Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - Lê Quang Trực

Chia sẻ: Nguyen Oanh | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:44

0
57
lượt xem
10
download

Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - Lê Quang Trực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 3 Hệ thống thông tin marketing và phân tích môi trường marketing thuộc bài giảng Quản trị marketing, trong chương này sẽ giới thiệu đến người học các nội dung cần tìm hiểu sau: Hệ thống thông tin marketing, phân tích môi trường marketing, phân tích thị trường người tiêu dùng, phân tích thị trường khách hàng tổ chức.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị marketing: Chương 3 - Lê Quang Trực

 1. Quản trị Marketing (2013) Chương 3: Hệ thống thông tin marketing và Phân tích môi trường marketing Chương 3- Bài giảng Quản trị marketing- C ập nhật ngày 3/31/14 Trang 1 lequangtruc.hce@gmail.com
 2. Tài liệu tham khảo của chương 1. Bải giảng tóm tắt của giảng viên 2. Philip  Kotler  và  Kevin  Lane  Keller,  Marketing  Management,  14th, Prentice Hall, 2012; 3. Các tài liệu về hành vi khách hàng Chương 3- Bài giảng Quản trị marketing- C ập nhật ngày 3/31/14 Trang 2 lequangtruc.hce@gmail.com
 3. Nội dung chương 3 1. Hệ thống thông tin marketing 2. Phân tích môi trường marketing 3. Phân tích thị trường người tiêu dùng 4. Phân tích thị trường khách hàng tổ chức Chương 3- Bài giảng Quản trị marketing- C ập nhật ngày 3/31/14 Trang 3 lequangtruc.hce@gmail.com
 4. 1. Hệ thống thông tin marketing (MIS) Nhà quản trị marketing và những người sử dụng thông tin Hệ thống thông tin marketing (MIS) Phát triển nhu cầu thông tin Phân tích Đánh giá Nghiên và sử nhu cầu Dữ liệu Tình báo cứu dụng thông tin bên trong marketing marketing thông tin Môi trường marketing Môi trường Thị trường mục Đối thủ cạnh Kênh trị marketing- Cập nhậttranh 3/31/14 Giới công chúng marketing marketing vĩ mô tiêu Chương 3- Bài giảng Quản ngày Trang 4 lequangtruc.hce@gmail.com
 5. 1. Hệ thống thông tin marketing (MIS) Đánh giá nhu cầu thông tin • MIS phục vụ bộ phận marketing, các nhà quản trị và bên ngoài (đại lý, nhà  cung cấp, công ty cung cấp dịch vụ marketing); • Một MIS tốt phải bắt đầu từ việc đánh giá nhu cầu thông tin từ nhà quản lý; • MIS phải giám sát môi trường marketing để cung cấp thông tin giá trị trong  việc ra quyết định marketing; • Cân đối giữa giá trị của thông tin và chi phí bỏ ra. Chương 3- Bài giảng Quản trị marketing- C ập nhật ngày 3/31/14 Trang 5 lequangtruc.hce@gmail.com
 6. 1. Hệ thống thông tin marketing (MIS) Phát triển nhu cầu thông tin DỮ LIỆU BÊN TRONG • RẤT quan trọng đối với nhà marketing trong việc xác định cơ hội, vấn đề,  chương trình và đánh giá hiệu quả hoạt động marketing; • “Các công ty đang ngồi trên mỏ vàng tiềm năng dữ liệu khách hàng chưa  được khai thác tốt”; • Các nguồn dữ liệu bên trong: marketing, chăm sóc khách hàng, bán hàng,  kế toán,... Chương 3- Bài giảng Quản trị marketing- C ập nhật ngày 3/31/14 Trang 6 lequangtruc.hce@gmail.com
 7. 1. Hệ thống thông tin marketing (MIS) Phát triển nhu cầu thông tin Ưu điểm và hạn chế của dữ liệu bên  trong? Chương 3- Bài giảng Quản trị marketing- C ập nhật ngày 3/31/14 Trang 7 lequangtruc.hce@gmail.com
 8. 1. Hệ thống thông tin marketing (MIS) Phát triển nhu cầu thông tin TÌNH BÁO MARKETING • Cung cấp thông tin về khách hàng, hành động của đối thủ và các bên liên  quan khác để đưa ra sớm các CẢNH BÁO về cơ hội và đe dọa từ thị trường • Tình báo marketing về người tiêu dùng • Tình  báo  marketing  về  đối  thủ:  khách  hàng,  đối  tác,  công  bố  chính  thức  của đối thủ, hiệp hội, công ty nghiên cứu thị trường, chính phủ,... Chương 3- Bài giảng Quản trị marketing- C ập nhật ngày 3/31/14 Trang 8 lequangtruc.hce@gmail.com
 9. 1. Hệ thống thông tin marketing (MIS) Phát triển nhu cầu thông tin Thuận lợi và khó khăn của tình báo marketing trên các trang  mạng xã hội? Chương 3- Bài giảng Quản trị marketing- C ập nhật ngày 3/31/14 Trang 9 lequangtruc.hce@gmail.com
 10. 1. Hệ thống thông tin marketing (MIS) Phát triển nhu cầu thông tin NGHIÊN CỨU MARKETING Chương 3- Bài giảng Quản trị marketing- C ập nhật ngày 3/31/14 Trang 10 lequangtruc.hce@gmail.com
 11. 1. Hệ thống thông tin marketing (MIS) Phân tích và sử dụng thông tin • Thông  tin  có  được  từ  dữ  liệu  nội  bộ,  tình  báo  marketing  và  nghiên  cứu  marketing cần được nhà quản trị tập hợp và phân tích thêm; • Nhà quản trị có thể sử dụng các mô hình trong phân tích để có được thông  tin giá trị nhất; • Thông tin sau khi được xử lí và phân tích cần cung cấp đúng nơi, đúng lúc  cho các bộ phận ra quyết định. Chương 3- Bài giảng Quản trị marketing- C ập nhật ngày 3/31/14 Trang 11 lequangtruc.hce@gmail.com
 12. 2. Phân tích môi trường marketing q Môi trường marketing là tập hợp các yếu tố, các lực lượng bên trong và bên ngoài doanh nghiệp có ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đến hoạt động marketing của doanh nghiệp. q Môi trường marketing tiêu biểu cho một loạt các thế lực không thể kiểm soát được mà doanh nghiệp phải dựa vào đó để xây dựng chiến lược marketing thích hợp. Chương 3- Bài giảng Quản trị marketing- C ập nhật ngày 3/31/14 12 Trang 12 lequangtruc.hce@gmail.com
 13. 2. Phân tích môi trường marketing MÔI TRƯỜNG MARKETING VĨ MÔ Chương 3- Bài giảng Quản trị marketing- C ập nhật ngày 3/31/14 13 Trang 13 lequangtruc.hce@gmail.com
 14. 2. Phân tích môi trường marketing MÔI TRƯỜNG MARKETING VĨ MÔ Môi trường nhân khẩu học • Nghiên  cứu  về  con  người  như:  quy  mô,  mật  độ,  tuổi  tác,  chủng  tộc,  giới  tính, nghề nghiệp, và số liệu thống kê khác. • Nhà marketing quan tâm bởi vì nó liên quan đến con người, và con người  tạo ra các thị trường. Chương 3- Bài giảng Quản trị marketing- C ập nhật ngày 3/31/14 Trang 14 lequangtruc.hce@gmail.com
 15. 2. Phân tích môi trường marketing MÔI TRƯỜNG MARKETING VĨ MÔ Môi trường nhân khẩu học • The baby boomers: sinh sau chiến tranh TG 2, đặc biệt giai đoạn  1946­ 1964. Chương 3- Bài giảng Quản trị marketing- C ập nhật ngày 3/31/14 Trang 15 lequangtruc.hce@gmail.com
 16. 2. Phân tích môi trường marketing MÔI TRƯỜNG MARKETING VĨ MÔ Môi trường nhân khẩu học • Generation X: sinh 1965­ 1976 Chương 3- Bài giảng Quản trị marketing- C ập nhật ngày 3/31/14 Trang 16 lequangtruc.hce@gmail.com
 17. 2. Phân tích môi trường marketing MÔI TRƯỜNG MARKETING VĨ MÔ Môi trường nhân khẩu học • Generation  Y  (Millennials):  sinh  1977­  2000.  Nhóm  này  được  chia  thành: tweens (10­ 12), teens (13­ 18) và young adults (19­ 33) Chương 3- Bài giảng Quản trị marketing- C ập nhật ngày 3/31/14 Trang 17 lequangtruc.hce@gmail.com
 18. 2. Phân tích môi trường marketing MÔI TRƯỜNG MARKETING VĨ MÔ Môi trường kinh tế Các biến kinh tế gồm: lãi suất, tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát, chi phí  sinh hoạt,... Môi trường kinh tế tác động đến: • Tâm lí tiêu dùng; • Thay đổi trong chi tiêu của người tiêu dùng; • Phân phối thu nhập: tạo ra các tầng lớn dân cư và sự thay đổi của các tầng  lớp dân cư. Chương 3- Bài giảng Quản trị marketing- C ập nhật ngày 3/31/14 Trang 18 lequangtruc.hce@gmail.com
 19. 2. Phân tích môi trường marketing MÔI TRƯỜNG MARKETING VĨ MÔ Môi trường kinh tế the Nano sells for just over 100,000 rupees (about US$2,500) Chương 3- Bài giảng Quản trị marketing- C ập nhật ngày 3/31/14 Trang 19 lequangtruc.hce@gmail.com
 20. 2. Phân tích môi trường marketing MÔI TRƯỜNG MARKETING VĨ MÔ Môi trường tự nhiên • Sự thiếu hụt nguồn nguyên liệu • Ô nhiễm môi trường • Gia tăng sự can thiệp của chính phủ Chương 3- Bài giảng Quản trị marketing- C ập nhật ngày 3/31/14 Trang 20 lequangtruc.hce@gmail.com

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản