Bài giảng Phương phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch - PGS.TS. Trần Đức Thanh

Chia sẻ: Cvcxbv Cvcxbv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:131

0
276
lượt xem
78
download

Bài giảng Phương phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch - PGS.TS. Trần Đức Thanh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu chính của Bài giảng Phương phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch nhằm cung cấp cho người học công cụ cần thiết trong tổ chức, quản lý, đào tạo và thực hành sáng tạo khoa học. Nâng cao năng lực sáng tạo chủ động trong nghiên cứu góp phần phát triển khoa học du lịch trong thực tiễn.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch - PGS.TS. Trần Đức Thanh

 1. PHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU KHOA HỌC DU LỊCH Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi
 2. Mục đích môn học này là gì? Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi
 3. Mục đích 1. Cung cấp cho người học công cụ cần thiết ngư trong tổ chức, quản lý, đào tạo và thực hành sáng tạo khoa học Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi
 4. Mục đích 2. Nâng cao năng lực nă chủ động, sáng tạo trong nghiên cứu, góp phần phát triển khoa học du lịch về lý luận thực tiễn Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi
 5. Sau khi học xong, về lý thuyết người ngư học cần nắm được những gì? được Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi
 6. Yêu cầu 1. Nắm được được những khái niệm chung quy trình nghiên cứu một số phương pháp phổ biến cách thể hiện công trình nghiên cứu Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi
 7. Phải thực hiện được được những gì? được được Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi
 8. Yêu cầu (tiếp theo) 2. Thực hiện được được các bước nghiên cứu cách trình bày báo cáo khoa học Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi
 9. Phải sử dụng được được những gì: được được -để thực hiện việc nghiên cứu? - để thể hiện kết quả nghiên cứu? Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi
 10. Yêu cầu (tiếp theo) 3. Sử dụng được được một số phần mềm ứng dụng để xử lý thông tin một số thiết bị trình chiếu Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi
 11. Môn Phương pháp nghiên cứu khoa học du lịch nghiên cứu cái gì? (Đối tượng nghiên cứu của môn học tư này là gì?) Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi
 12. Đối tượng nghiên cứu Hệ thống phương pháp cần có để tiếp cận, tìm ra đặc điểm, quy luật và mối tương quan giữa các hợp phần trong quá trình phát triển du lịch Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi
 13. Nội dung chính Chương I. Mở đầu Chương II. Các phương pháp thu thập thông tin Chương III. Các phương pháp phân tích thông tin Chương IV. Các phương pháp trình bày công trình khoa học Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi
 14. Việc nghiên cứu các đối tượng này được thực hiện (khảo sát) ở đâu? Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi
 15. Khách thể nghiên cứu Các đề tài nghiên cứu về ? kinh tế du lịch quản trị kinh doanh du lịch văn hoá du lịch địa lý du lịch tâm lý học du lịch xã hội học du lịch ........... Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi
 16. Vị trí, vai trò của môn học 1. Môn cơ bản cơ 2. Góp phần nâng cao tính khoa học của du lịch học sự liên thông và thống nhất giữa các chuyên ngành vị thế của du lịch học trong phát triển du lịch năng lực lao động khoa học của cán bộ khoa học Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi
 17. Tài liệu tham khảo chính 1. Lưu Xuân Mới. Phương pháp luận NCKH. Nxb ĐHSP, Hà Nội, 2003. 2. Phạm Viết Vượng. Phương pháp luận NCKH. Nxb ĐHQGHN, Hà Nội, 2004. 3. Vũ Cao Đàm. Phương pháp luận NCKH. Nxb Khoa học & Kỹ thuật, Hà Nội, 2003. Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi
 18. Nội dung chính Chương I. Mở đầu Chương II. Các phương pháp thu thập thông tin Chương III. Các phương pháp phân tích thông tin Chương IV. Các phương pháp trình bày công trình khoa học Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi
 19. Việc nghiên cứu các đối tượng này được thực hiện (khảo sát) ở đâu? Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi
 20. Khách thể nghiên cứu Các đề tài nghiên cứu về ? kinh tế du lịch quản trị kinh doanh du lịch văn hoá du lịch địa lý du lịch tâm lý học du lịch xã hội học du lịch ........... Handout : “Ph­¬ng ph¸p luËn nghiªn cøu khoa häc du lich” GV: PGS-TS TrÇn §øc Thanh, tr­êng §HKHXH&NV, §HQG Hµ Néi

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản