intTypePromotion=3

Bài giảng Quản lý điều dưỡng: Đặc điểm học tập ở người lớn tuổi - BS.CKI. Nguyễn Văn Thịnh

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
62
lượt xem
7
download

Bài giảng Quản lý điều dưỡng: Đặc điểm học tập ở người lớn tuổi - BS.CKI. Nguyễn Văn Thịnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý điều dưỡng: Đặc điểm học tập ở người lớn tuổi do BS.CKI. Nguyễn Văn Thịnh thực hiện nhằm giúp người học mô tả 5 đặc điểm, 3 nguyên tắc học tập, trao đổi kinh nghiệm dạy học và ứng dụng thực tiễn. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý điều dưỡng: Đặc điểm học tập ở người lớn tuổi - BS.CKI. Nguyễn Văn Thịnh

 1. 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 1
 2. 1. Mô tả 5 đặc điểm 2.Trình bày 3 nguyên tắc 3.Trao đổi kinh nghiệm dạy học 4.Ứng dụng 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 2
 3. 1. Nhu cầu biết lý do học tập:  Ý nghĩa thực tiễn  Liên hệ với công việc  Mong đợi của khóa học 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 3
 4. 2. Định hướng việc học tập:  Xác định thiếu hụt  Đáp ứng được nhu cầu cụ thể  Lượng giá trước học  Xác định mục tiêu  Kế hoạch học tập 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 4
 5. 4. Không thích bị áp đặt:  Có quan điểm, chính kiến  Tự chịu trách nhiệm  Tự giải quyết vấn đề  Khơi gợi tính chủ động học tập 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 5
 6. 5. Có động cơ học tập rõ ràng:  Mong muốn học tập kiến thức  Chuẩn hóa yêu cầu chuyên môn  Đáp ứng được công việc 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 6
 7. 1. Sự tham gia tích cực:  Mong muốn học tập kiến thức  Chuẩn hóa yêu cầu chuyên môn  Đáp ứng được công việc 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 7
 8. 2. Tạo môi trường học tập thuận lợi:  Cách bố trí lớp học  Mối quan hệ bình đẳng, tôn trọng  Tránh phê phán  Tự nguyện tôn trọng quy tắc 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 8
 9. 3. Sử dụng kinh nghiệm:  Gợi ý kinh nghiệm  Đánh giá đúng giá trị kinh nghiệm  Tạo niềm tin  Liên kết trải nghiệm với kiến thức 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 9
 10. Mức độ lĩnh hội Thông tin về kiến thức Thông tin về phương pháp, kỹ năng 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate Thời10gian
 11. Đọc 10% Nhìn 20% Ví dụ minh họa 30% Thảo luận 50% Thực hành 75% Ứng dụng – Dạy lại cho người khác 90% 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 11
 12. Trải nghiệm cụ thể Củng cố Phản chiếu kiến thức trải nghiệm Khái quát hóa 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 12
 13. Giảng viên Học viên 1. Tham gia thụ động 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 13
 14. Giảng viên Học viên 2. Tham gia qua trao đổi thông tin 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 14
 15. Giảng viên Học viên 3. Tham gia qua đóng góp vật chất 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 15
 16. Giảng viên Học viên 4. Tham gia qua quá trình tư vấn 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 16
 17. Giảng viên Học viên 5. Tham gia qua quá trình thực hiện 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 17
 18. Giảng viên Học viên 6. Tham gia qua quá trình tương tác 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 18
 19. Học viên 7. Tham gia qua quá trình tự vận động 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 19
 20. 7 6 5 4 3 2 1 7/8/2014 Dr.Thinh – Tay Ninh Medical Intermediate 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản