intTypePromotion=3

Bài giảng Quy hoạch môi trường: Chương 1 - TS. Trịnh Thành

Chia sẻ: Hoàng Duy Anh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:26

0
89
lượt xem
23
download

Bài giảng Quy hoạch môi trường: Chương 1 - TS. Trịnh Thành

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Những khái niệm cơ bản về quy hoạch môi trường thuộc bài giảng "Quy hoạch môi trường", trong chương này trình bày các nội dung sau: khái niệm quy hoạch, quy hoạch môi trường,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quy hoạch môi trường: Chương 1 - TS. Trịnh Thành

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. QUY HOẠCH MÔI TRƯỜNG (Chương trình kỹ sư Quản lý Môi trường 2011) TS. Trịnh Thành Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường, ĐHBK Hà Nội 1
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Mở đầu Mục đích của môn học 1. Có được các kiến thức cơ sở về quy hoạch môi trường; 2. Nắm được các phương pháp đánh giá trong quy hoạch môi trường; 3. Biết cách thực hiện Quy trình quy hoạch môi trường. 2
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Mở đầu  Các kiến thức cơ sở về quy hoạch môi trường - Quy hoạch môi trường: là quá trình sáng tạo và/hoặc thực hiện các chương trình, chính sách và các tiêu chuẩn có tính đến tác động của phát triển của con người ở thời điểm hiện tại và tương lai đến môi trường tự nhiên; - Quy hoạch môi trường: liên hệ chặt chẽ với phát triển bền vững, quản lý tăng trưởng, chất lượng môi trường, bảo toàn sinh thái, vvv (thảo luận); - Cần các phương pháp đánh giá, các cơ sở pháp lý: luôn là một bộ phận của quản lý môi trường. 3
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Mở đầu  Các kiến thức cơ sở về quy hoạch môi trường - Những người làm trong lĩnh vực Quy hoạch môi trường đóng một vai trò sống còn trong việc cân bằng các nhu cầu của xã hội: (thảo luận) - Phải có hiểu biết rộng về các nhân tố môi trường, xã hội, chính sách, kinh tế, … - Luôn có sự dung hòa, chấp nhận, biết giải quyết xung đột lợi ích. Tuy nhiên, luôn tồn tại ngưỡng giới hạn không thể vượt qua; - Có nhiều mức khác nhau: một dự án, cơ sở sản xuất, khu công nghiệp, khu kinh tế, vùng, ngành, quốc gia, vvv. 4
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Mở đầu  Các phương pháp đánh giá trong quy hoạch môi trường (thảo luận) - Các phương pháp trong ĐTM … - Có nhiều mức khác nhau: định tính, định lượng, bán định lượng tùy theo tầm mức của quy hoạch; - Cả theo không gian và thời gian; - Quan hệ giữa quy hoạch môi trường và các quy hoạch khác (kinh tế, xây dựng, …). 5
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Mở đầu  Quy trình quy hoạch môi trường (thảo luận) - Thường lồng ghép với các quy hoạch khác; - Phải làm ở nhiều mức khác nhau và theo sơ đồ lặp; - Tiến tới có một quy trình chuẩn ở nước ta; - Vẫn còn trong giai đoạn ban đầu ở nước ta; - Chấp nhận một quy trình đã có nhưng vẫn cần xem xét; - Cần nhiều công cụ: pháp lý, kỹ thuật, kinh tế, khác. 6
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Mở đầu Nội dung 1. Các vấn đề cơ bản trong quy hoạch môi trường - Khái niệm quy hoạch; - Quy hoạch môi trường; - Các cơ sở pháp lý và công cụ quy hoạch môi trường hiện hành và xu hướng biến đổi. 2. Nội dung quy trình quy hoạch môi trường 3. Các phương pháp đánh giá trong quy hoạch môi trường; 4. Quy hoạch bảo vệ môi trường của một số loại hình Bài tập lớn 7
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Mở đầu Nội dung (tiếp) 1. Các vấn đề cơ bản trong quy hoạch môi trường 2. Nội dung quy trình quy hoạch môi trường - Quy trình quy hoạch môi trường; - Nội dung: Đánh giá điều kiện và tác động môi trường; xác định mục tiêu môi trường; thiết kế quy hoạch môi trường; quản lý quy hoạch. 3. Các phương pháp đánh giá trong quy hoạch môi trường 4. Quy hoạch bảo vệ môi trường của một số loại hình Bài tập lớn 8
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Mở đầu Nội dung (tiếp) 1. Các vấn đề cơ bản trong quy hoạch môi trường 2. Nội dung quy trình quy hoạch môi trường 3. Các phương pháp đánh giá trong quy hoạch môi trường; - Chỉ số môi trường; - Phân tích chi phí lợi ích; - Phương pháp mô hình hóa; - Hệ thông tin địa lý; - Các phương pháp khác. 4. Quy hoạch bảo vệ môi trường của một số loại hình Bài tập lớn 9
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Mở đầu Nội dung (kết thúc) 1. Các vấn đề cơ bản trong quy hoạch môi trường 2. Nội dung quy trình quy hoạch môi trường 3. Các phương pháp đánh giá trong quy hoạch môi trường 4. Quy hoạch bảo vệ môi trường của một số loại hình - Quy hoạch bảo vệ và sử dụng đất; - Quy hoạch khu vực nhạy cảm môi trường; - Quy hoạch quản lý vùng đất ngập nước; - Quy hoạch môi trường đô thị và khu công nghiệp; - Quy hoạch môi trường lưu vực sông; - Quy hoạch môi trường vùng ven biển. Bài tập lớn 10
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Mở đầu Phương pháp - Hiểu kỹ các khái niệm cơ bản trên cơ sở vận dụng, so sánh các bài toán quy hoạch khác nhau; - Nắm vững các môn học liên quan; - Làm các bài toán nhỏ, cơ bản; - Học cách ghép nối các bài toán cơ bản; - Làm các bài tập để có được khả năng giải quyết một bài toán bất kỳ; - Luôn cần thiết cập nhật các thông tin. 11
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Mở đầu Vị trí của môn học trong ngành - Là môn học chuyên ngành cần thiết; - Một công cụ của quản lý môi trường để bảo vệ môi trường; - Một thành phần trong hoạt động quản lý nói chung, quản lý môi trường nói riêng; - Luôn biến đổi về cách thức thực hiện (quy trình), phương pháp luận thay đổi ít. 12
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. CHƯƠNG 1 Những khái niệm cơ bản về quy hoạch môi trường 13
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.1. Khái niệm quy hoạch Quy hoạch -Đưa ra “sơ đồ không gian” cần đạt tới và kế hoạch thực hiện về thời gian để đạt được; -Có nhiều vấn đề trong đó môi trường, hệ sinh thái, sức khỏe, … chỉ là một bộ phận; -Cần biết được các mối liên hệ tương hỗ giữa kinh tế, phát triển, xã hội và môi trường; -Quy hoạch luôn cần tối ưu: tuy nhiên đây là bài toán lớn cần làm rõ “mô hình”; -Cần đánh giá được trước khi có thể kiểm soát và quản lý. 14
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Quy trình quy hoạch Quy trình -Cần đưa ra “sơ đồ không gian” cần đạt tới và kế hoạch thực hiện về thời gian để đạt được mục tiêu đã đặt ra; -Phải có tổ chức; -Có nhiều vấn đề cần quan tâm, tuy nhiên, phương tiện về nguồn lực và kinh tế có hạn. Cần “tối ưu hóa”: Tuy nhiên, phải xác định vấn đề, đánh giá được trước khi có thể tối ưu để thực hiện 15
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Những vấn đề cần chú ý trong quy hoạch (thảo luận) Phân tích cộng đồng; Các phương pháp nghiên cứu; Vẽ chi tiết; Quy hoạch địa điểm và quy hoạch cấu trúc cơ quan Thiết kế phong cảnh; Luật quy hoạch; Trạng thái tác động môi trường; Chính trị gia môi trường; Biểu diễn bản đồ và hình ảnh; Sự tham gia của cộng đồng trong quy hoạch; Thiết kế môi trường; Phân tích nhà ở đô thị; Quy hoạch vận tải; Kiểm soát phát triển; Quy hoạch bảo tồn; Kiểm kê và phân tích dữ liệu; Phân tích quy hoạch định lượng; Kinh tế đất đai; Quy hoạch công, vvv 16
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 17
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Quy hoạch phát triển ở Việt Nam (thảo luận) Xem xét những bài toán quy hoạch ở Việt Nam Phân tích cộng đồng; Các phương pháp nghiên cứu; Vẽ chi tiết; Quy hoạch địa điểm và quy hoạch cấu trúc cơ quan; Thiết kế phong cảnh; Luật quy hoạch; Trạng thái tác động môi trường; Chính trị gia môi trường; Biểu diễn bản đồ và hình ảnh; Sự tham gia của cộng đồng trong quy hoạch; Thiết kế môi trường; Phân tích nhà ở đô thị; Quy hoạch vận tải; Kiểm soát phát triển; Quy hoạch bảo tồn; Kiểm kê và phân tích dữ liệu; Phân tích quy hoạch định lượng; Kinh tế đất đai; Quy hoạch công, vvv 18
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Phân tích các phương pháp sử dụng – So sánh nội dung môn học với thực hiện bài toán thực Quy hoạch phát triển Thành phố Hà Nội mới? Quy hoạch đào tạo cán bộ ngành tài nguyên và môi trường; Quy hoạch đào tạo cán bộ ngành điện hạt nhân; Quy hoạch phát triển ngành điện lực (tổng sơ đồ 6, 7); Quy hoạch nút giao thông ngã tư Kim Liên; Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp và một khu công nghiệp cụ thể; … Quy hoạch môi trường nằm ở đâu? 19
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.2. Quy hoạch môi trường Khái niệm Các cấp độ và hình thức quy hoạch môi trường Cơ sở pháp lý trong quy hoạch môi trường ở Việt Nam Đặc điểm nguyên tắc của quy hoạch môi trường 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản