Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 3 - TS Phạm Phi Yên

Chia sẻ: Dfxvcfv Dfxvcfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:48

0
94
lượt xem
24
download

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 3 - TS Phạm Phi Yên

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chủ yếu của bài 3 Phân tích công việc nằm trong bộ bài giảng Quản trị nguồn nhân lực trình bày về: khái niệm và vai trò của phân tích công việc, các thông tin cần có để phân tích công việc, quy trình thực hiện phân tích công việc, Phương pháp thu thập thông tin, xây dựng bản mô tả công việc và bản, mô tả tiêu chuẩn công việc.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Bài 3 - TS Phạm Phi Yên

 1. BÀI 3 PHÂN TÍCH CÔNG VIỆC
 2. NỘI DUNG  Khái niệm và vai trò của PTCV  Các thông tin cần có để PTCV  Quy trình thực hiện PTCV  Phương pháp thu thập thông tin  Xây dựng bản Mô tả công việc và bản Mô tả tiêu chuẩn công việc
 3. I. KHÁI NIỆM VÀ VAI TRÒ CỦA PTCV 1. Khái niệm PTCV 2. Các trường hợp cần PTCV 3. Vai trò của PTCV
 4. 1. Khái niệm PTCV Là quá trình tìm hiểu, nghiên cứu những công việc cụ thể trong Tổ chức để xây dựng bản Mô tả công việc( Job Description) và bản tiêu chuẩn nhân viên (Specification)
 5. Bản mô tả công việc Là bản thông tin liên quan đến quyền hạn, trách nhiệm, quyền lợi, nghĩa vụ của người thực hiện công việc, điều kiện làm việc, các mối quan hệ cần thiết, kết quả công việc khi hoàn thành
 6. BẢN TIÊU CHUẨN NHÂN VIÊN Là bản thông tin liên quan đến người thực hiện công việc như tuổi tác, giới tính, trình độ học vấn, chuyên môn, các kỹ năng cá nhân, ngoại hình, ngoại ngữ …
 7. 2. Vai trò của PTCV
 8. Làm căn cứ để hoạch định NNL Để tuyển dụng nhân viên Đánh giá năng lực, thành tích nhân viên Trả lương, trả thưởng Nhân viên nhanh chóng nắm bắt được yêu cầu đối với công việc Tạo điều kiện cho nhân viên phấn đấu vào chức danh mà họ muốn Để XD chương trìng đào tạo thiết thực hơn Để phân công công việc hợp lý hơn, tránh được trùng lắp, chồng chéo… Nâng cao hiệu quả sử dụng lao động
 9. 3.Khi nào cần PTCV
 10. 4.Phân tích công việc do ai thực hiện ?
 11. Nếu bạn được phân công thực hiện PTCV Ngoaøi baïn ra, ai seõ tam gia vaøo vieäc PTCV
 12. 5.Những khó khăn thường gặp
 13. II.Thông tin cần có để PTCV 1. Nhóm thông tin về công việc 2. Nhóm thông tin về người thực hiện công việc
 14. 1. Thông tin về công việc Thông tin về các hoạt động để thực hiện công việc Thông tin về công cụ, thiết bị phục vụ công việc Thông tin về các mối quan hệ cần thiết Thông tin về chế độ lương, thưởng Về điều kiện làm việc: giờ LV, độ an toàn… Về kết quả công việc khi hoàn thành
 15. 2. Nhóm thông tin về người thực hiện công việc Về chuyên môn và trình độ chuyên môn Về kỹ năng cá nhân Về phẩm chất đạo đức Về hoàn cảnh cá nhân( tính tình, sở thích, đặc điểm tâm lý, sức khỏe, ngoại hình, tình trạng hôn nhân…)
 16. 3.Những xu hướng mới trong PTCV Do xu hướng pt, do sự năng động, nhiều thay đổi của nền KT: Chiến lược của DN luơn thay đổi, công nghệ thay đổi, nhu cầu của khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh Vì vậy CV của mỗi người trở nên mở rộng hơn, ít chuyên môn hoá hơn, linh hoạt hơn
 17. Đòi hỏi PTCV cần tập trung vào kiến thức, kỹ năng để thực hiện CV hơn là liệt các nhiệm vụ cụ thể DN chuyển từ PTCV sang PT vai trò của chức vụ CV: Tầm quan trọng của chức danh CVđó đ/v việc đạt mục tiêu của DN Những kết qủa mà DN mong muốn từ chức danh CV đó mang lại cho DN Những kiến thức, kỹ năng về chuyên môn cần thiết để thực hiện CV
 18. Kết luận
 19. III.Quy trình PTCV 1. Chọn công việc để phân tích 2. Xác định mục đích sử dụng thông tin 3. Chọn phương pháp thu thập thông tin 4. Triển khai thu thập thông tin 5. Xử lý thông tin 6. Thiết kế bản Mô tả công việc và bản Mô tả tiêu chuẩn công việc
 20. 1. Chọn công việc để PT (Đáp ứng mục đích PTCV) Trong doanh nghiệp có nhiều công việc gần giống nhau về tính chất, nên chỉ chọn những việc tiêu biểu, những công việc khác có thể suy từ đó

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản