intTypePromotion=1
ADSENSE

Mô hình nghiên cứu

Xem 1-20 trên 9881 kết quả Mô hình nghiên cứu
 • Mô hình nghiên cứu (research design) còn gọi là thiết kế nghiên cứu. Lập mô hình nghiên cứu là quá trình làm rõ và trình bày phương pháp nghiên cứu hay chiến lược để đạt được mục tiêu nghiên cứu. Mô hình nghiên cứu có ý nghĩa như một chiếc cầu nối giữa các mục tiêu nghiên cứu và việc đạt được các mục tiêu đó.

  pdf28p phuongtran1903 31-10-2013 732 99   Download

 • Bài báo cáo với đề tài "Mô hình nghiên cứu" được trình bày trong hội thảo Y học Thực chứng của bệnh viện Hùng Vương gồm các nội dung sau: Nghiên cứu mô tả và phân tích, báo cáo trường hợp, nghiên cứu thiết diện, nghiên cứu bệnh chứng và các nội dung khác.

  pdf45p queenlove_dienvi 21-09-2014 214 25   Download

 • Mục đích của luận án "Phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành Sư phạm Hóa học thông qua vận dụng mô hình nghiên cứu bài học" là: Phát triển NLDH cho SV ngành Sư phạm Hóa học thông qua vận dụng mô hình NCBH vào dạy học hai học phần: Phương pháp dạy học hóa học ở trường phổ thông (PPDH2) và Thực tập sư phạm 2 (TTSP2). Sau đây là bản tóm tắt luận án.

  doc38p change00 04-05-2016 83 26   Download

 • Nội dung của báo cáo trình bày về thuật ngữ dịch tễ học, trình tự của các mô hình nghiên cứu, nghiên cứu mô tả, nghiên cứu phân tích, nghiên cứu mô tả và phân tích, thang giá trị khoa học của nghiên cứu.

  pdf45p roongkloi1994 29-09-2017 63 5   Download

 • Bài viết nêu lên bài toán khó trong việc nghiên cứu khoa học ở Việt Nam và các vấn đề tồn tại liên quan. Lời giải cho bài toán khó ở cấp độ vi mô là xây dựng mô hình tổ chức bộ máy nghiên cứu khoa học ở trường đại học, ở cấp độ vĩ mô là mô hình nghiên cứu gắn kết ba nhà: Nhà trường (bộ máy nghiên cứu), nhà doanh nghiệp (hiệp hội doanh nghiệp các ngành) và Nhà nước nhằm đạt hiệu quả tối đa trong đầu tư cho khoa học và công nghệ, chuyển từ tình trạng kém phát triển sang tình trạng phát triển.

  pdf5p vi4mua 01-03-2019 22 1   Download

 • Chương này giúp cho sinh viên: Hiểu các khái niệm và tầm quan trọng của mô hình nghiên cứu Phân biệt các loại mô hình nghiên cứu Biết cách lựa chọn mô hình nghiên cứu phù hợp với vấn đề và mục tiêu nghiên cứu đã đề ra

  ppt28p muaxuan102 26-02-2013 339 66   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Mô hình nghiên cứu tác động của mạng lưới giao thông đường bộ đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ trình bày lí luận chung về mô hình nghiên cứu tác động của mạng lưới giao thông đường bộ đến phát triển kinh tế - xã hội, tình hình sử dụng mô hình nghiên cứu tác động của mạng lưới giao thông đường bộ đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, mô hình đề xuất nghiên cứu tác động của mạng lưới giao thông đường bộ đến phát triển kinh tế - xã hội của vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

  pdf236p cuong300 26-05-2014 166 50   Download

 • Chương 2 Thiết kế nghiên cứu thuộc bài giảng phương pháp nghiên cứu khoa học, cùng đi vào tìm hiểu chương này thông qua các nội dung sau: vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, xây dựng mô hình nghiên cứu, tổng quan lý thuyết.

  pdf6p kevinle124 04-06-2014 317 38   Download

 • Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học – Chương 2: Thiết kế nghiên cứu" cung cấp cho người học các kiến thức: Vấn đề nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu, xây dựng mô hình nghiên cứu, tổng quan lý thuyết. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  ppt14p bautroibinhyen14 16-01-2017 381 33   Download

 • Sau khi học xong chương 2 Nêu vấn đề và chọn thiết kế nghiên cứu nằm trong bài giảng phương pháp nghiên cứu sinh viên có kiến thức để nhận dạng vấn đề nghiên cứu, chọn thiết kế nghiên cứu đồng thời xây dựng mô hình nghiên cứu.

  pdf40p big_12 07-06-2014 129 21   Download

 • Mục tiêu Chương 2 Mô hình nghiên cứu marketing là: Hiểu các khái niệm và tầm quan trọng của mô hình nghiên cứu, phân biệt các loại mô hình nghiên cứu, biết cách lựa chọn mô hình nghiên cứu phù hợp với vấn đề và mục tiêu nghiên cứu đã đề ra.

  ppt28p dolalatien 30-11-2017 65 7   Download

 • Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học - Chương 4: Thiết kế nghiên cứu khoa học giới thiệu các tiếp cận thiết kế nghiên cứu, lưu ý trong quá trình thiết kế nghiên cứu, người nghiên cứu, một số định hướng nghiên cứu và mô hình nghiên cứu,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf21p thangnamvoiva20 20-09-2016 71 7   Download

 • Bài báo trình bày tổng quan về cơ sở lý luận, mục đích, quy trình tiến hành và vận dụng nghiên cứu bài học nhằm phát triển năng lực dạy học cho sinh viên ngành sư phạm hóa học.

  pdf7p meolep2 10-12-2018 33 2   Download

 • Nội dung của bài báo cáo trình bày về mô hình nghiên cứu, phân biệt mô hình nghiên cứu, khái niệm về bias, các thể loại bias, phòng ngừa biases và cảnh giác biases, chất lượng của một ước số và selection bias trong nghiên cứu bệnh chứng.

  pdf59p roongkloi1994 29-09-2017 44 4   Download

 • Bài viết này nhằm hệ thống hóa lý thuyết và các mô hình kinh tế lượng sử dụng trong nghiên cứu kinh tế về cầu tiêu dùng hàng hóa. Theo đó, hệ thống lý thuyết kinh tế cho thấy có hai cách tiếp cận để hình thành nên hàm cầu, bao gồm (1) Áp dụng phương pháp tối ưu hóa trong kinh tế học cổ điển bằng cách xác định một hàm thỏa dụng, một hàm thỏa dụng gián tiếp, hoặc một hàm chi phí; và (2) Cách tiếp cận vi phân, cách này không đòi hỏi xác định một dạng hàm đại số cụ thể về hàm thỏa dụng, hàm thỏa dụng gián tiếp hay hàm chi phí.

  pdf6p advanger1 06-05-2018 25 1   Download

 • Bài báo được cấu trúc như sau: Trước hết, nguyên lý hoạt động của cơ cấu rung va đập dùng cuộn cảm được trình bày ở phần 2. Mô hình vật lý và toán học của cơ cấu được phát triển và diễn giải ở phần 3. Tiếp theo, việc so sánh kiểm chứng tính đúng đắn của mô hình qua số liệu thí nghiệm được trình bày ở phần 4. Phần 5 là kết luận của bài báo.

  pdf6p cumeo2006 02-07-2018 40 1   Download

 •  Bài giảng "Kinh tế vi mô - Chương 1: Các khái niệm cơ bản của kinh tế học vi mô" trình bày các nội dung: Kinh tế học là gì, ba vấn đề cơ bản của kinh tế học, kinh tế học vi mô và kinh tế học vĩ mô, các giả thuyết cơ bản của mô hình nghiên cứu kinh tế học,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết bài giảng.

   

   

   

  pdf17p tsmstc_001 13-05-2015 128 16   Download

 • Luận án Tiến sĩ Kinh tế: Tác động của tín dụng vi mô đối với thu nhập của các hộ nghèo ở khu vực Đông Nam Bộ trình bày tổng quan cơ sở lý thuyết về tín dụng vi mô với thu nhập của hộ nghèo, triển khai các mô hình nghiên cứu tín dụng có tác động đến thu nhập của các hộ nghèo, hoạt động tín dụng vi mô tại khu vực và các kết quả kiểm định. Đồng thời đưa ra các giải pháp nâng cao thu nhập cho các hộ nghèo thông qua hoạt động của tín dụng vi mô.

  pdf217p danhvi95 05-12-2018 42 10   Download

 • Bài giảng Kinh tế vĩ mô: Chương 1 do TS. Nguyễn Tuấn Kiệt biên soạn cung cấp cho các bạn những kiến thức về khái niệm kinh tế học; vấn đề cơ bản của kinh tế học; mô hình nghiên cứu kinh tế; hệ thống kinh tế và một số kiến thức khác. Mời các bạn tham khảo.

  pdf29p silentlovect 30-09-2015 52 2   Download

 • Đề tài là một hình thức tổ chức NCKH do một người hoặc một nhóm người thực hiện. Một số hình thức tổ chức nghiên cứu khác không hoàn toàn mang tính chất nghiên cứu khoa hoc, chẳng hạn như: Chương trình, dự án, đề án...

  doc9p cam_hong 08-04-2010 1511 282   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Mô hình nghiên cứu
p_strCode=mohinhnghiencuu

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản