intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - Phạm Thị Ngọc Thảo

Chia sẻ: Hồ Văn Mậu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:75

0
137
lượt xem
26
download

Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - Phạm Thị Ngọc Thảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Phân tích cơ hội marketing thuộc bài giảng quản trị marketing, chương này giới thiệu các nội dung sau: Hệ thống thông tin marketing, phân tích môi trường marketing, phân tích khách hàng, phân tích cạnh tranh.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị Marketing: Chương 2 - Phạm Thị Ngọc Thảo

 1. CHƯƠNG CHƯƠNG II: PHÂN TÍCH CƠ HỘI MARKETING CƠ Chương này giới thiệu các nội dung sau: I. HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING III. PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG – Trong thị trường sản phẩm tiêu dùng – Trong thị trường sản phẩm công nghiệp IV. PHÂN TÍCH CẠNH TRANH – Năm áp lực cạnh tranh – Phân tích đối thủ cạnh tranh
 2. I. HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING
 3. HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING (Marketing information system) KHÁI NIỆM HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING (MIS) là một hệ thống cơ cấu các mối quan hệ thường xuyên và liên tục về con người, thiết bị, và thủ tục nhằm thu thập, xử lý, phân tích, đánh giá, và phân phối thông tin thích hợp, kịp thời và chính xác, sử dụng cho các quyết định Marketing và cải thiện các hoạt động kế hoạch, thực hiện và kiểm tra Marketing.
 4. VAI TRÒ CỦA HỆ THỐNG THÔNG TIN MARKETING • Muốn tiến hành phân tích, lập kế hoạch, thực hiện và kiểm tra  cần có những thông tin về diễn biến của môi trường. • Vai trò của hệ thống thông tin Marketing:  Xác định nhu cầu thông tin của người quản trị  Phát triển những thông tin cần thiết  Phân phối thông tin đó kịp thời
 5. SƠ ĐỒ T.T đầu vào T.T đầu ra MÔI TRƯỜNG MAR MIS QUẢN TRỊ VIÊN MAR T.Thập Hệ thống Môi trường vi T.Tin tình báo Phân tích: mô nội bộ Kế hoạch Môi trường vĩ Thực hiện mô Kiểm tra NCứu HệTh. Mar. hỗ trợ Q.Định Mar. Truyền thông và quyết định Mar.
 6. 1. HỆ THỐNG GHI CHÉP THÔNG TIN NỘI BỘ • Là thông tin thu thập trong nội bộ doanh nghiệp • Nội dung:  Báo cáo về đơn đặt hàng  Tình hình tiêu thụ, giá cả, mức dự trữ  Những khoản phải thu, phải chi… • Giúp nhà quản trị Marketing:  Xác định cơ hội  Xác định những vấn đề quan trọng nảy sinh
 7. 2. HỆ THỐNG TÌNH BÁO MARKETING • Là thông tin thu thập bên ngoài doanh nghiệp, liên quan đến hoạt động SXKD của doanh nghiệp • Thụ động :  Qua mối quan hệ với khách hàng, với nhà cung cấp, nhà phân phối hoặc nhân viên trong công ty • Chủ động:  Huấn luyện và động viên lực lượng bán hàng phát hiện và báo cáo diễn biến mới  Động viên những nhà phân phối, người bán lẻ, trung gian khác cung cấp tin tức quan trọng  Mua thông tin của những người cung cấp bên ngoài  Công ty thành lập bộ phận thu thập, xử lý lưu trữ thông tin
 8. 3. HỆ THỐNG NGHIÊN CỨU MARKETING Là thiết kế có hệ thống, thu thập, phân tích và thông báo những số liệu và kết quả tìm được về một tình huống Marketing cụ thể mà công ty đang gặp phải.
 9. 4. HỆ THỐNG HỖ TRỢ QUYẾT ĐỊNH MARKETING • Bao gồm: - Các phương pháp thống kê - Các mô hình quyết định hỗ trợ
 10. II. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG MARKETING
 11. 1. KHÁI NIỆM Môi trường Marketing bao gồm những nhân tố và lực lượng “không kiểm soát được” và “bán kiểm soát” tác động đến thị trường và hoạt động Marketing của một công ty
 12. 2. MÔI TRƯỜNG VI MÔ NHỮNG TÁC ĐỘNG CHỦ YẾU ĐẾN DOANH NGHIỆP TỪ MÔI TRƯỜNG VI MÔ Các nhà Doanh Các Khách cung cấp nghiệp tổ chức hàng trung gian Đối thủ cạnh tranh Công chúng
 13. 3. MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ NHỮNG TÁC ĐỘNG CHỦ YẾU ĐẾN DOANH NGHIỆP TỪ MÔI TRƯỜNG VĨ MÔ Kinh tế Tự nhiên Nhân khẩu Doanh Công nghệ học nghiệp Văn hóa – Chính trị – Xã hội Pháp luật
 14. MÔI TRƯỜNG TỰ NHIÊN VÀ MÔI TRƯỜNG KINH TẾ Môi trường tự nhiên Diện tích đất Điều kiện Tài nguyên Các đặc trưng đai khí hậu về địa hình Môi trường kinh tế GDP đầu Sự phân Tốc độ tăng Tỷ lệ đầu tư người phối lợi tức trưởng GDP với GDP
 15. MÔI TRƯỜNG NHÂN KHẨU HỌC VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ Môi trường công nghệ Mức độ tinh xảo Sự thay đổi N/c và Cải tiến của công nghệ của CN Phát triển công nghệ Môi trường nhân khẩu học Quy mô Mức độ Mật độ dân số đô thị hóa dân cư Cấu trúc độ tuổi … Tỷ lệ phát triển dân số
 16. MÔI TRƯỜNG CHÍNH TRỊ – PHÁP LUẬT VÀ MÔI TRƯỜNG VĂN HÓA – XÃ HỘI Môi trường chính trị – pháp luật Pháp luật Sự tôn trọng Các nhóm pháp luật quan tâm Môi trường văn hoá – xã hội Tiêu chuẩn giá Văn hóa nhóm Sự chuyển trị nổi bật mở dịch văn hóa Các mô hình Các nhóm về lối sống thiểu số
 17. III. PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG
 18. 1. KHÁI NIỆM VÀ PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG Thị trường theo quan điểm của các nhà Marketing: “Bao gồm các cá nhân hay tổ chức, thích thú và mong muốn mua một sản phẩm cụ thể nào đó để nhận được những lợi ích thỏa mãn một nhu cầu, ước muốn cụ thể và có khả năng (tài chính, thời gian) để tham gia trao đổi này”
 19. PHÂN LOẠI THỊ TRƯỜNG Dựa vào hành vi và mục đích tiêu dùng 1. Thị trường sản phẩm tiêu dùng  Khách hàng: cá nhân, hộ gia đình  Mua sản phẩm để phục vụ tiêu dùng cho cá nhân và hộ gia đình 2. Thị trường sản phẩm công nghiệp  Khách hàng: các tổ chức như các đơn vị kinh doanh, cơ quan nhà nước…  Mua sản phẩm tiêu dùng một cách trực tiếp hay gián tiếp cho việc vận hành tổ chức của mình
 20. 2. PHÂN TÍCH KHÁCH HÀNG TIÊU DÙNG  Tìm hiểu nhu cầu khách hàng (nhu cầu, thái độ, hành vi)  Tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng hành vi mua  Xác định những nhân tố tâm lý, cá nhân, xã hội và văn hóa ảnh hưởng đến hành vi người mua như thế nào.  Tìm hiểu quy trình mua hàng  Diễn tả người tiêu dùng ra quyết định mua hàng như thế nào.  Quản trị mối quan hệ khách hàng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2