intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý học - Chương 1: Những nguyên lý cơ bản của quản lý học

Chia sẻ: Nhẫn Nhẫn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:7

60
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 trình bày những nguyên lý cơ bản của quản lý học. Mục tiêu học tập của chương này: Hiểu được khái niệm về quản lý; phân biệt được vai trò khác nhau của các nhà quản lý; sự cần thiết phải trau dồi kỹ năng, chức năng khi thực hiện quản lý ở các cấp khác nhau; giải thích tại sao nha quản lý phải có cách tiếp cận hệ thống trong thực hành quản lý.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý học - Chương 1: Những nguyên lý cơ bản của quản lý học

  1. CHƯƠNG 1 NHỮNG NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA QUẢN LÝ HỌC
  2. Mục tiêu bài học  Hiểu được khái niệm về quản lý  Phân biệt được vai trò khác nhau của các nhà quản lý  Sự cần thiết phải trau dồi kỹ năng, chức năng khi thực hiện quản lý ở các cấp khác nhau.  Giải thích tại sao nha quản lý phải có cách tiếp cận hệ thống trong thực hành quản lý
  3. 1 Tổ chức Nhàquản quảnlýlý Nhà Cánhân nhânchịu chịutrach trach Cá nhiệmcho choviệc việcđạt đạt nhiệm đượcmục mụctiêu tiêucủa củatổtổ được chức thông qua sử chức thông qua sử dụngmột mộtcách cáchhiệu hiệu dụng quả và hiệu lực các quả và hiệu lực các nguồnlựclựccủa củatổtổ nguồn chức chức Đặc trưng chung của tổ chức Tổ chức Tập hợp của hai hay nhiều •Thứ nhất: Bao gồm nhiều người  người cùng hoạt động trong những hình thái cơ •Thứ hai: Mang những mục đích riêng Nguồn lực •Thứ ba: Cách thức để đạt đượ c mục đích cấu nhất định để đạt được những mục đích chung... •Thứ tư: Hoạt động trong mối quan hệ với các tổ  chức khác Tổ chức •Thứ năm; Phải có người đứng đầu chịu trách nhiệm chính
  4. 2 Quản lý tổ chức ­Quá  trình huy động  và sử dụng các  nguồn lực và hoạt  Planning động để đạt được  các mục tiêu của tổ  chức một cách hiệu  lực và hiệu quả  trong MT luôn luôn  Đầu ra Nguồn lực biến động  Đạt được mục tiêu •  Sản phẩm Organizing • Con người   Dịch vụ  Controlling • Tài chính ­Quá trình tác động   Hiệu quả • Vật chất của chủ thể lên   Hiệu lực • Thông tin  Phát triển bền vững khách thể quản trị  nhằm đạt được  những mục tiêu nhất  định trong môi  Leading trường luôn biến  động của tổ chức ­ Thực hiện mục tiêu  thông qua người  khác
  5. Quá trình quản lý Tổ chức Xác định và sắp xếp nhiệm vụ, con người  và các nguồn khác để thực hiện kế hoạch Các nguồn lực Kết quả - Nhân lực ­ Đạt mục đích Lập kế Lãnh đạo ­ Đạt mục tiêu - Tài lực hoạch Truyền  + Sản phẩm - Vật lực Xác định  Ra quyết  cảm hứng,  + Dịch vụ - Thông tin mục tiêu và  định và tổ  tạo động  + Các nguồn - Công nghệ các phương  lực làm  lực chức thực  thức thực  việc cho  hiện mục  hiện con người  tiêu để đạt mục  tiêu Kiểm soát Giám sát, đo lường, đánh giá, điều  chỉnh Các  ­Xây dựng kết cấu hạ tầng hoạt  độn ­Kế toán, thống kê Mục đích g hỗ Thỏa mãn lợi Quản trợ ­Hoạt động đối ngoại ích của chủ lý ­Nghiên cứu và phát triển sở Mục tiêu ­Hậu cần ­ Thị trường - Thị phần Các  Phân  Thiết Huy  Sản Xúc bán hàng Dvụ sau hoạt  ­….. ­ Giá trị gia  tích  kế động  xuất tiến động  tăng môi  sản đầu  hỗn chính ­ Tăng cường  trường phẩm, vào hợp sức mạnh  dịch và nguồn lực vụ phân - An toàn phối
  6. 3 Nhà quản lý Trung thục Cở mở Rõ ràng
  7. S trate g y S truc ture Shared Values System S taff S tyle S kill
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2