intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 2 - TS. Đào Nam Anh

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
25
lượt xem
3
download

Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 2 - TS. Đào Nam Anh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Phương pháp nghiên cứu khoa học - Phần 2: Kỹ thuật thực hiện nghiên cứu khoa học" trình bày các kiến thức: Xác định vấn đề nghiên cứu, phát triển mục tiêu trong mối quan hệ với vấn đề nghiên cứu, xây dựng cơ sở lý thuyết,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương pháp nghiên cứu khoa học: Phần 2 - TS. Đào Nam Anh

Xác định vấn đề nghiên cứu<br /> <br /> <br /> Phương pháp<br /> phá<br /> Nghiên cứu khoa học<br /> Phần 2<br /> Phầ<br /> Kỹ thuật thực hiện<br /> nghiên cứu khoa học<br /> <br /> Xác định vấn đề nghiên cứu là giai<br /> đoạn quan trọng nhất của một dự án<br /> nghiên cứu. Nếu phát hiện vấn đề sai<br /> thì các phương pháp nghiên cứu cũng<br /> lạc hướng, dẫn tới tốn kém vô ích. Mặt<br /> khác, nhiều khi các vấn đề đang ẩn náu<br /> mà ta có thể chưa biết, nếu không<br /> được phát hiện sẽ dẫn đến các hậu<br /> quả lớn.<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> Từ môi trường đến vấn đề nghiên cứu<br /> <br /> Xác định mục tiêu nghiên cứu<br /> <br /> <br /> Vấn đề hay cơ hội<br /> từ môi trường<br /> <br /> Vấn đề ra quyết định của<br /> nhà quản trị<br /> <br /> Vấn đề<br /> nghiên cứu<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu là những tuyên<br /> bố, những ước muốn, những thông tin<br /> cụ thể mà dự án phải đạt được sau khi<br /> hoàn tất việc nghiên cứu (mục tiêu<br /> chung), hay cụ thể hơn là những kết<br /> quả cần phải đạt được trong tiến trình<br /> thực hiện dự án (mục tiêu cụ thể).<br /> <br /> 3<br /> <br /> Phát triển mục tiêu trong mối quan hệ<br /> với vấn đề nghiên cứu<br /> <br /> 4<br /> <br /> Xây dựng cơ sở lý thuyết<br /> <br /> <br /> Nguồn<br /> - Lý thuyết<br /> - Kinh nghiệm quản trị<br /> - Nghiên cứu khám phá<br /> <br /> Nhận thức vấn đề<br /> <br /> Câu hỏi nghiên<br /> cứu<br /> <br /> Giả thuyết<br /> nghiên cứu<br /> <br /> Giới hạn nghiên<br /> cứu<br /> <br /> Thiết kế nghiên<br /> cứu<br /> <br /> Mục tiêu nghiên cứu<br /> <br /> 5<br /> <br /> Biết kế thừa những kết quả nghiên cứu<br /> trước đó để phát triển chúng. Thông<br /> thường chúng ta không phải là người<br /> đầu tiên nghiên cứu về vấn đề này.<br /> Như vậy cần phải sơ lược về các lý<br /> thuyết và kết quả nghiên cứu liên quan<br /> đến đề tài. Trong phần này cần lưu ý<br /> trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo rõ<br /> ràng tránh đạo văn.<br /> 6<br /> <br /> 1<br /> <br /> Xây dựng cơ sở lý thuyết<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phương pháp thu thập dữ liệu<br /> <br /> không chỉ biết liệt kê hay tóm lược các<br /> lý thuyết mà phải biết hệ thống theo<br /> mục đích nghiên cứu, phân tích đánh<br /> giá, tranh cãi, phê phán, so sánh và mở<br /> rộng lý thuyết để tìm ra lý thuyết phù<br /> hợp cho vấn đề nghiên cứu.<br /> Trong phần này nhà nghiên cứu cần<br /> lưu ý là phải biết đưa ra quan điểm của<br /> mình về những định nghĩa, lý thuyết…<br /> tránh liệt kê mà không có chứng kiến.<br /> <br /> <br /> <br /> Dữ liệu thứ cấp là loại dữ liệu được<br /> sưu tập sẵn, đã công bố. Việc thu thập<br /> dữ liệu này dễ dàng, ít tốn thời gian,<br /> tiền bạc nhưng không phải lúc nào<br /> cũng có những dữ liệu mà người<br /> nghiên cứu cần.<br /> <br /> 7<br /> <br /> Phương pháp thu thập dữ liệu<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 8<br /> <br /> Thu thập dữ liệu thứ cấp<br /> <br /> Dữ liệu sơ cấp là dữ liệu được thu thập trực<br /> tiếp từ đối tượng nghiên cứu. Nó còn được<br /> gọi là các dữ liệu gốc, chưa được xử lý.<br /> Vì vậy, các dữ liệu sơ cấp giúp người nghiên<br /> cứu đi sâu vào đối tượng và phát hiện các<br /> quan hệ trong đối tượng nghiên cứu.<br /> Dữ liệu sơ cấp được thu thập trực tiếp nên<br /> mất thời gian và tốn kém chi phí để thu thập.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Dữ liệu thứ cấp bên trong là những dữ liệu<br /> có sẵn bên trong tổ chức. Hầu hết các tổ<br /> chức đều có những nguồn thông tin rất<br /> phong phú, vì vậy có những dữ liệu có thể sử<br /> dụng ngay lập tức<br /> Dữ liệu thứ cấp bên ngoài là các tài liệu đã<br /> được xuất bản có được từ các nghiệp đoàn,<br /> chính phủ, chính quyền địa phương, các tổ<br /> chức phi chính phủ, các hiệp hội thương mại,<br /> các tổ chức chuyên môn, các ấn phẩm<br /> thương mại, các tổ chức nghiên cứu<br /> <br /> 9<br /> <br /> Thu thập dữ liệu thứ sơ cấp<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 10<br /> <br /> Phân tích dữ liệu<br /> <br /> Thảo luận tay đôi<br /> Thảo luận nhóm<br /> Thu thập dữ liệu bằng quan sát<br /> Thu thập dữ liệu bằng phỏng vấn<br /> Thu thập dữ liệu bằng phương pháp<br /> thử nghiệm<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 11<br /> <br /> Tìm ra kết luận dựa trên các chứng cứ;<br /> Mô hình phân tích dựa trên phương<br /> pháp và tiến trình;<br /> So sánh là trung tâm của tiến trình<br /> phân tích các dữ liệu.<br /> <br /> 12<br /> <br /> 2<br /> <br /> Sự khác nhau giữa phân tích dữ liệu định<br /> tính và định lượng<br /> Tiêu thức<br /> <br /> Định tính<br /> <br /> Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu định<br /> tính<br /> <br /> <br /> Định lượng<br /> <br /> Kỹ thuật phân tích dữ Tiêu chuẩn hóa, sử dụng các Kém tiêu chuẩn hóa, bằng nhiều<br /> liệu<br /> phương pháp toán<br /> cách tiếp cận phân tích dữ liệu<br /> Sau khi đã thu thập và cô đọngTrong quá trình thua thập và từ dữ<br /> dữ liệu thành dạng số<br /> liệu số sang tính chất<br /> <br /> <br /> <br /> Sử dụng các sự thật để kiểm traTạo ra khái niệm và lý thuyết mới<br /> giả thuyết qua các biến<br /> bằng việc pha trộn chứng cứ<br /> kinh nghiệm và khái niệm<br /> trừu tượng<br /> Nhận biết mô hình vàQua phân tích, giả thuyết và Sử dụng ngôn ngữ tượng trưng<br /> đi đến tổng quát<br /> biến<br /> của phân tích quan hệ giữa<br /> hóa<br /> biến để thảo luận quan hệ<br /> nhân quả<br /> <br /> <br /> <br /> Tiến trình phân tích<br /> <br /> Quan hệ<br /> <br /> <br /> <br /> Phương pháp minh họa: Đưa ra những<br /> số liệu, dẫn chứng để minh họa cho<br /> tính chất của đối tượng nghiên cứu.<br /> Phương pháp so sánh: Đưa ra những<br /> so sánh để tìm ra sự đồng thuận hay<br /> khác biệt của đối tượng nghiên cứu.<br /> Phân tích chủ đề, lĩnh vực, tình huống<br /> cụ thể gắn với bối cảnh, ngữ cảnh.<br /> Phương pháp phân tích lịch sử, phân<br /> tích hệ thống…<br /> <br /> 13<br /> <br /> Phân tích dữ liệu trong nghiên cứu định<br /> lượng<br /> <br /> <br /> Chuẩn bị dữ liệu;<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Phân tích và diễn giải dữ liệu<br /> <br /> <br /> Hiệu chỉnh dữ liệu,<br /> Mã hóa dữ liệu,<br /> Nhập dữ liệu vào máy tính.<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> Tóm tắt dữ liệu;<br /> <br /> <br /> 14<br /> <br /> <br /> <br /> Tóm tắt dạng bảng,<br /> Tóm tắt thống kê mô tả,<br /> Tóm tắt dạng đồ thị<br /> <br /> phương pháp kiểm định,<br /> phương pháp phân tích nhân tố,<br /> hồi quy,<br /> tương quan,<br /> phân tích phân biệt<br /> <br /> Phân tích và diễn giải dữ liệu<br /> 15<br /> <br /> 16<br /> <br /> 3<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản