intTypePromotion=3

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn (2016)

Chia sẻ: Hấp Hấp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
57
lượt xem
5
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn (2016)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 4: Thiết kế nghiên cứu khoa học giới thiệu các tiếp cận thiết kế nghiên cứu, lưu ý trong quá trình thiết kế nghiên cứu, người nghiên cứu, một số định hướng nghiên cứu và mô hình nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Chương 4 - TS. Lê Quốc Tuấn (2016)

 1. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TS. Lê Quốc Tuấn Khoa Môi trường và Tài nguyên
 2. CÁCH TIẾP CẬN THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU „ Mô hình hoá ý tưởng nghiên cứu „ Bước ớ khởi khở đầu đầ củaủ một ộ quáá trình ì h nghiên cứu „ Phươn thức mà nghiên cứu được thực hiện „ Giúp người nghiên cứu đi đúng hướng và hoàn thành kế hoạch đã lập ra
 3. THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU „ Tạo ra NỀN TẢNG của toàn bộ nghiên cứu sẽ được thực hiện „ Giúp người nghiên cứu thực hiện công việc dễ ễ dàng trong một định hướngg có hệệ thốngg „ Một khi thiết kế nghiên cứu được hoàn thành thành,, thì công việc nghiên cứu sẽ bắt đầu đầu..
 4. Thiết kế và phát triển các công cụ Phát triển Thiết kế Phát triển kế khảo sát bảng câu hỏi khảo sát hoạch phỏng vấn Các nguồn Chọn mẫu dữ liệu Các phân tích Thu thập số liệu Định lượng Định tính ban đầu Phân tích Phân tích dữ liệu Thảo luận Thả l ậ và à Trình bày kết quả phát triển mô hình Các bước thiết kế một nghiên cứu
 5. Lưu ý trong quá trình thiết kế nghiên cứu „ Không phải tất cả lý thuyết, thuyết, kỹ thuật và thông tin về chủ đề nghiên cứu đều cần thiết phải đem ra áp dụng „ Người nghiên cứu phải xác định và chọn ự p lựa phươngg p phápp nào là hữu ích nhất cho nghiên cứu hiện tại. tại. „ Phải kiểm kiể chứng hứ các á phương h pháp há trước ớ khi áp dụng chúng để giải quyết vấn đề nghiên hiê cứuứ
 6. Công việc phải thực hiện của người ời làm là nghiên hiê cứu ứ „ Thảo ả luận ậ với ớ người ờ hướng ớ dẫn ẫ „ Đọc các bài báo mới nhất, các lý thuyết liên quan, các ứng dụng có thể ể đối với vấn đề hiện tại „ Xem lại các công trình nghiên cứu liên quan „ Các tính toán lý thuyết, thiết kế thí nghiệm, đồ ị, bảng thị, g biểu và các công g việc ệ liên q quan sẽ được ợ thực hiện „ Viết báo cáo tiến độ ộ công g việc ệ „ Tham gia và trình bày kết quả tìm ra ở các hội nghị, hội thảo khoa học
 7. LƯU Ý QUAN TRỌNG Đối với người nghiên cứu „ Cung cấp thông tin mới cho người hướ hướng dẫ dẫn „ Phải ả tập trung t u g vào ào đị định hướng ướ g đã vạch ra ra,, không nên bị chi phối bởi các yếu tố khác „ Suy nghĩ thông suốt. suốt. Người nghiên cứu nên biết cái gì CẦN Ầ phải tìm ra
 8. “ Tự tạo niềm vui trong quá trình nghiên cứu”
 9. Cách trình bày y ý tưởng g bằng g hình ảnh
 10. Sự hình thành mưa acid …và tác hại của của mưa acid
 11. Chuỗi thức ăn
 12. MỘT SỐ ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN Ê CỨU Ứ VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU
 13. Những khu vực tiềm năng để thực hiện nghiên cứu và quản lý tài nguyên thiên nhiên „ Nhữ vùng Những ù nổiổi tiếng tiế vềề nguồn ồ tài nguyên ê thiên thiê nhiên đa dạng và phong phú của khu vực phía Nam:: Nam • Tây nguyên • Đồng bằng sông Cửu Long • Đất ngập gập nước • Vùng bờ và đới bờ „ Tất ấ cả các vấnấ đềề môi trường được nghiên cứu và tiến hành đều tích hợp các phương pháp quản lý tài nguyên thiên nhiên nhiên..
 14. Hệ thống cảnh quan đa dạng của khu vực Tâyy Nguyên g y
 15. Đồng g bằng g châu thổ sông g Cửu Long g
 16. Những g vùng g đất ngập g p nước đa dạng g
 17. Những g bờ biển chưa được khai p phá
 18. KHUNG KHÁI NIỆM CHO QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN HIỂU Lựa chọn cái gì? Lựa chọn Nguồn tài nguyên nào? nào khả Học ọ thi? được ĐỘNG LỰC điều Lợi nhuận có lớn hơn trị giá tài nguyên? Tác gì? độ động gì lên trị giá? TÀI NGUYÊN Có hạn chế nào cho việc đầu tư quản lý? Vừa làm vừa học ĐẦU TƯ THAY ĐỔI Sản phẩm đầu ra là gì? Nguồn: Chính phủ Úc
 19. CÁC BƯỚC TRONG QUYẾT ĐỊNH QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN Câu hỏi 1. Gói ưu tiên Có vấn đề gì? Thành lập vấn đề, vùng, ngành công Chuyện gì xảy ra nếu không nghiệp, mục tiêu hành động? Nhận diện các lựa chọn Lợi nhuận tiềm năng là gì? Các vấn đề khác Đánh g giá lựa ự chọn ọ 2. Lựa ự chọn ọ qquyết y định ị Chi phí – lợi nhuận của các lựa Lựa chọn, khung chính sách, hành chọn có được chấp nhận? động, thời gian tối ưu Các rủi ro và không đảm bảo Lên kế hoạch cho thay đổi 3. Quyết định/Chương trình Con đường - thời gian quan trọng thực hiện Phân công trách nhiệm Quan trắc được thiết kế Các nguồn tài nguyên có được 4 Kiểm soát và đánh giá 4. Đánh giá sản phẩm đầu ra Đánh giá kết quả Đá h giá Đánh iá llợii nhuận, h ậ chi hi phí hí Lợi nhuận cho mỗi bên liên quan Cái gì không đạt được? Nguồn: Chính phủ Úc

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản