intTypePromotion=3

Bài giảng Quản trị sản xuất chương 4

Chia sẻ: Banh Long | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

0
292
lượt xem
128
download

Bài giảng Quản trị sản xuất chương 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Định vị doanh nghiệp Định vị doanh nghiệp là quá trình lựa chọn vùng và địa điểm bố trí doanh nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện những mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị sản xuất chương 4

 1. Ch­¬ng 4 ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP I. THỰC CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP 1.1. Thực chất của định vị doanh nghiệp Định vị doanh nghiệp là quá trình lựa chọn vùng và địa điểm bố trí doanh nghiệp nhằm đảm bảo thực hiện những mục tiêu chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Lựa chọn địa điểm doanh nghiệp có thể tiến hành theo các hướng sau: - Lựa chọn địa điểm để xây dựng một doanh nghiệp mới hoàn toàn; - Lựa chọn địa điểm để mở thêm các chi nhánh, các xí nghiệp hoặc các phân xưởng mới. 1.2. Vai trò Định vị doanh nghiệp có ý nghĩa rất quan trọng đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh của từng doanh nghiệp: - Là giải pháp quan trọng tạo ra lợi thế cạnh tranh và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh. - Tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp xúc trực tiếp với khách hàng, nâng cao khả năng thu hút khách hàng, thâm nhập và chiếm lĩnh thị trường mới, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển, tăng doanh thu và lợi nhuận. - Là biện pháp quan trọng giảm giá thành sản phẩm. - Định vị doanh nghiệp hợp lý còn tạo ra một nguồn lực quan trọng cho doanh nghiệp. - Việc định vị doanh nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng mang tính chiến lược lâu dài đối với doanh nghiệp. II. CÁC KHUYNH HƯỚNG HIỆN NAY TRONG ĐỊNH VỊ 2.1. Định vị ở nước ngoài Hiện nay xu hướng định vị doanh nghiệp ở nước ngoài đã trở thành trào lưu không chỉ ở các nước phát triển, có nền công nghiệp hiện đại, có nhiều công ty lớn mà còn lan cả sang các nước đang phát triển, có trình độ công nghiệp thấp hơn. Lý do chính để họ quyết định đặt doanh nghiệp ở nước ngoài vì họ muốn làm cho hàng 45
 2. hoá của mình bán ra gần thị trường hơn, tận dụng được nguồn nhân công và nguyên liệu rẻ, giảm thuế. 2.2. Định vị ở khu công nghiệp Việc đưa các doanh nghiệp vào các khu công nghiệp tạo ra rất nhiều thuận lợi cho hoạt động và phát triển của bản thân doanh nghiệp như: tận dụng được các thuận lợi do khu công nghiệp tạo ra, ứng dụng và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất kinh doanh hiện đại, tiết kiệm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh. 2.3. Định vị ở ngoại ô Vấn đề ô nhiễm môi trường ngày nay đang được toàn thế giới quan tâm. Việc bố trí các doanh nghiệp ở trong đô thị gây ra nhiều thiệt hại cho sản xuất và đời sống của người dân. Để giảm thiệt hại, người ta đã tính đến việc lắp đặt các thiết bị chống ô nhiễm, tuy nhiên, chi phí rất lớn. Vì vậy, có chính sách khuyến khích các doanh nghiệp định vị ở ngoại ô là một biện pháp quan trọng của Nhà nước để hạn chế sự ô nhiễm môi trường. III. CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN VIỆC ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến việc lựa chọn địa điểm. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ đề cập đến 3 nhóm nhân tố chính xếp theo thứ tự ưu tiên: Nhân tố về vùng, nhân tố về văn hoá - xã hội và nhân tố về vị trí cụ thể. 3.1. Yếu tố về vùng a. Định vị theo thị trường Gần thị trường tiêu thụ là nhân tố quan trọng nhất đối với các loại doanh nghiệp sau đây: - Các doanh nghiệp dịch vụ: các cửa hàng bán lẻ, khách sạn, bệnh viện, trung tâm thông tin, xí nghiệp vận tải hành khách... - Các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng khó vận chuyển như những mặt hàng dễ vỡ, dễ thối hỏng, hàng đông lạnh, hoa tươi, cây cảnh, cây lương thực,... - Các doanh nghiệp sản xuất các mặt hàng tăng trọng trong quá trình sản xuất: rượu, bia, nước giải khát,... b. Nguồn nguyên liệu 46
 3. Nguyên liệu có ảnh hưởng lớn đến quyết định địa điểm của doanh nghiệp trong một số trường hợp và một số ngành. Vì vậy, khi xác định địa điểm doanh nghiệp cần chú ý phân tích các vấn đề sau: - Chủng loại và quy mô nguồn nguyên liệu. - Chất lượng và đặc điểm của nguyên liệu sử dụng. - Chi phí vận chuyển nguyên liệu. c. Nhân tố lao động Tuỳ đặc tính của công nghệ sản xuất mà chọn vùng có dân cư đáp ứng yêu cầu về trình độ của công nhân, về phí nhân công và sự khác biệt về văn hoá của cộng đồng dân cư. Các ngành có nhu cầu về lao động có trình độ tay nghề cao nên bố trí ở các thành phố lớn, gần các trung tâm đào tạo khoa học kỹ thuật. Các ngành có nhu cầu lao động phổ thông thì có thể bố trí ở những vùng tập trung đông dân cư, giá thuê lao động rẻ. Chi phí lao động có ảnh hưởng lớn đến giá thành sản phẩm. Tuy nhiên, khi xem xét yếu tố giá thuê nhân công cần đặt nó trong mối quan hệ với năng suất lao động. d. Cơ sở hạ tầng Cơ sở hạ tầng kinh tế được coi là nhân tố hết sức quan trọng khi xác định phương án định vị doanh nghiệp bởi nó không chỉ ảnh hưởng đến chi phí sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến khả năng nắm bắt thông tin và thích ứng kịp thời với nhu cầu của thị trường. Có 2 nhân tố quan trọng nhất của cơ sở hạ tầng kinh tế là hệ thống giao thông và hệ thống thông tin liên lạc. 3.2. Các nhân tố văn hoá - xã hội Văn hoá, xã hội được xem là một nhân tố có tác động lớn đến quyết định định vị doanh nghiệp. Các nhân tố về văn hoá như: cộng đồng dân cư, tập quán tiêu dùng, cách sống, thái độ lao động có ảnh hưởng trực tiếp hoặc gián tiếp đến hoạt động của doanh nghiệp. Những nhân tố này lại chịu ảnh hưởng sâu sắc của nền văn hoá truyền thống của mỗi dân tộc, của mỗi vùng. Ngoài các yếu tố văn hoá, cần phải tính tới hàng loạt các nhân tố xã hội khác: - Chính sách phát triển kinh tế, xã hội của các vùng; - Sự phát triển của các ngành bổ trợ trong vùng; 47
 4. - Quy mô cộng đồng dân cư trong vùng và tình hình xã hội; - Tôn giáo, tín ngưỡng và phong tục tập quán. 3.3. Nhân tố về vị trí Nếu như việc phân tích các yếu tố về vùng đòi hỏi tính tổng quát cao thì việc phân tích các nhân tố về vị trí cụ thể của doanh nghiệp lại đòi hỏi phải cụ thể và chi tiết hơn. Những yếu tố cụ thể cần cân nhắc, tính toán là: - Diện tích mặt bằng và tính chất đất đai của địa điểm đặt doanh nghiệp; - Nguồn nước, điện; - Chỗ đổ chất thải; - Khả năng mở rộng trong tương lai; - Tình hình an ninh, các dịch vụ y tế, hành chính... - Chi phí về đất đai và các công trình sẵn có; - Những quy định của chính quyền địa phương về lệ phí dịch vụ trong vùng và những đóng góp cho địa phương. IV. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH CHỌN ĐỊA ĐIỂM - Xác định mục tiêu, tiêu chuẩn sẽ sử dụng để đánh giá các phương án định vị doanh nghiệp; - Xác định và phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến định vị doanh nghiệp; - Xây dựng nhiều phương án định vị khác nhau; - Đánh giá và lựa chọn phương án trên cơ sở những tiêu chuẩn và mục tiêu đã lựa chọn. V. CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH VỊ DOANH NGHIỆP Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến việc định vị doanh nghiệp, tuy nhiên có thể chia các nhân tố đó thành 2 nhóm chính: - Nhóm nhân tố định lượng: chi phí vận chuyển, chi phí lao động - Nhóm nhân tố định tính: sự phát triển cơ sở hạ tầng, văn hóa địa phương nơi mà doanh nghiệp định xây dựng địa điểm,... Thích ứng với hai nhóm nhân tố trên có 2 nhóm phương pháp định vị doanh nghiệp: phương pháp định tính và các phương pháp định lượng. 5.1. Phương pháp định tính 48
 5. Trong thực tế, có những yếu tố để tính được mức thu lợi, người ta không thể tính bằng đơn vị tiền tệ được. Hơn nữa, có những yếu tố định lượng được hẳn hoi nhưng không thể dùng chung một đơn vị để đánh gía được. Vì vậy, trong phương pháp này người ta thường cho điểm và sử dụng trọng số để đánh giá mức độ ảnh hưởng của nhân tố tới việc định vị doanh nghiệp. Khi đưa ra quyết định, người quản trị có thể dựa thêm vào kết quả của các phương pháp định lượng khác. Các bước để tiến hành đánh giá địa điểm như sau: 1. Kể ra các yếu tố được coi là quan trọng; 2. Cho trọng số mỗi yếu tố tuỳ tầm mức quan trọng; 3. Cho điểm từng vị trí định chọn dựa theo từng yếu tố; 4. Nhân trọng số với số điểm của mỗi yếu tố; 5. Cộng điểm cho từng vị trí định lựa chọn; 6. Chọn vị trí nào có số điểm cao nhất. Ví dụ: Công ty A muốn chọn một địa điểm để xây dựng một nhà máy sản xuất đá Granit với công suất 30000 m3/năm. Công ty phải lựa chọn 2 địa điểm là Huế và Thanh Hoá. Sau quá trình điều tra nghiên cứu, Công ty đã đánh giá các yếu tố của 2 địa điểm trên theo bảng sau: §iÓm sè §iÓm sè ®· tÝnh ®Õn träng sè Träng YÕu tè Thanh sè HuÕ HuÕ Thanh Ho¸ Ho¸ Nguyªn liÖu 0,30 70 60 21,0 18,0 ThÞ tr­êng 0,25 80 60 20,0 15,0 Chi phÝ lao ®éng 0,20 60 70 12,0 14,0 N¨ng suÊt lao ®éng 0,15 70 70 10,5 10,5 V¨n ho¸, x· héi 0,10 70 50 7,0 5,0 Tæng 70,5 62,5 Theo kết quả trên, ta chọn Huế là địa điểm xây dựng doanh nghiệp vì có tổng số điểm cao hơn. 5.2. Phương pháp định lượng 5.2.1. Phân tích địa điểm hoà vốn 49
 6. Phân tích địa điểm hoà vốn là phân tích mối quan hệ giữa chi phí và khối lượng sản phẩm sản xuất ra để so sánh, lựa chọn vị trí của doanh nghiệp trên quan điểm kinh tế. Phương pháp này được áp dụng với những giả định sau: - Doanh nghiệp chỉ sản xuất một loại sản phẩm ; - Chi phí cố định không đổi trong phạm vi khoảng đầu ra đã cho; - Phương trình để biểu diễn chi phí là tuyến tính. Y = a + bx (5.1) Trong đó: Y là tổng chi phí a: Chi phí cố định b: Chi phí biến đổi tính cho một đơn vị sản phẩm x: Số sản phẩm dự kiến sản xuất ra trong một năm Phương pháp này được thực hiện theo các bước sau: 1. Xác định chi phí cố định và phí biến đổi cho mỗi địa điểm định chọn; 2. Vẽ chi phí của mỗi điểm định chọn lên đồ thị. Chi phí được ghi trên trục tung, khối lượng sản xuất ghi trên trục hoành. 3. Chọn địa điểm nào có tổng chi phí thấp nhất ứng với khối lượng sản xuất mong muốn. Ví dụ: Công ty Cơ khí PX định chọn một địa điểm để xây dựng một nhà máy sản xuất một loại dụng cụ phục vụ y tế. Có 3 địa điểm đang được xem xét là thị xã Đồng Hới, thành phố Thanh Hoá và thành phố Đà Nẵng. Sau khi nghiên cứu về chi phí, Công ty dự kiến chi phí cố định hàng năm dự tính ứng với tuần tự ba địa điểm nêu trên là 300 triệu đồng; 600 triệu đồng và 1.100 triệu đồng. Chi phí biến đổi tuần tự là 750 ngàn đồng/1 đơn vị, 450 ngàn đồng/1 đơn vị và 250 ngàn đồng/1 đơn vị. Công ty muốn chọn một địa điểm có hiệu quả kinh tế nhất để mỗi năm sản xuất 2.000 dụng cụ. Để giải bài toán này, chúng ta có thể thực hiện theo 2 cách: • Trường hợp đã xác định được công suất Trong ví dụ này là 2000 dụng cụ, ta có thể tính trực tiếp trên phương trình như sau: YĐH = 300 + 0,75 × 2000 = 1.800 triệu YTH= 600 + 0,450 × 2000 = 1.500 triệu YĐN = 1.100 + 0,250 × 2000 = 1.600 triệu 50
 7. Như vậy, Thanh Hoá là địa điểm có tổng chi phí thấp nhất ở mức sản lượng 2.000 dụng cụ/năm. Vậy, Công ty nên chọn Thanh Hoá để xây dựng nhà máy. • Trường hợp công suất nhà máy chưa được khẳng định Ta lập phương trình chi phí cho 3 địa điểm định chọn: YĐH = 300 + 0,75x YTH= 600 + 0,450 x YĐN = 1.100 + 0,250 x Đưa các phương trình trên lên đồ thị: Chi phí Đà nẵng 1.100 Thanh hoá 600 Đồng hới 300 Sản lượng 1.000 2.500 Hình 5.1 Hình 5.1 cho ta thấy: - Khi công suất mong đợi nhỏ hơn 1000 ta chọn Đồng Hới - Công suất mong đợi nằm trong khoảng 1000 đến 2500 ta chọn Thanh Hoá - Công suất mong đợi trên 2500, ta chọn địa điểm Đà nẵng. 5.2.2. Phương pháp toạ độ trung tâm (toạ độ 2 chiều) Phương pháp này chủ yếu dùng để lựa chọn địa điểm đặt doanh nghiệp trung tâm hoặc kho hàng trung tâm có nhiệm vụ cung cấp hàng hoá cho nhiều địa điểm tiêu thụ. Mục tiêu của phương pháp này là xác định được một vị trí sao cho tổng quãng đường vận chuyển hàng hoá đến các địa điểm là nhỏ nhất. Công thức tính như sau: 51
 8. Cx = ∑d w ix i Cy = ∑d w iy i ∑w ∑w Trong ®ã: Cx: To¹ ®é x cña c¬ së míi (5.3) Cy: Toạ độ y của cơ sở mới dix: Toạ độ x của cơ sở hiện có diy: Toạ độ y của cơ sở hiện có wi: Lượng hàng hoá vận chuyển đến cơ sở i w: Tổng lượng hàng hoá vận chuyển đến tất cả các địa điểm. Ví dụ: Nhà máy bia Bến Nghé có kho hàng phân phối bia ở xa lộ Hà Nội cách nhà máy 12 km về phía Bắc. Kho trung tâm này phải phân phối bia cho các kho hàng ở thành phố và thị xã sau: Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Biên Hoà, Vũng Tàu và Mỹ Tho. Ban giám đốc muốn thẩm tra lại xem địa điểm kho hàng trung tâm hiện nay có còn phù hợp với tình hình thị trường gần đây hay không. Biết nhu cầu của các cửa hàng ở các tỉnh hàng tháng là: Kho hµng Sè contenner vËn chuyÓn hµng th¸ng - Thñ dÇu mét 100 - TP. HCM 400 - T©y Ninh 200 - Biªn Hoµ 300 - Vòng tµu 300 - Mü Tho 100 Tæng 1.400 Dïng b¶n ®å, chóng ta cã thÓ x¸c ®Þnh to¹ ®é ( cx vµ cy) cña c¸c ®Þa ®iÓm trªn. KÕt qu¶ x¸c ®Þnh cho ë b¶ng sau: Sè contenner vËn Kho hµng To¹ ®é x To¹ ®é y chuyÓn hµng th¸ng - Thñ dÇu mét 100 13 12,8 - TP. HCM 400 13 12,0 - T©y Ninh 200 10 15,0 - Biªn Hoµ 300 14 12,5 - Vòng tµu 300 15 9,5 - Mü Tho 100 11 9,5 Tæng 1.400 52
 9. Sau ®ã sö dông c«ng thøc 5.2 vµ 5.3, chóng ta cã thÓ x¸c ®Þnh to¹ ®é cña ®Þa ®iÓm míi nh­ sau: 100×13+400×13+200×10+....+100×11 Cx = = 13,07 1400 100×12,8 +400×12 +200×15+....+100×9,5 Cy = = 11,87 1400 Nh­ vËy, kho hµng míi cã to¹ ®é (13,7 ; 11,87) c¸ch ®Þa ®iÓm kho hµng cò kho¶ng 6 km vÒ phÝa §«ng Nam. 5.2.3. Ph­¬ng ph¸p bµi to¸n vËn t¶i Môc tiªu cña ph­¬ng ph¸p nµy lµ t×m mét ®Þa ®iÓm míi, mµ ë ®ã cã thÓ tho¶ m·n ®­îc nhu cÇu cña thÞ tr­êng vÒ sè l­îng hµng ho¸ víi chi phÝ nhá nhÊt. §iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn ®­îc bµi to¸n vËn t¶i: - BiÕt ®­îc sè n¬i cung cÊp (®· cã vµ dù kiÕn), l­îng s¶n xuÊt b×nh qu©n hµng n¨m cña mçi ®Þa ®iÓm. - Nhu cÇu cña tõng thÞ tr­êng vÒ lo¹i s¶n phÈm mµ doanh nghiÖp ®ang s¶n xuÊt. - Dù kiÕn chi phÝ (s¶n xuÊt vµ vËn chuyÓn) tõ n¬i s¶n xuÊt ®Õn n¬i tiªu thô. Tr×nh tù vµ c¸c b­íc gi¶i bµi to¸n vËn t¶i, xin tham kh¶o trong ch­¬ng tr×nh to¸n kinh tÕ. VÝ dô: C«ng ty A hiÖn cã 3 nhµ m¸y s¶n xuÊt ®­îc ®Æt ë c¸c tØnh Nha Trang, B×nh §Þnh vµ §µ N½ng. §Ó ®¹t ®­îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt 5 n¨m s¾p ®Õn, nhµ m¸y ë Nha Trang cÇn 200 tÊn nguyªn liÖu th«/n¨m, B×nh §Þnh cÇn 300 tÊn, vµ §µ N½ng cÇn 400 tÊn. HiÖn t¹i c«ng ty A míi chØ cã 2 nguån cung cÊp lo¹i nguyªn liÖu ®Æc biÖt nµy ë Pl©y cu vµ Ban Mª Thuét. Trong ®ã Playcu cã kh¶ n¨ng cung cÊp 300 tÊn/n¨m, Ban Mª Thuét lµ 400 tÊn/n¨m. C«ng ty cã ý ®Þnh më thªm 2 vïng nguyªn liÖu n÷a ë §µ L¹t vµ HuÕ. Hai ®Þa ®iÓm nµy ®Òu cã kh¶ n¨ng cung cÊp 200 tÊn/n¨m. Chi phÝ s¶n xuÊt vµ vËn chuyÓn b×nh qu©n 1 tÊn nguyªn liÖu ®­îc cho ë b¶ng d­íi ®©y: Chi phÝ s¶n xuÊt vµ vËn Kh¶ n¨ng cung Tõ nhµ m¸y chuyÓn b×nh qu©n (Tr.®/tÊn) cÊp (tÊn/n¨m) 53
 10. Nha B×nh §µ N½ng Trang ®Þnh Play cu 2 3 2 300 Ban Mª Thuét 1 1 3 400 HuÕ 3 2 1 200 §µ L¹t 1 3 4 200 Dù ®o¸n nhu cÇu 200 300 400 (tÊn/n¨m) H·y gióp nhµ m¸y nªn x¸c ®Þnh vÞ trÝ nµo ®Ó x©y dùng vïng nguyªn liÖu míi. §Ó gióp nhµ m¸y x¸c ®Þnh ®­îc vÞ trÝ, ta lËp vµ gi¶i 2 bµi to¸n vËn t¶i. Sau ®ã so s¸nh vµ chän ra ph­¬ng ¸n nµo cã tæng chi phÝ thÊp nhÊt. Bµi to¸n thø nhÊt: VÞ trÝ ë HuÕ • B­íc 1: T×m gi¶i ph¸p ban ®Çu Cã thÓ dïng ph­¬ng ph¸p trùc quan b¾t ®Çu tõ « cã chi phÝ thÊp nhÊt. Nguån cung øng Nhµ m¸y s¶n xuÊt Kh¶ n¨ng nguyªn liÖu Nha Trang B×nh §Þnh §µ n½ng cung cÊp Pl©y Cu 2 100 3 200 2 300 Ban Mª Thuét 200 1 200 1 3 400 HuÕ 3 2 200 1 200 Tæng nhu cÇu 200 300 400 900 • B­íc 2: KiÓm tra tÝnh tèi ­u cña lêi gi¶i Dïng ph­¬ng ph¸p MODI ®Ó kiÓm tra tÝnh tèi ­u cña lêi gi¶i. KÕt qu¶ kiÓm tra cho thÊy, « 1- 1 (Pl©ycu - Nha Trang) cã chØ sè c¶i tiÕn ©m. Bµi to¸n c¬ b¶n ban ®Çu ch­a ph¶i lµ bµi to¸n tèi ­u. • B­íc 3: C¶i tiÕn ®Ó thu ®­îc gi¶i ph¸p tèi ­u KÕt qu¶ c¶i tiÕn, cho ta gi¶i ph¸p tèi ­u nh­ sau: Nguån cung øng Nhµ m¸y s¶n xuÊt Kh¶ n¨ng nguyªn liÖu Nha Trang B×nh §Þnh §µ N½ng cung cÊp Pl©y Cu 100 2 3 200 2 300 54
 11. Ban Mª Thuét 100 1 300 1 3 400 HuÕ 3 2 200 1 200 Tæng nhu cÇu 200 300 400 900 Víi gi¶i ph¸p nµy, tæng chi phÝ cña ph­¬ng ¸n lµ 1.200 triÖu ®ång. Bµi to¸n thø 2: VÝ trÝ ë §µ L¹t Còng ph­¬ng ph¸p gi¶i trªn, cho ta gi¶i ph¸p tèi ­u lµ: Nguån cung øng Nhµ m¸y s¶n xuÊt Kh¶ n¨ng nguyªn liÖu Nha Trang B×nh §Þnh §µ N½ng cung cÊp Pl©y Cu 2 3 2 300 300 Ban Mª Thuét 1 1 3 300 100 400 §µ L¹t 1 3 4 200 200 Tæng nhu cÇu 200 300 400 900 Tæng chi phÝ cña ph­¬ng ¸n nµy lµ 1400 triÖu ®ång. Tõ hai bµi to¸n trªn, chóng ta cã thÓ khuyªn c«ng ty nªn x©y dùng vïng nguyªn liÖu ë HuÕ v× tæng chi phÝ thÊp h¬n so víi ë §µ l¹t lµ 1.200 triÖu ®ång. 55

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản