intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Kỹ năng quản lý đào tạo

Chia sẻ: Sung Sung | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:43

195
lượt xem
61
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Kỹ năng quản lý đào tạo được thực hiện nhằm giúp cho các bạn hiểu và phân biệt sự khác nhau giữa đào tạo và phát triển; tầm quan trọng của đánh giá nhu cầu đào tạo, phương pháp đánh giá nhu cầu đào tạo, phân tích kết quả đánh giá để xác định nhu cầu đào tạo; mục đích đánh giá hiệu quả sau đào tạo; qui định quản lý đào tạo tại Niags; lập kế hoạch đào tạo năm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Kỹ năng quản lý đào tạo

 1. MỤC TIÊU KHOÁ HỌC I. Hiểu và phân biệt sự khác nhau giữa đào tạo và phát triển II. Hiểu được tầm quan trọng của đánh giá nhu cầu đào tạo. Phương pháp đánh giá nhu cầu đào tạo, phân tích kết quả đánh giá để xác định nhu cầu đào tạo III. Hiểu được mục đích đánh giá hiệu quả sau đào tạo IV. Nắm được qui định quản lý đào tạo tại Niags V. Thực hành lập kế hoạch đào tạo năm
 2. NỘI DUNG I. Đào tạo và phát triển II. Chu kỳ đào tạo – nhu cầu đào tạo III. Đánh giá hiệu quả sau đào tạo IV. Quy định quản lý đào tạo tại Niags
 3. I. ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN 1. Phân biệt sự khác nhau giữa đào tạo và phát triển 2. Vị trí của đào tạo và phát triển trong quản lý nguồn nhân lực 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược đào tạo của 1 tổ chức 4. Thách thức của đào tạo và phát triển
 4. 1. Phân biệt đào tạo và phát triển Nội dung Đào tạo Phát triển Nhằm vào Công việc hiện Hiện tại và tại tương lai Phạm vi Cá nhân Nhóm hoặc tổ chức Thời gian Ngay lập tức Dài hạn Mục tiêu Khắc phục Chuẩn bị cho những thiếu sót nhu cầu tương hiện tại lai
 5. 1. Phân biệt đào tạo và phát triển 1. Đào tạo: Là quá trình cung cấp cho nhân viên những kỹ năng cụ thể hoặc giúp họ sửa chữa những sai sót trong thực hiện công việc. 2. Phát triển: Là những nỗ lực nhằm cung cấp cho nhân viên những khả năng mà tổ chức sẽ cần trong tương lai và phù hợp với nguyện vọng của nhân viên.
 6. 2. Vị trí của đào tạo và phát triển trong quản lý nguồn nhân lực  Quản lý nguồn nhân lực: gồm 2 chức năng chủ yếu:  Chức năng quản lý nhân sự: tuyển dụng, lương, thưởng…  Chức năng phát triển nguồn nhân lực: làm cho nhân viên có được những kiến thức, kỹ năng hay thái độ cần thiết để thực hiện công việc
 7. 3. Các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược đào tạo của 1 tổ chức Chiến lược của một tổ chức Môi trường CL NGUỒN NHÂN LỰC Cải tiến hiệu quả CL ĐÀO TẠO Các đặc tính của Các khả năng một tổ chức của một tổ chức
 8. 4. Thách thức của đào tạo và phát triển a. Thách thức của đào tạo b. Thách thức của phát triển
 9. a. Thách thức của đào tạo • Liệu đào tạo có phải là giải pháp hay không? • Liệu các mục tiêu đào tạo có rõ ràng và khả thi hay không? • Liệu đào tạo có phải là một sự đầu tư đúng đắn không? • Liệu đào tạo có tác dụng không?
 10. b. Thách thức của phát triển • Ai là người chịu trách nhiệm? • Nên quan tâm đến sự phát triển bao nhiêu là vừa? • Làm sao thỏa mãn được nhu cầu của một đội ngũ nhân viên khác nhau?
 11. II. CHU KỲ ĐÀO TẠO 1. Các bước của chu kỳ đào tạo 2. Nhu cầu đào tạo 3. Đánh giá nhu cầu đào tạo 4. Qui trình tổ chức đánh giá nhu cầu ĐT
 12. 1. Các bước của chu kỳ đào tạo Xác định mục đích của chương trình đào tạo Xác định mục tiêu đào tạo Xác định nhu cầu đào tạo Lựa chọn/ xây dựng nội dung đào tạo Lựa chọn phương pháp giảng dạy và tài liệu khóa học Xây dựng kế hoạch các hoạt động cụ thể của khóa học Tiến hành khóa học Đánh giá khóa Tư liệu hóa và điều chỉnh học lại khóa học
 13. 2. Nhu cầu đào tạo • Khái niệm: Khi có khoảng cách giữa yêu cầu về năng lực và khả năng thực tế của một cá nhân hay nhóm thì có nhu cầu đào tạo. • Tuy nhiên, trong hầu hết trường hợp, đào tạo một mình nó không thể giải quyết được hết khoảng cách này.
 14. Nhu cầu đào tạo NHU CẦU ĐÀO TẠO Những gì Những Nhữnggì gì hiện có nênnên cócó KHOẢNG Những kết quả TRỐNG, Các tiêu chuẩn đề đã đạt được LỖ HỔNG ra Những kiến thức CẦN Những kiến thức và kỹ năng đã có ĐƯỢC và kỹ năng yêu cầu BỔ SUNG Thực tế thực hiện Những chuẩn công việc của các mực cho việc thực cá nhân hiện công việc Giải pháp cho khoảng cách? Đào tạo, tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm, trải nghiệm qua thực tế
 15. 3. Đánh giá nhu cầu đào tạo  Định nghĩa: là một phương pháp để xác định có nhu cầu về đào tạo không? Nếu có nhu cầu về đào tạo thì đào tạo nào là cần thiết để đáp ứng nhu cầu đó. Đề tài và loại hình đào tạo nào sẽ giúp bổ sung những kỹ năng hoặc kiến thức còn thiếu.
 16. 3. Đánh giá nhu cầu đào tạo  Mục đích, công dụng:  Xác định được nhu cầu đào tạo bằng cách so sánh giữa yêu cầu/kỳ vọng thực hiện công việc với kết quả hiện tại để từ đó xác định các giải pháp đào tạo tiếp theo.  Thu thập thông tin làm cơ sở cho việc thiết kế chương trình đào tạo và đánh giá hiệu quả đào tạo; làm cơ sở để thuyết phục các cấp lãnh đạo hoặc nhà tài trợ ủng hộ đào tạo.
 17. 4. Qui trình tổ chức đánh giá nhu cầu ĐT Mục tiêu  Báo cáo đánh giá Lựa chọn  Nhu cầu đào  phương pháp  tạo và đề  đánh giá xuất đào tạo Thu thập Phân tích thông tin thông tin
 18. a. Mục tiêu đánh giá nhu cầu đào tạo  Xác định mục tiêu là xác định kết quả của đánh giá nhu cầu đào tạo. Các mục tiêu của đánh giá nhu cầu đào tạo :  Chỉ ra năng lực hiện có của các học viên tương lai  Chỉ ra điều kiện liên quan đến năng lực và hiệu quả làm việc của từng học viên tương lai.  Chỉ ra các cá nhân hay các nhóm cần đào tạo thêm  Thu thập ý kiến cho chương trình đào tạo tương lai
 19. b. Phương pháp đánh giá Viết - Phiếu câu hỏi - Bản tự đánh giá của học viên - Các cuộc điều tra Quan sát và - Quan sát việc thực hiện công việc hiện tại ghi nhớ - Qua đối thoại - Qua các cuộc họp - Qua các sự kiện quan trọng Phỏng vấn - Theo nhóm hay với cá nhân - Mẫu ngẫu nhiên Phân tích - Báo cáo của các cấp quản lý đánh giá hiệu quả ứng các văn dụng kiến thức mới trong công việc bản/tài liệu - Biên bản họp - Các bảng đánh giá - Các nghiên cứu - Các tài liệu khác có liên quan
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=195

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2