intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 7 - TS. Ngô Hữu Dũng

Chia sẻ: Cao Thi Ly | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
50
lượt xem
1
download

Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 7 - TS. Ngô Hữu Dũng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 7 do TS. Ngô Hữu Dũng biên soạn trình bày các nội dung sau: Khai báo kiểu mảng 2 chiều, truy xuất đến một phần tử, gán dữ liệu kiểu mảng, truyền mảng cho hàm, ...Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp lập trình: Bài 7 - TS. Ngô Hữu Dũng

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> <br /> Phương pháp lập trình<br /> Mảng hai chiều<br /> TS. Ngô Hữu Dũng<br /> <br /> Nội dung<br /> <br /> <br /> Mảng hai chiều<br /> <br /> <br /> <br /> Vòng lặp lồng nhau<br /> <br /> Phương pháp lập trình - Mảng hai chiều<br /> <br /> Ma Trận<br /> <br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> … n-1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> m-1<br /> <br /> 0<br /> An<br /> <br /> …<br /> <br /> …<br /> <br /> Am,n<br /> <br /> … n-1<br /> <br /> n-1<br /> <br /> Phương pháp lập trình - Mảng hai chiều<br /> <br /> Ma Trận<br /> 0<br /> <br /> … n-1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> … n-1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> 0<br /> <br /> …<br /> <br /> …<br /> <br /> …<br /> <br /> n-1<br /> <br /> An<br /> <br /> … n-1<br /> <br /> n-1<br /> <br /> n-1<br /> <br /> dòng = cột<br /> <br /> dòng > cột<br /> <br /> dòng < cột<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> … n-1<br /> <br /> 0<br /> <br /> 0<br /> <br /> … n-1<br /> <br /> 0<br /> <br /> …<br /> <br /> …<br /> <br /> …<br /> <br /> An<br /> <br /> … n-1<br /> <br /> n-1<br /> <br /> n-1<br /> <br /> n-1<br /> <br /> dòng + cột = n-1<br /> <br /> dòng + cột > n-1<br /> <br /> dòng + cột < n-1<br /> <br /> Phương pháp lập trình - Mảng hai chiều<br /> <br /> Khai báo kiểu mảng 2 chiều<br /> <br /> <br /> Cú pháp<br /> typedef [][];<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> N1, N2: số lượng phần tử mỗi chiều<br /> <br /> Ví dụ<br /> typedef int MaTran[3][4];<br /> 0<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> 3<br /> <br /> 0<br /> Kiểu MaTran<br /> <br /> 1<br /> 2<br /> Phương pháp lập trình - Mảng hai chiều<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2