intTypePromotion=1

Bài giảng Quản lý và lãnh đạo hiệu quả

Chia sẻ: Võ Trung Nở | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:97

0
35
lượt xem
6
download

Bài giảng Quản lý và lãnh đạo hiệu quả

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản lý và lãnh đạo hiệu quả trình bày được các định nghĩa về quản lý và lãnh đạo; phân biệt được sự khác nhau và giống nhau giữa quản lý và lãnh đạo; phân tích được các phong cách quản lý và lãnh đạo hiệu quả; tự đánh giá phong cách lãnh đạo quản lý của bản thân và những vấn đề hạn chế cần đối mặt. Mời các bạn cùng tham khảo bài giảng để nắm chắc kiến thức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý và lãnh đạo hiệu quả

 1. QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ Th.S Võ Trung Nở  ĐT: 0983049169 Gmail: trungnocdytqn@gmail.com 3/5/2020 1
 2. Mục tiêu bài học 1. Trình bày được các định nghĩa về quản lý và lãnh đạo. 2. Phân biệt được sự khác nhau và giống nhau giữa quản lý và lãnh đạo. 3. Phân tích được các phong cách quản lý và lãnh đạo hiệu quả. 4. Tự đánh giá phong cách lãnh đạo quản lý của bản thân và những vấn đề hạn chế cần đối mặt.ThS Võ Trung Nở 3/5/2020 2
 3. Khái niệm về quản lý 1. Quản lý là làm cho mọi việc được thực hiện. 2. Quản lý là làm cho mọi việc được thực hiện bởi mọi người 3. Quản lý là sử dụng các nguồn lực đạt hiệu quả cao nhất. 4. Quản lý là sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực và làm cho mọi người cùng nhau làm việc 3/5/2020 để đạt được các 3mục tiêu ThS Võ Trung Nở
 4. QUẢN LÝ là …. • Làm sao cho công việc phải được thực hiện một cách có hiệu quả • Sự phối hợp: – Lập kế hoạch – Chỉ đạo việc thực hiện các công việc – Sử dụng hiệu quả các nguồn lực – Động viên con người Nhằm đạt được mục tiêu đề ra 3/5/2020 ThS Võ Trung Nở 4
 5. CHỨC NĂNG QUẢN LÝ • "Quản lý là đạt được mục đích của tổ chức thông qua lập kế hoạch, tổ chức thực hiện, và kiểm soát các nguồn lực một cách hiệu quả". Nguồn “Richard Daft và Dorothy Marcic. Understanding management. The Dryden Press. 1998” 3/5/2020 ThS Võ Trung Nở 5
 6. Đặc trưng người quản lý hiệu quả 1. Cải tiến, đổi mới và phát triển tổ chức liên tục: làm cho tổ chức trở thành một hệ thống hoạt động hiệu quả và trở thành đơn vị đứng đầu trong lĩnh vực mà mình hoạt động. 2. Nhận thức rõ sự khác biệt giữa xây dựng một tổ chức hoạt động hiệu quả chứ không phải chỉ có bản thân nhà quản lý làm việc hiệu quả, từ đó sẽ đề cao trách nhiệm xây dựng hệ thống 3/5/2020 và tuyệt đối hóa ThS Võ Trung Nở 6 vai trò cá
 7. 3/5/2020 ThS Võ Trung Nở 7
 8. Hệ thống điều dưỡng trưởng của ngành y tế Việt Nam • Điều dưỡng trưởng khoa. • Điều dưỡng trưởng bệnh viện (trưởng phòng). • Điều dưỡng trưởng sở y tế (phó phòng nghiệp vụ y). • Điều dưỡng trưởng Bộ Y tế (Phòng Điều dưỡng - Tiết chế, Cục Quản lý khám chữa bệnh). 3/5/2020 ThS Võ Trung Nở 8
 9. Điều dưỡng trưởng khoa 1. Quản lý chăm sóc người bệnh. 2. Quản lý nhân viên. 3. Quản lý khoa phòng. Chia làm 3 nhóm, mỗi nhóm thảo luận 1 chủ đề. 3/5/2020 ThS Võ Trung Nở 9
 10. 3/5/2020 ThS Võ Trung Nở 10
 11. Các nội dung tổ chức thực hiện • Xác định mô hình chăm sóc phù hợp. • Mô tả công việc cho từng vị trí. • Phân công nhân viên đảm nhiệm cho từng vị trí. • Phân bổ nguồn lực. • Xây dựng và cải tiến quy trình công việc. • Đào tạo và huấn luyện. • Điều phối cácThShoạt 3/5/2020 động Võ Trung Nở 11
 12. Đánh giá • Tiêu chuẩn đánh giá • Tổ chức đánh giá • Báo cáo kết quả đánh giá 3/5/2020 ThS Võ Trung Nở 12
 13. Khái quát về lãnh đạo (leadership) Lãnh đạo là quá trình ảnh  hưởng đến một nhóm theo hướng thực  hiện các mục tiêu Cung cấp những chỉ dẫn, hỗ trợ nhân viên Tạo động lực cho nhân viên để thực hiện  mục             tiêu đã xác định Tạo môi trường làm việc hợp tác, giải quyết  các  xung đột
 14. Lãnh đạo và quản lý – Nhà quản lý (manager): Được bổ nhiệm, có khả năng ảnh        hưởng dựa trên quyền hạn chính thức – Nhà lãnh đạo (leader): Có thể được bổ nhiệm hoặc nổi lên  từ trong nhóm, có khả năng ảnh hưởng đến người khác ngoài  quyền hạn chính thức
 15. Lãnh đạo và quản lý LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ Tác động đến con người Tác động đến công việc Làm những cái đúng Làm đúng Đạt mục tiêu thông qua việc cổ Đạt mục tiêu thông qua hệ vũ, động viên thống chính sách, mệnh lệnh, yêu cầu công việc. Đề ra phương hướng, chủ Xây dựng kể hoạch, tổ chức trương, chính sách thực hiện kế hoạch, kiểm tra giám sát 5
 16. 2. Quyền lực và lãnh đạo Các nguồn hình thành quyền lực của các nhà lãnh đạo: Quyền lực vị trí: Có được từ vị trí công tác­ ra lệnh Quyền lực cá nhân: Có những đặc điểm hoặc nguồn lực  người  khác cần Quyền lực chuyên môn: Có được từ những khả năng,  kinh nghiệm, kỹ năng, kiến thức Quyền lực khen thưởng: Trao các lợi ích hoặc phần thưởng  có  lợi Quyền lực khống chế/trừng phạt: Dựa trên khả năng  trừng phạt hoặc kiểm soát của người lãnh đạo: đình chỉ  công tác, giáng cấp… 6
 17. CÁC MÔ HÌNH QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO 1. Lấy con người làm trung tâm 2. Lấy công việc làm trung tâm 3. Độc đoán 4. Dân chủ 5. Ủy quyền
 18. Tóm lại • Quản lý là rất cần thiết cho mọi tổ chức, mọi gia đình và mọi xã hội. Các nguyên tắc chung về quản lý có thể áp dụng cho mọi cấp của hệ thống tổ chức thứ bậc. • Điều dưỡng trưởng cần áp dụng nguyên tắc và quy trình quản lý trong việc xây dựng mục tiêu, lập kế hoạch, đề ra các giải pháp tối ưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả cao nhất. 3/5/2020 ThS Võ Trung Nở • Trong quá trình tổ chức thực18 hiện kế
 19. PHẨM CHẤT QUẢN LÝ  VÀ LÃNH ĐẠO HIỆU QUẢ Th.S Võ Trung Nở  ĐT: 0983049169 Gmail: trungnocdytqn@gmail.com 3/5/2020 19
 20. MỤC TIÊU 1. Phân tích được 10 phẩm chất lãnh đạo thiết yếu của người điều dưỡng trưởng. 2. Liệt kê những phẩm chất không phù hợp với người điều dưỡng trưởng. 3. Tự đánh giá những phẩm chất thiết yếu của người điều dưỡng trưởng hiện nay. 3/5/2020 ThS Võ Trung Nở 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2