intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản lý học

Xem 1-20 trên 9304 kết quả Bài giảng Quản lý học
 • Chương 1 Tổng quan về quản lý các tổ chức thuộc bài giảng Quản lý học, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để tìm hiểu kiến thức về: Tổ chức và các loại hình tổ chức, các hoạt động cơ bản của tổ chức, tính khoa học của hoạt động quản lý,...

  pdf34p thanhdieutran 14-04-2014 116 20   Download

 • Chương 7 Quản lý sự thay đổi thuộc bài giảng quản lý học do Ths. Nguyễn Quang Huy biên soạn, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng dưới đây để nắm nội dung kiến thức của chương học cũng như bổ sung kiến thức về quản lý học.

  pdf22p thanhdieutran 14-04-2014 95 17   Download

 • Bài giảng Quản lý học: Bài 3 Lập kế hoạch do PGS.TS.Phan Kim Chiến biên soạn trình bày các nội dung chính như sau: Kế hoạch và nội dung của một kế hoạch, hệ thống kế hoạch, quy trình lập kế hoạch, quy trình lập kế hoạch chiến lược,..

  ppt45p dolalatien 22-11-2017 109 16   Download

 • Chương 2 Quy luật và nguyên tắc quản lý thuộc bài giảng quản lý học, cùng tìm hiểu chương này với nội dung trình bày về: Quy luật trong quản lý tổ chức, nguyên tắc trong quản lý tổ chức.

  pdf22p thanhdieutran 14-04-2014 122 13   Download

 • Chương 4 Phân tích môi trường quản lý thuộc bài giảng quản lý học, mời các bạn cùng tìm hiểu chương học này với những nội dung trình bày về: Môi trường quản lý, phân tích môi trường bên trong, phân tích môi trường bên ngoài,...

  pdf36p thanhdieutran 14-04-2014 97 13   Download

 • Bài giảng Quản lý học - Chương 2: Lập kế hoạch. Mục tiêu của chương 2 nhằm giúp người học: Chức năng của lập kế hoạch, lập kế hoạch chiến lược và tác nghiệp, các loại kế hoạch chiến lược và tác nghiệp, chương trình quản lý theo mục tiêu.

  ppt22p nhanmotchut_1 04-10-2016 75 10   Download

 • Bài giảng Quản lý học - Bài 3: Lập kế hoạch. Chương này giúp người học: Nắm được các kiến thức về kế hoạch và hệ thống kế hoạch, hiểu và vận dụng được quy trình lập kế hoạch để lập một kế hoạch cụ thể, hiểu và phân tích được các cấp độ chiến lược của tổ chức, phân tích và vận dụng được một số mô hình trong lập kế hoạch chiến lược.

  ppt45p nanhankhuoctai1 06-05-2020 27 5   Download

 • Bài giảng Quản lý học - Bài 4: Chức năng tổ chức. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Một số khái niệm cơ bản liên quan đến chức năng tổ chức, các thuộc tính cơ bản của cơ cấu tổ chức, quy trình hoàn thiện cơ cấu tổ chức.

  ppt47p nanhankhuoctai1 06-05-2020 27 6   Download

 • Mời các bạn cùng tham khảo "Bài giảng Quản lý học - Bài 1: Tổng quan về tổ chức và quản lý tổ chức" để nắm chi tiết kiến thức về chức năng của quá trình quản lý mà mọi nhà quản lý trên mọi cương vị quản lý phải thực hiện; vai trò khác nhau của nhà quản lý; kỹ năng cần phát triển để trở thành một nhà quản lý có năng lực trong thế giới ngày nay.

  pdf26p nguathienthan9 10-12-2020 43 5   Download

 • "Bài giảng Quản lý học - Bài 3: Lập kế hoạch" trình bày các khái niệm kế hoạch và lập kế hoạch; nắm được các nội dung cơ bản của một bản kế hoạch; hiểu được vai trò của lập kế hoạch trong quá trình quản lý; các loại hình kế hoạch phân theo các tiêu thức khác nhau; quy trình lập kế hoạch

  pdf22p kethamoi10 22-01-2021 13 0   Download

 • "Bài giảng Quản lý học - Bài 6: Chức năng kiểm soát" trình bày khái niệm kiểm soát; bản chất của kiểm soát; vai trò của kiểm soát; hệ thống kiểm soát. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chi tiết hơn nội dung kiến thức.

  pdf35p gaocaolon10 27-02-2021 92 6   Download

 • Bài giảng Quản lý học - Chương 1: Các khái niệm tổng quan. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm tổ chức, đặc trưng của một tổ chức, phân loại tổ chức, các hoạt động cơ bản của tổ chức, khái niệm quản lý, đối tượng của quản lý, mục tiêu của quản lý,... Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf20p nanhankhuoctai1 06-05-2020 50 8   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 4: Lập kế hoạch. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm kế hoạch, nội dung của một bản kế hoạch, các loại kế hoạch, lập kế hoạch là gì? Quy trình lập kế hoạch (5 bước).

  pdf34p nanhankhuoctai1 06-05-2020 50 14   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 6c: Các phong cách lãnh đạo (Leadership styles). Chương này trình bày những nội dung chính sau: Những đặc điểm của một nhà lãnh đạo giỏi, các loại phong cách lãnh đạo, phong cách dân chủ, phong cách chuyên quyền.

  pdf19p nanhankhuoctai1 06-05-2020 67 13   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 2: Môi trường quản lý. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm môi trường quản lý, môi trường bên ngoài, môi trường bên trong. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm nội dung chi tiết.

  pdf30p nanhankhuoctai1 06-05-2020 46 7   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 6b: Tạo động lực làm việc. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm về động lực, các học thuyết tạo động lực dựa trên sự thỏa mãn nhu cầu (Content theories of motivation), các học thuyết tạo động lực theo quá trình (Process theories of motivation).

  pdf12p nanhankhuoctai1 06-05-2020 79 8   Download

 • Chương 1 trình bày những nguyên lý cơ bản của quản lý học. Mục tiêu học tập của chương này: Hiểu được khái niệm về quản lý; phân biệt được vai trò khác nhau của các nhà quản lý; sự cần thiết phải trau dồi kỹ năng, chức năng khi thực hiện quản lý ở các cấp khác nhau; giải thích tại sao nha quản lý phải có cách tiếp cận hệ thống trong thực hành quản lý.

  ppt7p nhanmotchut_1 04-10-2016 59 5   Download

 • Bài giảng Quản trị học - Chương 6a: Lãnh đạo. Chương này trình bày những nội dung chính sau: Khái niệm lãnh đạo, phân biệt lãnh đạo và quản lý, các cách tiếp cận chủ yếu về lãnh đạo, những nội dung cơ bản của chức năng lãnh đạo, các phương pháp lãnh đạo.

  pdf18p nanhankhuoctai1 06-05-2020 42 3   Download

 • Tâm lý là sự phản ánh hiện thực khách quan thông qua chủ thể. Bài giảng tâm lý học đại cương khái quát các nội dung về khoa học tâm lý, đối tượng, nhiệm vụ, ý nghĩa, bản chất... của các hiện tượng tâm lý.

  ppt226p hoangvietmk07071990 17-10-2010 1971 717   Download

 • Bài giảng Quản lý chất lượng, Đảm bảo chất lượng và Kiểm định chất lượng của TS. Nguyễn Tiến Dũng giúp người học nắm được khái niệm quản lý chất lượng, các nguyên tắc của quản lý chất lượng, chu trình quản lý chất lượng, hệ thống chất lượng, đảm bảo chất lượng là gì, sự phát triển các mô hình QLCL,...

  ppt14p leanhtuanspkt88 05-10-2010 1988 698   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM

ADSENSE

p_strKeyword=Bài giảng Quản lý học
p_strCode=baigiangquanlyhoc

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2