> <br /> THUẬT NGỮ<br /> <br /> NHIỆM VỤ<br /> <br /> THU<br /> <br /> U<br /> <br /> C<br /> CHỨC NĂNG<br /> <br /> CHI<br /> <br /> QUỸ TIỀN TỆ<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2