intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - GS.TS Bùi Xuân Phong

Chia sẻ: Hồ Quang Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
58
lượt xem
9
download

Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - GS.TS Bùi Xuân Phong

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Môi trường quản trị chiến lược thuộc bài giảng quản trị chiến lược, cùng nắm kiến thức trong chương này thông qua việc tìm hiểu các nội dung chính sau: khái niệm môi trường kinh doanh, phân tích môi trường kinh doanh, tạo lập hệ thống thông tin, dự báo diễn biến môi trường.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược: Chương 2 - GS.TS Bùi Xuân Phong

 1. CHƯƠNG 2 MÔI TRƯỜNG QUẢN TRỊ CHIẾN LƯỢC
 2. 1. KHÁI NIỆM MÔI TRƯỜNG KINH DOANH • Môi trường kinh doanh được hiểu là tổng thể các yếu tố, các nhân tố bên ngoài và bên trong vận động tương tác lẫn nhau, tác động trực tiếp và gián tiếp đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp • Các nhân tố cấu thành môi trường kinh doanh luôn luôn tác động theo các chiều hướng khác nhau, với các mức độ khác nhau đến hoạt động kinh doanh của từng doanh nghiệp
 3. • Các nhân tố tác động tích cực ảnh hưởng tốt đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những nhân tố này có thể là các nhân tố bên ngoài tạo ra các cơ hội, thời cơ kinh doanh hoặc là các nhân tố bên trong, các điểm mạnh của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh. • Còn các nhân tố tác động tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Những nhân tố này có thể là các nhân tố bên ngoài tạo ra các thách thức đối với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, hoặc là các nhân tố bên trong phản ánh điểm yếu của doanh nghiệp so với các đối thủ cạnh tranh
 4. 2. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG KINH DOANH Phân tích và dự báo môi trường kinh doanh là quá trình sử dụng các phương pháp thích hợp nhằm xác định các cơ hội, đe doạ của môi trường kinh doanh bên ngoài cũng như các điểm mạnh, yếu của bản thân doanh nghiệp trong thời kỳ chiến lược
 5. Điểm mạnh Mục tiêu Điểm yếu Nguy cơ Cơ hội
 6. Nhận diện cơ hội, nguy MỤC TIÊU cơ có thể xảy ra với doanh nghiệp Môi trường vĩ mô NỘI DUNG PHÂN TÍCH Môi trường ngành
 7. Môi trường kinh tế ĐỐI THỦ CT Môi trường TIỀM ẨN Công nghệ NHÀ CUNG DN KHÁCH CẤP TRONG HÀNG NGÀNH Môi trường Chính trị pháp luật SẢN PHẨM Môi trường THAY THẾ Tự nhiên Môi trường Văn hoá xã hội
 8. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ Xác định mục tiêu Các yếu tố nào ảnh hưởng đến Doanh nghiệp Phân tích Mức độ, xu hướng ảnh hưởng Phân tích, dự báo của các nhân tố lựa chọn Tổng quan về môi trường trong Tổng hợp dữ liệu Tương lai
 9. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NGÀNH Đối thủ Tiềm ẩn Các đối thủ Nhà cung cấp cạnh tranh Khách hàng trong ngành Sản phẩm Thay thế
 10. • Xác định thị trường được phân tích • Mô tả tình hình cạnh tranh hiện tại trên cơ sở 5 tác lực cạnh tranh • Dự đoán sự phát triển của các tác lực cạnh tranh và các thay đổi sẽ tác động lên cường độ cạnh tranh
 11. ĐỐI THỦ TIỀM ẨN Sự xuất hiện của đối thủ tiền ẩn Cạnh tranh gia tăng Phụ thuộc vào rào cản gia nhập ngành  Lòng trung thành của khách hàng  Tác dụng giảm phí theo quy mô  Lợi thế tuyệt đối về giá thành  chính sách quản lý vĩ mô của nhà nước
 12. Đối thủ cạnh tranh hiện tại Cơ cấu cạnh tranh Cạnh tranh giữa các đối thủ hiện tại Tốc độ tăng trưởng của ngành Rào cản ngăn chặn việc ra khỏi ngành
 13. Nhận diện, phân loại, đánh giá và liệt kê các đối thủ cạnh tranh theo khu vực thị trường. Thu thập và đánh giá những thông Phân tích đối tin về đối thủ cạnh tranh thủ cạnh tranh Dự đoán những phản ứng của đối thủ cạnh tranh Lựa chọn đối thủ cạnh tranh để tấn công, né tránh hoặc hợp tác
 14. KHÁCH HÀNG Khách hàng có thể được xem như là 1 sự đe doạ cạnh tranh khi họ buộc các doanh nghiệp giảm giá hoặc có nhu cầu chất lượng cao và dịch vụ hoàn hảo. Điều này khiến cho chi phí hoạt động tăng thêm tạo nguy cơ về giá cạnh tranh
 15. NHÀ CUNG CẤP Có thể xem nhà cung cấp như một nguy cơ khi họ đòi nâng giá hoặc giảm chất lượng sản phẩm cung cấp. Bằng cách đó họ làm cho lợi nhuận của doanh nghiệp sụt giảm
 16. SẢN PHẨM THAY THẾ Sản phẩm thay thế có ảnh hưởng đến doanh nghiệp trong trường hợp giá rẻ hơn hoặc chất lượng cao hơn, thuận tiện hơn
 17. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG NỘI BỘ DOANH NGHIỆP Nhận diện được điểm mạnh điểm MỤC TIÊU yếu của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh Phân tích nguồn lực NỘI DUNG Phân tích hoạt động của các bộ PHÂN TÍCH phận chức năng
 18. PHÂN TÍCH NGUỒN LỰC • Phân tích nguồn nhân lực • Phân tích nguồn lực vật chất • Phân tích nguồn lực vô hình
 19. NGƯỜI THỪA HÀNH NHÀ QUẢN TRỊ xác định khả nàng hiện tại Nhằm đánh giá tay và tiềm năng của từng MỤC TIÊU nghề, trình độ chuyên nhà quản trị, so sánh môn để có cơ sở chuẩn nguồn lực này với các bị các chiến lược về doanh nghiệp khác trong nhân sự chuyên môn ngành nhằm biết được vị trong các bộ phận thế cạnh tranh hiện tại và hoặc/và triển khai các triển vọng của mình trong chương trình hành mối quan hệ với các đối động thích nghi với khả thủ trên thị trường năng của người thừa hành
 20. PHÂN TÍCH NHÀ QUẢN TRỊ  Các kỹ năng Kỹ năng tư duy Chuyên môn nghiệp vụ Làm việc với người khác (kỹ năng nhân sự)  Đạo đức nghề nghiệp:  Những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện các chức năng quản trị và những lợi ích mà nhà quản trị mang lại cho doanh nghiệp.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản