intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng

Chia sẻ: Hàn Thiên Ngạo | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:127

11
lượt xem
1
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng có nội dung trình bày về phân tích cơ hội thị trường; hệ thống thông tin & nghiên cứu marketing; phân tích môi trường marketing; phân tích thị trường khách hàng và hành vi khách hàng; phân tích đối thủ cạnh tranh;... Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung bài giảng!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị marketing: Chương 2 - ThS. Nguyễn Thị Thu Hồng

 1. 1 QUẢN TRỊ MARKETING CHƯƠNG 2 PHÂN TÍCH CƠ HỘI THỊ TRƯỜNG Giảng viên Ths.NGUYỄN THỊ THU HỒNG 1/3/2013
 2. NỘI DUNG CHƯƠNG 2 2 I. Hệ thống thông tin&nghiên cứu marketing II. Phân tích môi trường Marketing III. Phân tích thị trường khách hàng và hành vi khách hàng IV. Phân tích đối thủ cạnh tranh Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321 1/3/2013
 3. 3 I. CẤU TRÚC HỆ THỐNG THÔNG TIN & NGHIÊN CỨU MARKETING Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321 1/3/2013
 4. Định nghĩa hệ thống thông tin marketing 4 Hệ thống thông tin Marketing (MIS) bao gồm con người, thiết bị và quy trình thu thập, xử lý và phân phối thông tin cho những người ra quyết định Marketing Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321 1/3/2013
 5. Sơ đồ cấu trúc MIS 5 nhu Bộ phận cầu Tình báo Thu thập thông marketing nội bộ tin Nhà Hệ thống thông Môi quản trị trường tin marketing marketing marketing Phân phối Phân tích Ng/ cứu thông tin hỗ trợ marketing marketing Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321 1/3/2013
 6. Thu thập thông tin nội bộ 6  Thành lập Ban Thông Tin Marketing Nội Bộ  Tìm hiểu nhu cầu thông tin của tất cả các cán bộ điều hành Marketing bằng phương pháp phỏng vấn Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321 1/3/2013
 7. Nội dung thông tin marketing nội bộ cần thu thập 7 Thông tin cơ bản nhất gồm :  báo cáo đặt hàng,  tiêu thụ,  giá cả,  dự trữ,  khoản phải thu,  khoản phải chi,  v...v Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321 1/3/2013
 8. Mô hình tổ chức bộ phận 8 thông tin nội bộ Nhu cầu của Đại diện khách hàng bán hàng BAN THÔNG Cơ hội Người qly TIN và sản phẩm MARKETING NỘI BỘ vấn đề SP còn bao nhiêu? ở đâu? Nhà quản Doanh thu, giá, trị tiêu thụ khoản phải thu, Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321 khoản phải trả 1/3/2013
 9. 9 Bộ phân thu thập thông tin marketing nội bộ cần chủ động thu thập nhu cầu thông tin bằng bảng câu hỏi phỏng vấn Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321 1/3/2013
 10. Bảng câu hỏi xác định nhu cầu thông tin marketing 10 1. Bạn thường phải ra quyết định gì ? 2. Những thông tin nào cần có để ra quyết định? 3. Bạn thường nhận được những thông tin nào? 4. Định kỳ phải nghiên cứu vấn đề gì? 5. Những thông tin nào cần nhưng chưa có ? 6. Cần phân tích bằng công cụ nào? 7. Trong MIS hiện nay, 4 cải tiến tốt nhất là gì? Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321 1/3/2013
 11. Hệ thống tình báo marketing 11 Hệ thống tình báo marketing là gì ?  Hệ thống tình báo Marketing là một hệ thống thu thập những thông tin hàng ngày về diễn biến quan trọng trong môi trường Marketing Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321 1/3/2013
 12. Mục tiêu hoạt động của tình 12 báo marketing Phát hiện cơ hội và nguy cơ  Phát hiện động thái của đối thủ,  Phát hiện nhu cầu mới của khách hàng  Phát hiện vấn đề của hệ thống phân phối  V.v Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321 1/3/2013
 13. 2 phương thức của tình báo 13 marketing Cơ quan Tình báo marketing hoạt động hoạt động gián điệp hợp pháp (bất hợp pháp) Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321 1/3/2013
 14. Hoạt động hợp pháp 14 Cơ quan Sách, báo,mua tin.. Tình báo Nv của các Cty marketing Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321 1/3/2013
 15. Hoạt động gián điệp 15 Ăn cắp Cơ quan Nghe lén Tình báo Mua chuộc marketing Cài người Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321 1/3/2013
 16. Hệ thống nghiên cứu Marketing 16 Nghiên cứu marketing là gì ?  Nghiên cứu Marketing là thiết kế có hệ thống, thu thập, phân tích và thông báo những số liệu và kết quả tìm được về một tình huống Marketing cụ thể mà công ty đang gặp phải Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321 1/3/2013
 17. Các phương thức nghiên cứu 17 marketing  Thuê giáo sư và sinh viên (cty nhỏ)  Thuê cty nghiên cứu thị trường  Tổ chức cơ quan nghiên cứu marketing Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321 1/3/2013
 18. Mục đích của nghiên cứu 18 marketing “Mọi quyết định kinh doanh đều phải xuất phát từ thị trường”  muốn thực hiện được tư tưởng chủ đạo này  cần phải có đầy đủ thông tin về thị trường, môi trường kinh doanh. Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321 1/3/2013
 19. Qui trình nghiên cứu 19 marketing Vấn Mục đề tiêu Kế hoạch nghiên nghiên nghiên cứu cứu cứu Kết Phân Thu quả tích thập nghiên thông thông cứu tin tin Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321 1/3/2013
 20. Bước 1: Phát hiện vấn đề và hình thành mục tiêu nghiên cứu 20  Vấn đề nghiên cứu: vấn đề doanh nghiệp cần phải giải quyết tháo gỡ trong quá trình kinh doanh, những vấn đề doanh nghiệp chưa biết hoặc biết chưa đầy đủ và chưa có hoặc chưa có đủ thông tin để ra được các quyết định marketing.  Mục tiêu nghiên cứu là việc xác định những việc cần làm để giải quyết những vấn đề nghiên cứu . Có ba loại mục tiêu nghiên cứu marketing:  Mục tiêu thăm dò: giúp làm sáng tỏ vấn đề và đưa ra giả thuyết.  Mục tiêu mô tả: giúp người quản trị marketing mô tả những sự kiện, hiện tượng, tình huống marketing nhất định (ví dụ: giải thích sự tăng lên của chất lượng phục vụ làm ảnh hưởng rất ít đến sự lựa chọn của khách hàng)  Mục tiêu thử nghiệm: giúp người quản trị kiểm tra một giả thuyết về mối quan hệ nhân quả và lực lượng chủ yếu ảnh hưởng đến quyết định marketing. (ví dụ: nghiên cứu tìm hiểu nếu giảm giá 10% thì doanh số thay đổi như thế nào) Email:honganp55@gmail.com; Tel: 0918131321 1/3/2013
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2