intTypePromotion=1

Bài giảng Phương thức chương trình và quá trình đào tạo của giáo dục đại học Việt Nam

Chia sẻ: Phuc Nguyen | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:96

0
39
lượt xem
3
download

Bài giảng Phương thức chương trình và quá trình đào tạo của giáo dục đại học Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp cho người học các kiến thức: Phương thức chương trình và quá trình đào tạo của giáo dục đại học Việt Nam, các cấp độ chương trình, nguyên tắc thiết kế chương trình,... Hi vọng đây sẽ là một tài liệu hữu ích dành cho các bạn sinh viên đang theo học môn dùng làm tài liệu học tập và nghiên cứu. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Phương thức chương trình và quá trình đào tạo của giáo dục đại học Việt Nam

 1. P.T.CHƯƠNG TRÌNH &QTĐT  CỦA GD ĐH VIÊT NAM    PGS,TS Đ. X. HẢI  XIN KÍNH CHÀO CÁC  Đ/C HỌC VIÊN •  GIỚI THIỆU   CHUYÊN ĐỀ (TRONG  3 BUỔI) (2 BUỔI CHO  CHUYỜN ĐỀ QLCL!!)
 2. CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY  TRÌNH ĐÀO TẠO I. VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 1. KHÁI NIỆM 2. CÁC CẤP ĐỘ CHƯƠNG TRÌNH 3. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH/ĐÁNH  GIÁ CT 4. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH II.VỀ QUY TRÌNH ĐÀO TẠO :  CHỦ YẾU QTĐT THEO TÍN CHỈ
 3. TÀI LIỆU THAMKHẢO • LÊ VIẾT KHUYẾN :CHƯƠNG  TRÌNH ĐÀO TẠO ĐH • NGUYỄN ĐỨC CHÍNH: PHÁT  TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH  ĐTĐH • HỒ TUẤN NHỰT(DỊCH) : XÂY  DỰNG CHƯƠNG TRÌNH  THEO TIẾP CẬN CDIO
 4.  CHƯƠNG TRÌNH VÀ QUY TRÌNH  ĐÀO TẠO ĐH • MT: NHẬN DIỆN ĐƯỢC  KHÁI NIỆM CT&QTĐT VÀ  PHÂN TÍCH ĐƯỢC CÁC  BƯỚC CỦA PHÁT TRIỂN  CHƯƠNG TRÌNH ĐT ĐH, SO  SÁNH CÁC CẤP ĐỘ    CHƯƠNG TRÌNH • KT 60 PHÚT VỀ THU HOẠCH  ND CHỦ YẾU
 5. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO NÓI  CHUNG VÀ ĐẠI HỌC NÓI RIÊNG • QUÁ TRÌNH ĐT BAO GỒM : MT­ND/CT­PP­ GV­HS/SV­ĐIỀU KIỆN CSVC/MT –QUY  TRÌNH KT/ĐG…CÁC YẾU TỐ NÀY CÓ MỐI  QUAN HỆ BIỆN CHỨNG ­> CHƯƠNG TRÌNH  ĐÀO TẠO LÀ MỘT YẾU TỐ QUAN TRỌNG  CỦA QUÁ TRÌNH ĐT! • ĐỐI VỚI ĐH CÁC YẾU TỐ TRÊN CÓ ĐẶC  ĐIỂM RIÊNG (MT­NG: HỌC, PPDH..) VÀ  CHÚNG LÀM NÊN ĐẶC THÙ CỦA VIỆC  ĐT/DH Ở BẬC ĐH:…
 6. BẠN CHO BIẾT CHƯƠNG  TRÌNH ĐÀO TẠO LÀ GÌ ? • THEO QUAN ĐIỂM TRUYỀN  THỐNG/CỔ ĐIỂN! • THEO QUAN ĐIỂM HIỆN  ĐẠI !
 7. KHÁI NIỆM VỀ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO  TẠO (THEO QUAN ĐIỂM HIỆN ĐẠI) CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LÀ MỘT BẢN THIẾT KẾ  TỔNG THỂ CHO MỘT HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO  ( MỘT KHOÁ HỌC­ MỘT TRÌNH ĐỘ ĐT….) NÓI TỔNG THỂ LÀ NÓI NÓ PHẢI BAO GỒM CÁC YẾU  TỐ SAU: 1. MỤC ĐÍCH /YÊU CẦU ­ MỤC TIÊU CỦA CT 2. NỘI DUNG ( NHƯ LÀ CHẤT LIỆU ĐỂ THỰC HIỆN  MỤC TIÊU) VÀ THỜI LƯỢNG; TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH  NỘI DUNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐÀO TẠO ( NHƯ LÀ CÁCH THỨC  TIẾN HÀNH TRIỂN KHAI NỘI DUNG) : MÔ TẢ RÕ CÁCH  THỨC, QUY TRÌNH TIẾN HÀNH  4. CÁCH THỨC KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CT 
 8. QUY ĐỊNH CỦA VIỆT NAM VỀ  CHƯƠNG TRÌNH ĐT ĐH (ĐIỀU 41  LUẬT GD 2005) • “ CHƯƠNG TRÌNH GD ĐH THỂ HIỆN MỤC  TIÊU GD ĐH; QUY ĐỊNH CHUẨN KIẾN THỨC,  KỸ NĂNG, PHẠM VI VÀ CẤU TRÚC ND GD ĐH;  PHƯƠNG PHÁP VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO;  CÁCH THỨC ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐÀO TẠO  ĐỐI VỚI MỖI MÔN HỌC, NGÀNH HỌC, TRÌNH  ĐỘ ĐÀO TẠO…” • BỘ GD&ĐT QUY ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH  KHUNG CHO CÁC NGÀNH ĐT GỒM CƠ CẤU  ND MÔN HỌC; THỜI GIAN ĐÀO TẠO; TỈ LỆ  THỜI GIAN GIỮA CÁC KHỐI KIẾN THỨC • TỪ CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CÁC TRƯỜNG  ĐH THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CHO  TRƯỜNG MÌNH
 9. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO  TẠO BẬC ĐH Ở VN ? • CÁC CẤP ĐỘ  CHƯƠNG  TRÌNH  ?   • ĐẶC ĐIỂM  CỦA CHÚNG?
 10. CÁC LOẠI CHƯƠNG TRÌNH  (GỢI  Ý) • CHƯƠNG TRÌNH KHUNG (AI BAN  HÀNH;CĂN CỨ VÀO GÌ ĐỂ XD; QUY  ĐỊNH CÁI GÌ…) • CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TAO (AI BAN  HÀNH DỰA VÀO GÌ ĐỂ XD;ND CỦA NÓ) • CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT (CÓ ĐẶC  ĐIỂM GÌ)
 11. CÁC LOẠI CHƯƠNG TRÌNH  • CHƯƠNG TRÌNH KHUNG (DO BỘ  GD&ĐT BAN HÀNH): QUY ĐỊNH LĨNH  VỰC ĐT VÀ TRÌNH ĐỘ ĐT;QUY ĐỊNH  KIẾN THỨC TỐI THIỂU VÀ TỈ LỆ GIỮA  CÁC KHỐI KIẾN THỨC: • CTĐH CÓ MẤY KHỐI KIẾN THỨC? • MàNGÀNH ĐT ĐƯỢC QUY ĐỊNH NHƯ  THẾ NÀO ?
 12. CÁC LOẠI CHƯƠNG TRÌNH  () • CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT (DO  KHOA/BỘ MÔN XÂY DỰNG): CHI TIẾT  CHO TỪNG MÔN HỌC ĐẾN 4 MỨC : • 1/ TÊN CHƯƠNG • 2/ TÊN ND LỚN : (MỤC LỚN) :I. • 3/TÊN NỘI DUNG NHỎ (TIỂU MỤC): I.1.. • 4/ NỘI DUNG CHÍNH CỦA TỪNG TIỂU  MỤC
 13. P.T.CHƯƠNG TRÌNH &QTĐT  CỦA GD ĐH VIÊT NAM   MÓ CHƯƠNG  TRỠNH: HÓY CHO  BIẾT ĐÕY LÀ MÓ  NGÀNH CỦA  NGÀNH ĐT NÀO:  50.14.05; 60.14.05;  62.14.05.01
 14. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH LÀ  GÌ? • LÀ MỘT QUÁ TRÌNH HOÀN THIÊN LIÊN TỤC  (HOÀ QUYỆN TRONG KHI TRIỂN KHAI CH.  TR.), BAO GỒM NHIỀU BƯỚC (SƠ ĐỒ !) – TỐI  THIỂU CÓ 3 BƯỚC CƠ BẢN :       ­>THIẾT KẾ CT  (CÓ THỂ CHIA RA LÀM MỘT SỐ BƯỚC NHỎ) –  TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH VÀ  ĐÁNH GIÁ CT ­­ ĐIỀU CHỈNH/THIẾT KẾ LẠI  CHO PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU MỚI ­> CHU KỲ  TIẾP THEO • CHU KỲ XEM XÉT/ĐIỀU CHỈNH CT PHỤ THUỘC  VÀO LOẠI CT VÀ YÊU CẦU MỚI ĐỐI VỚI  CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ
 15. PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH LÀ  GÌ? • 1.THIẾT KẾ CT (CÓ THỂ CHIA RA LÀM  MỘT SỐ BƯỚC NHỎ) –>2. • ­>2. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHƯƠNG  TRÌNH VÀ ĐÁNH GIÁ CT ­3. • ­> 3.ĐIỀU CHỈNH/THIẾT KẾ LẠI CHO PHÙ  HỢP VỚI YÊU CẦU MỚI ­> CHU KỲ TIẾP  THEO
 16. CHU KỲ (CỎC BƯỚC) PHÁT TRIỂN  CH. TR. • 1/THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH (ĐỦ CẢ 4 YẾU  TỐ: MT,ND,PP,KT/ĐG TƯƠNG ĐƯƠNG 4  BƯỚC NHỎ) • 2/ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CH. TR. (CỤ THỂ HOÁ  THÀNH KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN) • 3/ ĐÁNH GIÁ TÍNH PHÙ HỢP CỦA CH. TR. SO  VỚI YÊU CẦU XàHỘI ĐỂ PHÁT HIỆN “ĐỘ  VÊNH” SO VỚI NHU CẦU (TRONG QUÁ  TRÌNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH PHÁT  HIỆN RA!) • 4/NẾU “ĐỘ VÊNH” DƯỚI 20% : ĐIỀU CHỈNH  CH. TR. NẾU “ĐỘ VÊNH” QUÁ 20% : THIẾT KẾ 
 17. TRÌNH TỰ THIẾT KẾ CHƯƠNG  TRÌNH: • 1/XÁC ĐỊNH  ĐỊNH NHU CẦU ĐT • 2/ XÂY DỰNG HỆ THỐNG MỤC TIÊU CỦA  CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO VÀ CHUẨN ĐÀO TẠO  (DỰA VÀO YÊU CẦU CỦA BÊN NGOÀI VÀ CỦA CHÍNH SỨ MANG  CỦA CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ TRÌNH ĐỘ, CẤP ĐỘ CỦA SẢN PHẨM ĐÀO  TẠO) • 3/ LỰA CHỌN NỘI DUNG VÀ CÁCH THỨC SẮP  XẾP/TRIỂN KHAI ND • 4/XÁC ĐỊNH PHƯƠNG THỨC KT/ĐG MỨC ĐỘ ĐẠT  ĐƯỢC MT (CẢI TIẾN VIỆC KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ HƯỚNG  VÀO NĂNG LỰC CỦA SẢN PHẨM ĐÀO TẠO)
 18. NGUYÊN TẮC THIẾT KẾ  CHƯƠNG TRÌNH ĐT  1. PHÙ HỢP : THỜI LƯỢNG DÀNH CHO CT;  TRÌNH ĐỘ ĐÀO TẠO; MT& ĐẶC ĐIỂM NGÀNH  NGHỀ… 2. HIỆU QUẢ : TẠO RA  SẢN PHẨM  ĐT ĐÁP  ỨNG  YÊU CẦU CỦA TTLĐ/XH MUỐN VẬY CẦN XÁC  ĐỊNH TỐT “CHUẨN ĐẦU RA” 3. SƯ PHẠM : BẢO ĐẢM TÍNH HỆ THỐNG; THỨ  BẬC HỢP LÍ CỦA NỘI DUNG DẠY HỌC CHỨA  TRONG CHƯƠNG TRÌNH
 19. TIẾP CẬN TRONG XÂY DỰNG  CHUẨN ĐẦU RA  YÊU CẦU  HỆ  CHUẨN  CỦA VỊ TRÍ  THỐNG  SAU TỐT  MT ĐẦU RA NGHIỆP Nhu cầu của Thị trường sức  lao động với sản phẩm ĐT        Hãy giảI thích các mối quan hệ này !!
 20. CHUẨN ĐẦU RA LÀ CĂN CỨ SỐ 1  ĐỂ XÂY DỰNG CT ĐT  THỊ  CHUẨN  CH. TRÌNH  TRƯỜNG  ĐẦU RA ĐT NGÀNH LAO ĐỘNG Những người liên đới        Hãy giảI thích các mối quan hệ này !!
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2