intTypePromotion=1

Bài giảng Quy trình thực hiện một luận văn cao học ngành quản lý xây dựng về dự báo tổng mức đầu tư dự án giao thông tại Bình Định - PGS.TS. Lưu Trường Văn

Chia sẻ: Gjjfv Gjjfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:49

0
158
lượt xem
32
download

Bài giảng Quy trình thực hiện một luận văn cao học ngành quản lý xây dựng về dự báo tổng mức đầu tư dự án giao thông tại Bình Định - PGS.TS. Lưu Trường Văn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Quy trình thực hiện một luận văn cao học ngành quản lý xây dựng về dự báo tổng mức đầu tư dự án giao thông tại Bình Định nhằm trình bày về mục tiêu nghiên cứu, phạm vi và các công cụ nghiên cứu. Quy trình thực hiện nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quy trình thực hiện một luận văn cao học ngành quản lý xây dựng về dự báo tổng mức đầu tư dự án giao thông tại Bình Định - PGS.TS. Lưu Trường Văn

 1. QUY TRÌNH THỰC HIỆN MỘT LUẬN VĂN CAO HỌC NGÀNH QUẢN LÝ XÂY DỰNG VỀ DỰ BÁO TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN GIAO THÔNG TẠI BÌNH ĐỊNH Biên soạn & giảng: PGS.TS. Lưu Trường Văn Giảng viên: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 1
 2. • Bài giảng này biên soạn theo luận văn thạc sỹ của Lưu Nhất Phong, ngành Công nghệ & Quản lý xây dựng tại Đại học Bách Khoa TP.HCM • Tên luận văn: ỨNG DỤNG MẠNG NƠ-RON NHÂN TẠO VÀ HỒI QUY ĐA BIẾN ĐỂ DỰ BÁO TỔNG MỨC ĐẦU TƯ CÁC DỰ ÁN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG Giảng viên: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 2
 3. 1. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Giảng viên: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 3
 4. Các mục tiêu nghiên cứu Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư của dự án làm các biến đầu vào Thiết lập mô hình ANN dự báo tổng mức Artificial đầu tư, chi phí xây dựng nền đường, Neural xây dựng móng mặt và công trình thoát nước. Network, Multiple linear regression Xây dựng mô hình hồi quy đa biến dự đoán để so sánh với mô hình ANN TMĐT Tự động hóa dự báo. Áp dụng mô hình dự báo cho một vài công trình cụ thể Trang 4
 5. Phạm vi nghiên cứu Địa điểm: Các dự án Tính chất, đặc trưng xây dựng công trình của đối tượng giao thông tỉnh Bình nghiên cứu: Đối Định tượng nghiên cứu là dự án xây dựng công trình giao thông (đường bộ), nghiên cứu trong giai đoạn chuẩn bị dự án Không gian: Thời điểm thu thập số liệu, tháng 7/2010; nghiên cứu thực hiện trong khoảng từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2010 Quan điểm phân tích: Phân tích và thảo luận theo quan điểm của Chủ đầu tư. Trang 5
 6. 2. CÔNG CỤ NGHIÊN CỨU Giảng viên: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 6
 7. Các công cụ nghiên cứu Nội dung Công cụ nghiên cứu Xác định các nhân tố ảnh Tham khảo tài liệu, sách báo và các hưởng đến tổng mức đầu tư nghiên cứu trước đây xây dựng công trình giao thông - Thảo luận nhóm Phát triển và rút ra các nhân tố - Bảng câu hỏi chính ảnh hưởng đến tổng mức - Khảo sát thu thập đánh giá của đầu tư xây dựng công trình chuyên gia giao thông. - Phân tích thống kê của SPSS Xây dựng mạng nơron thực - Neural Network của SPSS hiện dự báo. Phân tích hồi quy đa biến và - Linear Regression của SPSS kiểm định mô hình hồi quy 7
 8. 3. QUY TRÌNH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU Giảng viên: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 8
 9. Phương pháp nguyên cứu. Quy trình nguyên cứu XÁC ĐỊNH ĐỀ TÀI 5 4 Thu thập 3 Xác định các 2 số liệu Tham khảo yếu tố chính các biến Xác định các ý kiến các ảnh hưởng tiềm nhân tố ảnh chuyên gia đến tổng năng hưởng qua qua thảo mức đầu tư các tài liệu, luận nhóm, bằng phương sách báo và bảng câu pháp phân các nghiên hỏi tích thống kê cứu trước đây Trang 9
 10. Phương pháp nguyên cứu. Quy trình nghiên cứu (tt). 7 8 9 10 6 Kiểm định Xử lý số Xây Phân tích liệu Hồi dựng mô và đánh giá kết quả Xử lý ban độ phù hợp đầu số liệu quy đa hình hồi MLR của mô thu thập biến quy hình 11 12 13 14 Xây dựng Huấn luyện Phân tích Xử lý số Kết luận và mô hình mạng, đánh kết quả liệu mạng kiến nghị mạng giá độ phù ANN nơron ANN hợp mô nhân tạo hình Trang 10
 11. Sau khi thảo luận nhóm với 6 • Vận tốc thiết kế chuyên gia thực hiện quản lý dự • Số lượng cống bê tông cốt thép án, 20 yếu tố đã được phát thoát nước trên tuyến triển và được xem là ảnh • Số lượng cầu bản bê tông cốt hưởng đến tổng mức đầu tư thép thoát nước trên tuyến dự án xây dựng công trình đường bộ. • Số lượng cầu dầm bê tông cốt Bao gồm các nhân tố sau: thép thoát nước trên tuyến • Quy mô dự án (cấp đường) • Loại kết cấu lớp mặt đường (bê tông xi măng, bê tông nhựa...) • Phạm vi dự án (xây dựng mới, • Tình trạng ngập nước xung nâng cấp cải tạo...) quanh nền đường • Vị trí dự án xây dựng (đồng • Điều kiện địa chất bằng, miền núi, đô thị) • Thời gian thực hiện dự án • Giá dầu • Chiều dài tuyến đường • Giá nhựa đường • Bề rộng nền đường • Giá xi măng • Bề rộng mặt đường • Giá thép • Tải trọng thiết kế • Mức lương cơ bản Giảng viên: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 11
 12. Bảng câu hỏi Bảng câu hỏi gồm có 3 phần chính: – Phần giới thiệu: Nhằm định hướng các ứng viên hiểu được vấn đề đang khảo sát, có được cái nhìn khách quan cũng như hiểu được cách trả lời các câu hỏi khảo sát cho phù hợp với suy nghĩ, kinh nghiệm và sự hiểu biết của bản thân từng người. – Phần A: Đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến tổng mức đầu tư dự án công trình giao thông qua thang đo tỷ lệ Likert với mức độ từ 1 đến 5. – Phần B: là phần thông tin cá nhân của các ứng viên, có thể dùng để thực hiện nhiều phép phân tích thống kê nhằm mục đích đánh giá bổ sung về thông tin khảo sát. Giảng viên: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 12
 13. THU THẬP DỮ LIỆU Giảng viên: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 13
 14. Phương pháp thu thập dữ liệu Dữ liệu dùng cho nghiên cứu này chủ yếu từ hai nguồn sơ cấp và thứ cấp. 5 3 - Dữ liệu từ nguồn sơ cấp (primary sources): Bảng câu hỏi được gửi trực tiếp hoặc gián tiếp qua email đến người được phỏng vấn. - Dữ liệu từ nguồn thứ cấp (Secondary sources): Thu thập dữ liệu trong các kho lưu trữ của các Chủ đầu tư; Dữ liệu các nhân tố chính của các dự án đã thực hiện từ năm 2000 -2009 của các dự án xây dựng công trình giao thông (đường bộ) được thu thập. Company Logo Trang 14
 15. 4. Tóm tắt về các bước xây dựng mô hình dự báo theo ANN và MLR Giảng viên: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 15
 16. Các bước xây dựng mô hình ANN Bước 1 Thu thập và mã hóa dữ liệu, nhập vào SPSS Xác định biến đầu vào và biến đầu ra cho ANN, lựa chọn cách biến Bước 2 đổi (rescaling) dữ liệu đầu vào theo một trong các cách: 5 Standardized, Normalized, Adjusted Normalized hoặc None Bước 3 Phân chia tập dữ liệu để huấn luyện (training) và kiểm tra (test) Thiết lập cấu trúc mạng bao gồm số lớp ẩn, số nút trong lớp ẩn, Bước 4 hàm truyền của lớp ẩn, hàm truyền lớp xuất, các biến đổi (rescale) dữ liệu đầu ra. Lựa chọn huấn huyện mạng theo cách cập nhật trọng số một lần, Bước 5 mẻ (batch); từng bộ (online) hoặc từng phần (mini-batch). Thiết lập các khống chế dừng huấn luyện và các lựa chọn xuất ra Bước 6 kết quả thực hiện. Kiểm tra đánh giá sai số mô hình và sử dụng mạng (bộ trọng số tối Bước 7 ưu được dùng cho các việc tự động hóa tính toán ước lượng) Company Logo Trang 16
 17. Các bước xây dựng mô hình MLR Thu thập và mã hóa dữ liệu, nhập vào SPSS, kiểm tra điều Bước 1 kiện đủ thẳng qua scatterplot của biến Y với các biến X Phân tích tương quan tuyến tính giữa tất cả các biến là yếu tố Bước 2 chính. 5 Xác định duy nhất 01 biến phụ thuộc và tùy chọn các biến độc lập theo từng block, đồng thời với việc lựa chọn thủ tục chọn 3 Bước 3 biến theo một trong các cách Enter; Remove; Backward; Forward; Stepwise. Lựa chọn xuất ra các thông số thống kê hồi quy như: các ước lượng, khoảng tin cậy, ma trận hiệp phương sai, model fit (các Bước 4 thống kê đánh giá độ phù hợp của mô hình), các thống kê mô tả, chuẩn đoán đa cộng tuyến, trị thống kê Durbin – Watson. - Thiết lập để chương trình vẽ ra các dạng đồ thị liên quan đến mô hình hồi quy - Sao lưu các biến mới trong phân tích hồi quy tuyến tính như: Bước 5 phần dư, giá trị dự đoán và các thông số liên quan đến biến mới. - Chạy phân tích hồi quy Company Logo Trang 17
 18. Các bước xây dựng mô hình MLR (tt) - Đánh giá độ phù hợp của mô hình bằng Adjust R square. - Kiểm tra giả định liên hệ tuyến tính. - Kiểm tra điều kiện độc lập của các phần dư bằng5trị thống kê Durbin – Watson, - Kiểm tra giả định phương sai phần dư cân bằng qua quan sát 3 scatterplot của phần dư với các biến độc lập Bước 6 - Kiểm tra điều kiện gần chuẩn của phần dư bằng biểu đồ tần suất hoặc biểu đồ Q – Q plot. - Kiểm tra đa cộng tuyến bằng độ chấp nhận (Tolerance) hoặc VIF. - Kiểm định giả thuyết về độ phù hợp của mô hình - Kiểm định giả thuyết về ý nghĩa của hệ số hồi quy - Kiểm định giả thuyết về tầm quan trọng của các biến Bước 7 Sử dụng mô hình hồi quy đa biến để dự báo. Company Logo Trang 18
 19. 5. Kết quả chi tiết của nghiên cứu Giảng viên: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 19
 20. 5.1. PHÂN TÍCH VỀ ĐỐI TƯỢNG THAM GIA PHỎNG VẤN & DỮ LIỆU THỨ CẤP Giảng viên: PGS.TS. Lưu Trường Văn, Đại học Mở TP.HCM 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2