intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - ĐH Thương mại

Chia sẻ: BiNG CiNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

63
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị bán hàng - Chương 5: Tổ chức điểm bán hàng. Sau khi học xong chương này người học có thể hiểu được: Lựa chọn địa điểm bán hàng, tổ chức không gian và trưng bày hàng hóa, xây dựng hình ảnh địa điểm bán hàng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị bán hàng: Chương 5 - ĐH Thương mại

U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_ 5<br /> M_<br /> CHƢƠNG<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> MU ĐIỂM _TMU<br /> TỔ T<br /> CHỨC<br /> BÁN HÀNG M_TM<br /> M_<br /> T<br /> TM<br /> H<br /> H<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> NỘI DUNG<br /> M_<br /> M_<br /> M_<br /> HT<br /> HT<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> 5.1. MU chọn địa điểm bán hàng<br /> Lựa<br /> MU<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> _T<br /> M<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> <br /> HT<br /> D<br /> <br /> 5.2. Tổ chức không gian và trưng bày<br /> hàng hóa<br /> <br /> MU<br /> _T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> TM<br /> M<br /> M_<br /> M_<br /> HT 5.3. Xây dưngHT ảnh địa điểm bán hàng<br /> HT<br /> D<br /> D hình<br /> D<br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU chọn địa_điểm bán hàng_TM<br /> MU<br /> T<br /> 5.1. Lựa<br /> _T<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> DH<br /> DH<br /> DH<br /> <br />  Lựa chọn điểm bán theo thói quen mua sắm<br /> MU<br /> của khách hàng mục tiêu ( TMU<br /> chợ, trung tâm<br /> T<br /> TM<br /> M_ mại, khu phốTM_<br /> M_<br /> thương<br /> HT<br /> H lớn…)<br /> HT<br /> D Theo quy mô dân số của khu vực đặt địa điểm<br /> D<br /> D<br /> <br />  Buôn có bạn, bán có phường<br /> U<br /> Mtiêu bao phủ _TMU<br /> TM<br />  Theo_T<br /> mục<br /> M<br /> M<br /> M_<br /> HT đối thủ DHT<br /> HT<br /> <br /> D<br /> D Theo<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> MU địa điểm MU hàng _TM<br /> LựaTchọn<br /> _<br /> _T bán<br /> TM<br /> TM<br /> TM<br /> DH<br /> DH<br /> DH<br /> <br />  Mỗi điểm bán có một khu vực ảnh<br /> U<br /> Mđo lường bởi_« khoảng cách –_TM<br /> MU<br /> T<br /> hưởng –<br /> _T<br /> TMgian » giữa HTM cửa hàng HTM<br /> thời<br /> DH<br /> D KH và<br /> D<br />  Mỗi khu vực có thể xác định được vị trí<br /> tối ưu MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> _<br /> Mđiểm bán luônTM_ ngưỡng KH tối<br /> M_<br />  Mọi<br /> HT<br /> H có một<br /> HT<br /> D<br /> D<br /> D thiểu<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> U<br /> <br /> 5.2. Tổ chức không gianU trưng<br /> và<br /> MU hóa<br /> bày hàng<br /> T<br /> TM<br /> _<br /> _<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> TM<br /> M_<br /> HT<br /> D<br /> <br /> TM<br /> DH<br /> <br /> - Giao tiếp với khách hàng, thu hút khách<br /> hàng vào cửa hàng<br /> MU<br /> MU<br /> T<br /> T<br /> TM<br /> _<br /> Mhình ảnh tốt vàTM_ nghiệp cho M_<br /> -HT<br /> Tạo<br /> H chuyên<br /> HTcửa<br /> D hàng<br /> D<br /> D<br /> - Tối ưu hóa không gian, diện tích cửa hàng<br /> U<br /> U<br /> Mquá trình lựa _TMvà quyết định_TM<br /> - Thúc_T<br /> đẩy<br /> chọn<br /> TM<br /> T hàng<br /> TM<br /> mua hàng của kháchM<br /> DH<br /> DH<br /> DH<br /> - Góp phần tăng doanh số cho nhãn hàng<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> MU<br /> T<br /> <br /> TM<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2