intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - MBA Lê Thành Hưng

Chia sẻ: Hfhgfvhgf Hfhgfvhgf | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

87
lượt xem
17
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung cơ bản trong chương 5 Chức năng tổ chức thuộc bài giảng Quản trị học nhằm trình bày về định nghĩa chức năng tổ chức, nội dung và mục tiêu của chức năng tổ chức. Mục tiêu của công tác tổ chức là tạo nên môi trường nội bộ thuận lợi cho mỗi cá nhân, mỗi bộ phận phát huy đươc năng lực và nhiệt tình của mình đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu chung đã hoạch định trước.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị học: Chương 5 - MBA Lê Thành Hưng

 1. ĐẠI HỌC KHXH & NV KHOA KINH TẾ & KHOA ĐỊA LÝ CHƯƠNG V: CHỨC NĂNG TỔ CHỨC MBA LÊ THÀNH HƯNG
 2. I. Định nghĩa  Chức năng tổ chức là một tiến trình thiết lập cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị, bao gồm: - Các khâu quản trị - Các cấp quản trị - Quan hệ quyền hành
 3.  Nội dung: • Thành lập các bộ phận trong tổ chức, phân chia công việc để mỗi bộ phận, thành viên đảm nhận những hoạt động cụ thể càn thiết. • Thiết kế và xác định các mối liên hệ trong tổ chức về nhiệm vụ , quyền hành và trách nhiệm giữa các bộ phận đó. Phân chia quyền lực, tạo lập quyền hành.
 4. Mục tiêu Mục tiêu của công tác tổ chức là tạo nên môi trường nội bộ thuận lợi cho mỗi cá nhân, mỗi bộ phận phát huy đươc năng lực và nhiệt tình của mình đóng góp vào việc hoàn thành mục tiêu chung đã hoạch định trước.
 5. II.TẦM HẠN CỦA QUẢN TRỊ
 6. ĐỊNH NGHĨA  Tầm hạn quản trị (tầm hạn kiểm soát) là số lượng nhân sự mà một quản trị viên có thể trực tiếp chỉ huy hay điều khiển một cách hữu hiệu.
 7. Phân loại tầm hạn quản trị rộng, hẹp và ý nghĩa của nó: Theo kinh nghiệm, tầm hạn quản trị tốt nhất cho một nhà quản trị bình thường là khoảng từ 4 – 8 nhân viên
 8. Phân loại tầm hạn quản trị rộng, hẹp và ý nghĩa của nó: • Số lượng nhân viên mà nhà quản trị điều khiển càng cao, thì có nghĩa là tầm hạn quản trị càng rộng. Ngược lại là tầm hạn quản trị hẹp. • Về mặt tổ chức: tầm hạn quản trị có liên quan mật thiết với đến các tầng nấc trung gian trong bộ máy tổ chức
 9. Sơ đồ các loại tầm hạn quản trị A. Tầm hạn 4 (hẹp) B.Tầm hạn 8 (rộng) a) Cơ cấu tổ chức hình nón thuôn cao b)Cơ cấu tổ chức hình nón đáy bẹt
 10. Các yếu tố ảnh hưởng đến tầm hạn quản trị gồm: Năng lực ,trình độ quản lý , chuyên môn nghiệp vụ của nhà quản trị :nhà quản trị có đầy đủ năng lực , trình độ quản lý … thì càng có khả năng điều khiển nhiều nhân vien và ngựơc lại
 11. Các yếu tố ảnh hưởng đến tầm hạn quản trị gồm: Sự hiểu biết và trình độ làm việc của nhân viên cấp dưới Nhân viên của Công ty TECOTEC đều là các nhân viên có trình độ Đại học trong các ngành tin học, điện tử viễn thông, đo lường, vật lý, hoá sinh, kinh tế, tài chính kế toán. Các kỹ sư đã được đào tạo trong các trường đại học :SIEMEN; DIGITAL; MICROSOFT
 12. • Tích chất công việc của nhân viên Công việc cấp dưới mà ổn định thì tầm hạn quản trị có khả năng tăng lên
 13. BIỆN PHÁP LÀM TĂNG TẦM HẠN QUẢN TRỊ Nhà quản trị phải thường xuyên tự nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn để đáp ứng những thay đổi của môi trường Người Nhật, họ tin rằng mọi giám đốc cần phải là một doanh nhân giỏi để lãnh đạo bất cứ một bộ phận kinh doanh nào một cách hiệu quả
 14. BIỆN PHÁP LÀM TĂNG TẦM HẠN QUẢN TRỊ Nhà quản trị phải quan tâm chăm lo, bồi dưỡng và nâng cao tay nghề của nhân viên Hãy dành thời gian đào tạo nhân viên để nhận ra nhu cầu thúc đẩy họ, cách phản ứng của họ đối với phong cách lãnh đạo của bạn
 15. • Nhà quản trị phải chăm lo đến công tác kế hoạch, tổ chức . Thường xuyên cải tiến các qui trình sản xuất.
 16. III. QUYỀN HÀNH TRONG QUẢN TRỊ
 17. Khái Niệm Quyền hành là năng lực cho phép nhà quản trị yêu cầu người khác phải hành động theo sự chỉ đạo của mình.
 18. Các Loại Quyền Lực Và Nguồn Gốc Của Quyền Hành Quyền lực là một khái niệm ba chiều,có thể được biểu hiện dưới dạng một hình nón
 19. Nhân quyền lực Độ gần Nhân Mức độ quyền Quyền lực hành Tài Chính Chức Kế Toán Tổ NV Hình nón 3 chiều Tiếp Thị NC & PT của quyền lực CÁC CHỨC NĂNG Sản Xuất
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2