intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - ThS. Trần Quang Cảnh

Chia sẻ: Kiều Vi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

50
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 cung cấp cho người học các kiến thức: Khái niệm, mục tiêu của quản trị tài nguyên nhân sự, chức năng Quản trị tài nguyên nhân sự, vai trò của bộ phận Quản trị tài nguyên nhân sự,.... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị nguồn nhân lực: Chương 1 - ThS. Trần Quang Cảnh

Thông tin giảng viên<br /> Tên: Trần Quang Cảnh<br /> Học vị: thạc sĩ quản trị kinh<br /> doanh (MBA)<br /> Điện thoại: 0936 263 702<br /> Email: cahntq@yahoo.com<br /> <br /> CHƯƠNG 1. TỔNG QUÁT VỀ<br /> QUẢN TRỊ TÀI NGUYÊN NHÂN SỰ<br /> <br /> 1. Khái niệm: Quản trị NNL là hệ<br /> thống các triết lý, chính sách và<br /> hoạt động chức năng về thu hút,<br /> đào tạo - phát triển và duy trì con<br /> người của một tổ chức nhằm đạt<br /> được kết quả tối ưu cho tổ chức và<br /> cho mọi thành viên.<br /> <br /> 2. Mục tiêu của quản trị tài<br /> nguyên nhân sự<br /> Lý thuyết quản trị tài nguyên<br /> nhân sự hiện đại trú trọng đến<br /> việc hài hòa lợi ích: Khách<br /> hàng, Nhân viên, Cổ đông, Môi<br /> trường (xã hội và sinh thái)<br /> <br /> Tài liệu học tập và tham khảo:<br /> • Tài liệu chính: Giáo trình quản trị nguồn<br /> nhân lực,<br /> • Tài liệu tham khảo<br /> - Quản trị nguồn nhân lực, Trần Kim Dung,<br /> NXB Giáo dục, 2001<br /> - Quản trị nhân sự, Nguyễn Hữu Thân , NXB<br /> Thống kê 2004<br /> - Quản trị nguồn nhân lực, Gorge. J. Borjas –<br /> Vũ Trọng Hùng, NXB Thống kê, 2000<br /> <br /> 2. Mục tiêu của quản trị tài<br /> nguyên nhân sự<br /> Lý thuyết cổ điển trú trọng vào<br /> việc nâng cao lợi nhuận cho cổ<br /> đông.<br /> Sử dụng có hiệu quả NNL<br /> Đáp ứng nhu cầu ngày càng<br /> cao của mọi thành viên<br /> <br /> 3. Chức năng Quản trị tài nguyên<br /> nhân sự<br /> - Nhóm chức năng thu hút NNL<br /> - Nhóm chức năng đào tạo và phát triển<br /> NNL.<br /> - Nhóm chức năng duy trì NNL<br /> <br /> 4.Vai trò của bộ phận Quản trị<br /> tài nguyên nhân sự<br /> <br /> 5. Cơ cấu tổ chức của bộ phận<br /> Quản trị tài nguyên nhân sự<br /> <br /> - Vai trò chính sách<br /> Ông /Bà<br /> chủ<br /> <br /> - Vai trò tư vấn<br /> - Thực hiện, phối hợp thực hiện các<br /> <br /> chức năng, hoạt động<br /> - Kiểm tra, đôn đốc<br /> <br /> Trưởng<br /> phòng kinh<br /> doanh<br /> <br /> Trưởng<br /> bộ phận<br /> sản xuất<br /> <br /> Trưởng<br /> phòng tài<br /> chính<br /> <br /> Chủ hãng<br /> Trưởng P.<br /> kinh<br /> doanh<br /> <br /> Kế tóan<br /> trưởng<br /> <br /> Trưởng p.<br /> hành chánh.<br /> Quản trị<br /> <br /> Trưởng<br /> lâm<br /> trường<br /> <br /> Trưởng Bộ<br /> phận nhân<br /> sự<br /> <br /> Tổng giám<br /> đốc/Giám đốc<br /> GĐ/Trưởng<br /> phòng kinh<br /> doanh<br /> <br /> GD/Trưởng<br /> bộ phận<br /> sản xuất<br /> <br /> GĐ/Trưởng<br /> phòng<br /> nhân sự<br /> <br /> GĐ/Trưởng<br /> phòng tài<br /> chính<br /> <br /> 4. Ba trường phái quản trị NNL.<br /> <br /> 4.2. Trường phái tâm lý-xã hội .<br /> <br /> 4.1. Trường phái quản trị trên cơ sở<br /> khoa học.<br /> <br /> Trường phái này có: Elton Mayo,<br /> Rogers, Maslow...xuất hiện vào thập<br /> niên 30 của thế kỷ XX.<br /> <br /> Do Fredrick Wilson Taylor (18561915) khởi xướng.<br /> “ Con người được coi như một loại<br /> công cụ lao động”<br /> <br /> “Con người muốn được xử sự như<br /> những con người”<br /> <br /> 4.3. Trường phái khai thác tiềm năng<br /> con người.<br /> Trường phái này ra đời vào thập niên<br /> 70. đại diện gồm Drucker, Chandler,<br /> March, Simon…<br /> “ Con người có các tiềm năng cần<br /> được khai thác và làm cho phát triển”<br /> <br /> III . Công nhân muốn gì từ công việc của<br /> họ ? Kết quả được đưa ra 1 là cao nhất,<br /> 10 là thấp nhất<br /> Yếu tố<br /> <br /> Điểm<br /> <br /> Điều kiện làm việc tốt.<br /> Cảm giác làm chủ sự vật.<br /> Rèn luyện kỷ luật.<br /> Sự đánh giá đầy đủ các công việc đã làm.<br /> Sự trung thành về quản lý đối với công nhân.<br /> <br /> 14<br /> <br /> Câu hỏi:<br /> <br /> Lương cao.<br /> Triển vọng và sự phát triển công ty.<br /> <br /> 1.Thế nào là quản trị NNL. Vai trò của quản trị<br /> NNL trong tổ chức?<br /> 2. Các chức năng cơ bản của quản tri NNL?<br /> 3. Cơ sở ra đời các trường phái quản trị NNL. Ưu<br /> điểm, nhược điểm của từng trường phái?<br /> 4. Trình bày các hoạt động chủ yếu về quản trị NNL<br /> trong DN.<br /> 5. Ai là người chịu trách nhiệm quả trị NNL trong<br /> DN?<br /> <br /> Sự đồng cảm đối với những vấn đề cá<br /> nhân.<br /> Đảm bảo công việc.<br /> Công việc thú vị.<br /> <br /> 15<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2