intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kỹ năng quản lý và lãnh đạo - PGS.TS Ngô Doãn Vịnh

Chia sẻ: Codon_02 Codon_02 | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:46

197
lượt xem
66
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ năng quản lý và lãnh đạo do PGS.TS Ngô Doãn Vịnh biên soạn nhằm trình bày những vấn đề lý thuyết chủ yếu; kỹ năng quản lý lãnh đạo; kỹ năng quản lý đối với cơ quan/tổ chức; kiến nghị. Mời các bạn cùng tìm hiểu và tham khảo nội dung thông tin tài liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ năng quản lý và lãnh đạo - PGS.TS Ngô Doãn Vịnh

 1. KỸ NĂNG QUẢN LÝ VÀ LÃNH ĐẠO PGS.TS. Ngô Doãn Vịnh 1
 2. NỘI DUNG SẼ NGHIÊN CỨU 1- Những vấn đề lý thuyết chủ yếu 2- Kỹ năng quản lý lãnh đạo 3- Kỹ năng quản lý đối với cơ quan/tổ chức 4- Kiến nghị 2
 3. PHẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ THUYẾT CHỦ YẾU 3
 4. KỸ NĂNG? Kỹ năng là gì và tại sao phải có nó? 1- Tại sao phải có kỹ năng? - Sống tốt hơn - Làm việc tốt - Có ích hơn cho người khác - 2- Kỹ năng là gì? - Kỹ năng là năng lực tri thức lý luận và thực hành để giải quyết một công việc cụ thể của một chủ thể nào đó nhằm đạt được mục đích một cách mỹ mãn. - Năng lực ấy là tổng thể các yếu tố: kiến thức lý luận, kinh nghiệm, phương pháp giải quyết vấn đề, nghệ thuật lôi kéo người khác cùng thực hiện công việc… + Ví dụ: Kỹ năng mềm: năng lực sử dụng ngôn ngữ, triết lý để sống tốt hơn (biết làm việc theo nhóm, giao tiếp, biết lạc quan, biết lựa chọn…) Tiêu biểu: Kỹ năng sống (nói, nghe, giao tiếp, ứng xử… - Kỹ năng cứng: năng lực chuyên môn, nó thể hiện ở bằng cấp, chứng chỉ; Kỹ năng tự vệ 4
 5. CÁI VÒNG KỸ NĂNG – TRÍ TUỆ? CHO- Người khác- NHẬN Kỹ năng Kỹ năng mềm Thuộc sở hữu Năng lực chủ quan hữu ích Kỹ năng Cứng 5
 6. PHƯƠNG CÁCH HÌNH THÀNH KỸ NĂNG Học Năng lực trí Nghe KỸ NĂNG tuệ/trí nhớ Thực hành 6
 7. ĐIỂM MẤU CHỐT HÌNH THÀNH KỸ NĂNG? 1- Khát khao kỹ năng 2- Quyết tâm xây dựng kỹ năng 3- Năng lực trí tuệ (khả năng tiếp nhận của chủ thể) 4- Cách thức luyện tập kỹ năng 5- Ngoại cảnh (thày giỏi/thực tiễn cuộc sống đòi hỏi cao. Sống gần đèn thì sáng…) 7
 8. QUẢN LÝ? NHÀ QUẢN LÝ Nắm chặt Lợi ích QuẢN Người bị MỤC TIÊU LÝ Quản lý Nghệ thuật QL Phát triển 8
 9. HÌNH THÁI KỸ NĂNG QUẢN LÝ Kỹ năng quản lý nhà nước KÝ NHÀ NĂNG QUẢN QUẢN LÝ LÝ Kỹ năng quản lý doanh nghiệp/tổ chức 9
 10. NHÀ NƯỚC? QUỐC HỘI CHÍNH PHỦ CƠ QUAN Cơ quan TƯ PHÁP quản lý hành chính NN cao nhất 10
 11. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC THEO NGÀNH VÀ THEO LÃNH THỔ Quản lý nhà nước theo ngành CƠ QUAN Cơ chế QUẢN LÝ Kết hợp NHÀ NƯỚC Quản lý nhà nước theo lãnh thổ 11
 12. NỘI DUNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC Ban hành Quản lý kinh tế & rủi ro đường lối phát triển Quản lý xã hội, môi trường Cơ quan/ QUẢN LÝ Nhà quản NHÀ NƯỚC lý Quản lý an ninh quốc phòng Tổ chúc thực hiện và kiểm tra, giám sát Quản lý đối ngoại 12
 13. LÃNH ĐẠO Lãnh đạo = Quyết định + chỉ đạo + chỉ huy + điều hành Kỹ năng lãnh đạo Kỹ năng Kỹ năng Kỹ năng Kỹ năng quyết định chỉ đạo chỉ huy điều hành đường lối LÃNH ĐẠO: Đưa ra đường lối, chuẩn mực bắt mọi người làm theo 13
 14. LÃNH ĐẠO Quyết định đường lối TRƯỞNG Chỉ đạo Cơ chế/ Quy chế Chỉ huy PHÓ Điều hành 14
 15. PHẦN II CẤU TRÚC KỸ NĂNG QUẢN LÝ 15
 16. CẤU TRÚC KỸ NĂNG QUẢN LÝ 6- Kỹ năng 1- Kỹ năng quyết 11- Phương định đường lối thuyết trình pháp quản lý 2- Kỹ năng ban hành 7- Kỹ năng chính sách quản lý phán đoán 3- Kỹ năng tổ chức thực 8- Kỹ năng KỸ NĂNG hiện đường lối, thu phục QUẢN LÝ chính sách phát triển 4- Kỹ năng đánh giá việc 9- Kỹ năng thực hiện, thời gian và dùng người điều chỉnh mục tiêu 12- Công cụ quản lý 5- Kỹ năng phân phối 10- Kỹ năng hoàn kết quả phát triển thiện tổ chức 16
 17. KỸ NĂNG QUYẾT ĐỊNH ĐƯỜNG LỐI 1- Kỹ năng phân tích bối cảnh và dự báo tình huống 2- Kỹ năng tổ chức lấy ý kiến tham vấn 3- Kỹ năng huy động sự tham gia của cộng đồng 4- Kỹ năng lựa chọn kịch bản 5- Kỹ năng quản lý rủi ro Nhớ: Đường lối phải mềm, không cứng nhắc 17
 18. KỸ NĂNG BAN HÀNH CHÍNH SÁCH 1- Kỹ năng đảm bảo quy trình ra chính sách 2- Kỹ năng xác định thời gian để ban hành chính sách kịp thời 3- Kỹ năng gây sự chú ý của số đông/tạo dư luận xã hội 4- Kỹ năng quảng bá chính sách Chú ý: Mỗi nhiệm vụ phải có chính sách/biện pháp đảm bảo 18
 19. QUY TRÌNH BAN HÀNH CHÍNH SÁCH Triển khai hực hiện Phân tích và Đánh giá Ban hành chính bối cảnh chính sách sách Định hướng Điều chỉnh Xác định các chính sách chính sách hoạt động chính Lựa chọn mục Xác định tiêu chính sách Nguồn lực 19
 20. KỸ NĂNG TỔ CHỨC VÀ THỰC HiỆN ĐƯỜNG LỐI VÀ CHÍNH SÁCH 1- Kỹ năng phân công công việc: cụ thể, đúng người, đúng việc, đúng lúc 2- Kỹ năng phối hợp giữa các cá nhân và đơn vị (động viên, lôi kéo…) 3- Kỹ năng kiểm tra, giám sát công việc (chi tiết, sát sao…) 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2