intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Bài 6

Chia sẻ: Mhvghbn Mhvghbn | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
87
lượt xem
14
download

Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Bài 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của bà 6 Thị trường và phát triển thị trường của doanh nghiệp thương mại nằm trong Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại nhằm trình bày về các loại thị trường của DNTM, phát triển thị trường. Nội dung nghiệp vụ tạo nguồn, mua hàng và QT tạo nguồn. Phương pháp lựa chọn thị trường mua bán hàng hóa và xác định lượng cần mua.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị doanh nghiệp thương mại - Bài 6

 1. BÀI 6: THỊ TRƯỜNG VÀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA DNTM I.Các loại thị trường của DNTM II.Phát triển thị trường III.Nộidung nghiệp vụ tạo nguồn, mua hàng và QT tạo nguồn IV.Phương pháp lựa chọn thị trường mua bán hàng hóa và xác định lượng cần mua
 2. I. Các loại thị trường của DNTM 1. Khái niệm thị trường của DNTM Thị trường là một hay nhiều nhóm khách hàng tiềm năng với những nhu cầu tương tự nhau và những người bán cụ thể nào đó mà doanh nghiệp với khả năng của mình có thể mua hàng hóa, dịch vụ để thỏa mãn yêu cầu trên của khách hàng. Thành phần Yếu tố 1)Khách hàng Cầu 2)Người bán Cung 3)Sản phẩm Giá cả 4)Chất lượng Phương thức Dịch vụ Cạnh tranh
 3. 2. Phân loại thị trường -Theo đối tượng: thị trường hàng hóa, dịch vụ, sức lao động, vốn -Theo mục đích hoạt động: đầu vào, đầu ra -Mức độ quan tâm: TT đơn nhất, SP, thích hợp, trọng điểm -Mức độ chiếm lĩnh: hiện đại, tiềm năng -Mức độ cạnh tranh: cạnh tranh hoàn hảo, độc quyền, công ty độc quyền hỗn tạp -Vai trò thị trường: chính, không phải chính -Tính chất sản phẩm khác nhau: Sp thay thế, bổ sung
 4. II. Pháp triển thị trường SP 1. Nội dung phát triển thị trường: KH Phạm vi a) Phát triển sản phẩm: đưa nhiều hàng hóa vào thị trường để phát triển thỏa mãn nhu cầu khách hàng Công cụ, tính năng kỹ thuật Phát triển SP hoàn toàn mới Phát triển thế hệ SP Hướng: mới Cải tiến, hoàn thiện SP, SP thay thế -Cải tiến chất lượng → các cấp chất lượng khác nhau -Mẫu mã, kiểu dáng, kích thước -Bao bì, nhãn hiệu -Thay đổi tính năng → thuận tiện, an toàn -Tìm thêm giá trị mới -Phát triển các dịch vụ
 5. b) Phát triển thị trường theo khách hàng - Tăng khối lượng, cơ cấu khách hàng mới Theo phạm vi tiêu thụ+ Trực tiếp : + Không gian Khối lượng mua bán: + Lớn + Nhỏ Phạm vi địa lý: + Trong nước + Ngoài nước Tính chất quan hệ: + Truyền thống + Mới - Hướng phát triển + Phát triển về số lượng khách hàng: qua marketing lôi cuốn + Phát triển về chất lượng: tăng Q1, V mua, tính ổn định
 6. c) Phát triển thị trường theo phạm vi địa lý - Mở rộng lãnh thổ - Hướng: + Mạng lưới bán hàng: phân bố rộng rãi, phát triển tiêu thụ, số, chất lượng + Hệ thống phân phối 2. Phương hướng phát triển thị trường + Rộng + Sâu + Kết hợp a) Phát triển chiều rộng + ... địa lý + Quy mô khách hàng + Chủng loại và quy mô SPSXKD Cả thị trường hiện tại, thị trường mới tăng thị phần
 7. b) Phát triển thị trường theo chiều sâu: nâng cao chất lượng, hiệu quả thị trường * Chỉ tiêu: + Uy tín SP, DN + Phát triển doanh thu + Phát triển lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận + Chất lượng thỏa mãn nhu cầu + Độ tin cậy, trung thành của khách hàng * Các cách: + Thâm nhập sâu Phát triển SP cũ → Thị trường cũ + Mở rộng Sản phẩm cũ → Thị trường mới + Cải tiến hàng hóa Sản phẩm mới → Thị trường cũ c) Phát triển cả chiều rộng và chiều sâu Mở rộng quy mô, chất lượng, hiệu quả kinh doanh khi có vị thế nhất định trên thị trường
 8. 3. Các hình thức tạo nguồn a) Các hình thức mua * Theo HĐ, đơn hàng đặt trước – yêu cầu đơn hàng + Lựa chọn mua hàng + Khả năng..... + Tìm hiểu kỹ người + Chính xác: Lượng Chất T * Không theo HĐ ĐH (chú ý: cán bộ, nghiệp vụ) * Mua qua đại lý (HĐ đại lý) b) Tạo nguồn khác * Nhận bán hàng ủy thác, bán hàng ký gửi * Liên doanh liên kết * Tự sản xuất * Gia công đặt hàng, bán nguyên liệu mua thành phẩm
 9. III. Nội dung nghiệp vụ tạo nguồn, mua hàng và QT tạo nguồn 1. Nội dung tạo nguồn, mua hàng a) Nghiên cứu nhu cầu mặt hàng của khách hàng b) Nghiên cứu thị trường nguồn (khả năng số lượng, t,...., đặc điểm) Chính sách bán hàng, trực tiếp sản xuất, trung gian, uy tín c) Lựa chọn bạn hàng d) Thiết lập mối quan hệ kinh tế thương mại (HĐKT) Chú ý nội dung (HĐKT) e) Kiểm tra hàng hóa và thực hiện hợp đồng mua bán hàng hóa
 10. 2. Nội dung quản trị hoạt động tạo nguồn hàng a) Hoạch định chiến lược, KH tạo nguồn mua hàng b) Tổ chức hệ thống thông tin về nguồn hàng, chất lượng nguồn c) Tổ chức hoạt động tạo nguồn – mua hàng + Bộ máy tạo nguồn + Xác định mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ các bộ phận (chỉ tiêu) + Áp dụng các biện pháp kinh tế d) Hợp tác, liên kết trong tạo nguồn, kiểm tra, theo dõi, đánh giá
 11. IV. Phương pháp lựa chọn thị trường mua bán hàng hóa và xác định lượng cần mua a) Lựa chọn thị trường mua + Khả năng cung ứng, giá thấp + Uy tín + Hiệu quả: Gmua + Cplt + CP khác < G bán b) Lựa chọn thị trường bán + Nơi khan hiếm, nghèo chủng loại + Có thể bán trực tiếp + Giá cao, chi phí bán hàng thấp c) Phương pháp xác định lượng hàng mua M = X + DCK + DĐK

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản