intTypePromotion=1

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - TS. Vũ Công Thương

Chia sẻ: Trinh Mai | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:34

0
42
lượt xem
11
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - TS. Vũ Công Thương

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học do TS. Vũ Công Thương biên soạn nhằm mục đích phục vụ cho việc giảng dạy. Nội dung bài giảng gồm có Khái quát về nghiên cứu khoa học, phương pháp nghiên cứu khoa học, quy trình nghiên cứu khoa học,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - TS. Vũ Công Thương

 1. LOGO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN TS. VŨ CÔNG THƯƠNG Hà Nội, 2013
 2. 1.1 Khái quát về nghiên cứu khoa học 1.2 Phương pháp nghiên cứu khoa học 1.3 Quy trình nghiên cứu khoa học TS. Vũ Công Thương 2
 3. 1 Khái quát về nghiên cứu khoa học 1.1 Khái quát v Khái quát vềề nghiên c  nghiên cứứu khoa h u khoa họọcc 1.2 Các lo Các loạại hình nghiên c i hình nghiên cứứu khoa h u khoa họọcc 1.3 CCấấp  độ c p độ  củủa nghiên c a nghiên cứứu khoa h u khoa họọcc 1.4 Đặc  Đặ c đđiiểểm c m củủa nghiên c a nghiên cứứu khoa h u khoa họọcc 1.5 Vai trò c Vai trò củủa nghiên c a nghiên cứứu khoa h u khoa họọcc TS. Vũ Công Thương 3
 4. 1.1 Khái quát v Khái quát vềề nghiên c  nghiên cứứu khoa h u khoa họọcc Nghiên cứu khoa học Hoạt  động xã hội, hướng vào việc tìm  kiếm những điều khoa học chưa biết: Khám phá b Khám phá bảản ch n chấất s t sựự v  vậật, phát tri t, phát triểển  n  nh nhậận th n thứức khoa h c khoa họọc v c vềề th  thếế gi  giớới   i   Phát hi Phát hiệện qui lu n qui luậật t  vvậận đ n độộng c ng củủa s a sựự v  vậật t  Vận dụng qui luật để sáng tạo  giải pháp tác động vào sự vật 4 TS. Vũ Công Thương
 5. Hai điều kiện của nghiên cứu khoa học Mục Phương tiêu pháp Tìm hiểu bản chất  của đối tượng NC  Là một cuộc điều tra,  Phát triển tri thức mới hay khảo sát có hệ  (Những tri thức này  thống, được thực hiện  phải mang tính phổ  theo những qui trình  quát hay có thể khái  chuẩn gồm nhiều bước quát hóa) TS. Vũ Công Thương 5
 6. Một công trình nghiên cứu khoa học chỉ hoàn  tất khi kết quả được công bố, hoặc được  hội đồng khoa học thẩm định, đánh giá,  nghiệm thu.  TS. Vũ Công Thương 6
 7. 1.2 Các lo Các loạại hình nghiên c i hình nghiên cứứu khoa h u khoa họọcc   Theo m Theo mụục  c đđích nghiên c ích nghiên cứứuu  Nghiên cứu cơ bản  Nghiên cứu ứng  Nghiên cứu triển  dụng khai Nhằm  phát  hiện  Vận dụng các qui  Vận dụng các quy  bản  chất,  qui  luật  luật  từ  nghiên  cứu  luật (thu được từ  của  sự  vật,  hiện  cơ  bản  để  giải  NCCB) và các nguyên  tượng  thích sự vật lý (thu được từ  Được  thực  hiện  NCƯD) để sáng tạo  trên  cơ  sở  những  Đưa  ra  các  giải  các hình mẫu khả  nghiên  cứu  thuần  pháp giải quyết các  thi, các sản phẩm  túy  lý  thuyết  hoặc  vấn  đề  thực  tế  mới, công nghệ mới  những  quan  sát,  thí  (Chưa  thể  ứng  Tạo tiền đề áp  nghiệm dụng  trực  tiếp  vào  dụng kết quả nghiên  Sản  phẩm  là  các  cuộc sống) cứu vào cuộc sống phát kiến, nguyên lý,  phát minh TS. Vũ Công Thương 7
 8. Ví d Ví dụụ: Các  đề tài nghiên c : Các đề  tài nghiên cứứu khoa h u khoa họọcc Nghiên cứu cơ bản Nghiên cứu ứng dụng Nghiên cứu triển khai Xây dựng hệ  Dấu    ấn  vùng  thống quản lý thư  miền trong các tác  Giải  pháp  quản  viện đa ngôn ngữ  phẩm  truyện  lý  trò  chơi  trực  phục vụ tra cứu  ngắn của Nguyễn  tuyến trên diện rộng Ngọc Tư   Phát triển du lịch  Hệ thống hỗ trợ  phát triển giáo dục  Giá  trị  thẩm  mỹ  bền  vững  vùng  điện tử và ĐT  từ  và  kiến  trúc  của  Đồng  bằng  Sông  xa  chùa Hà Nội Hồng Ứng dụng công  nghệ thực tại ảo  trong bảo tàng TS. Vũ Công Thương 8
 9. TS. Vũ Công Thương 9
 10. 1.2 Các lo Các loạại hình nghiên c i hình nghiên cứứu khoa h u khoa họọcc Theo ph ương pháp nghiên c Theo phươ ng pháp nghiên cứứuu NC  NC  định tính định lượng NC tính chất, đặc điểm của  NC quy mô, phạm vi, tần  đối tượng  suất của đối tượng  Thu thập những thông tin  Thu thập những thông tin  bằng lời hoặc văn bản (ý  bằng số hoặc văn bản (ý  kiến, quan điểm, nhận xét…)  kiến, quan điểm, nhận xét…)  Chủ yếu mô tả, phân tích,  NC thực chứng, dùng số  không chứng minh liệu, minh chứng để chứng  minh Trả lời câu hỏi “ như thế  nào?”, “tại sao?”… Trả lời câu hỏi “bao  nhiêu?”, “mức độ nào?”… TS. Vũ Công Thương 10
 11. TS. Vũ Công Thương 11
 12. 1.3 CCấ ấp  độ c p độ ủa nghiên c  củ ứu khoa h a nghiên cứ ọcc u khoa họ o Đưa ra hệ thống tri thức về nhận dạng sự vật Mô tả o Phân biệt sự khác nhau về bản chất giữa các sự vật o Sự mô tả bao gồm định tính và định lượng o Làm rõ nguyên nhân sự hình thành và qui luật chi Giải thích phối quá trình vận động của sự vật o Đưa ra thuộc tính bản chất của sự vật Dự báo Nhận dạng trạng thái của sự vật trong tương lai: đặc trưng, tính chất, sự vận động và những biểu hiện của sự vật trong tương lai Sáng tạo Tạo ra sự vật mới trên cơ sở vận dụng và kế thừa những kết quả nghiên cứu đã có TS. Vũ Công Thương 12
 13. VD: Nghiên c VD: Nghiên cứứu m u mộột l t lễễ h  hộội(NCXH) i(NCXH) o........................................ Mô tả o........................................ o........................................ o........................................ Giải thích o........................................ o........................................ o......................................... Dự báo o........................................ o........................................ o........................................ Sáng tạo o........................................ o........................................ TS. Vũ Công Thương 13
 14. o Khoa học không bao giờ dừng lại ở ở cấp độ mô tả và giải thích o Sứ mệnh lớn lao của khoa học là dự báo và sáng tạo các giải pháp cải tạo thế giới TS. Vũ Công Thương 14
 15. 1.4 Đặc  Đặ điiể c đ ểm c ủa nghiên c m củ ứu khoa h a nghiên cứ ọcc u khoa họ o Thâm nhập thế giới những điều chưa biết  Tính mới o Hướng tới những phát hiện mới, những sáng tạo o Kết quả nghiên cứu có thể được kiểm chứng lại Tính tin cậy    trong điều kiện tương tự Cần chỉ rõ điều kiện, nhân tố và phương tiện NC Tính thông tin o Thông tin về qui luật v.động của sự vật, hiện tượng  o Thông tin về qui trình công nghệ và các tham số     kèm theo, v.v… o Vừa là đặc điểm của NCKH vừa là tiêu chuẩn của  Tính khách quan    người NCKH Người NCKH cần phải tự kiểm nghiệm lại những     kết luận tưởng như đã hoàn toàn được xác nhận TS. Vũ Công Thương 15
 16. 1.4 Đặc  Đặ điiể c đ ểm c ủa nghiên c m củ ứu khoa h a nghiên cứ ọcc u khoa họ o Một nghiên cứu có thể thành công hoặc thất bại Tính rủi ro o Thất bại trong khoa học được xem là một kết quả     và được lưu giữ làm bài học kinh nghiệm Tính kế thừa    Mọi NCKH đều phải kế thừa các kết quả nghiên     cứu đã có của các lĩnh vực khoa học khác nhau Tính cá nhân o Là kết quả là động khoa học của cá nhân tác giả o Vai trò của cá nhân trong sáng tạo mang tính quyết     định, thể hiện trong tư duy cá nhân và chủ kiến riêng o Lao động NCKH hầu như không thể tính định mức  Tính phi kinh tế o  Thiết bị chuyên dụng dùng trong NCKH hầu như     không thể tính khấu hao o Hiệu quả kinh tế của NCKH hầu như kg thể xác định TS. Vũ Công Thương 16
 17. 1.5 Vai trò c Vai trò củủa nghiên c a nghiên cứứu khoa h u khoa họọcc VAI TRÒ CỦA NCKH ĐỐI VỚI ĐỐI VỚI SINH XÃ HỘI VIÊN TS. Vũ Công Thương 17
 18. 2 Phương pháp nghiên cứu khoa học “Phương pháp nghiên cứu khoa học là phương pháp nhận thức thế giới, bao gồm những quan điểm tiếp cận, những quy trình, các thao tác cụ thể tác động vào đối tượng để làm bộc lộ bản chất của đối tượng” TS. Vũ Công Thương 18
 19. 2 Phương pháp nghiên cứu khoa học 2.1. Phân lo 2.1. Phân loạại ph ương pháp NC KH i phươ ng pháp NC KH 2.2. H 2.2. Hệệ ph ương pháp c  phươ ng pháp củủa m a mộột khoa h t khoa họọcc TS. Vũ Công Thương 19
 20. 2.1. Phân lo 2.1. Phân loạại ph ương pháp NC KH i phươ ng pháp NC KH PHƯƠNG PHÁP NCKH (Theo phạm vi áp dụng) Phương pháp Phương nghiên pháp cứu nghiên chung cứu riêng TS. Vũ Công Thương 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản