intTypePromotion=3

Bài giảng Sinh học lớp 10 - Bài 15: Tế bào nhân thực

Chia sẻ: Cao Minh Tâm | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:29

0
21
lượt xem
0
download

Bài giảng Sinh học lớp 10 - Bài 15: Tế bào nhân thực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng cung cấp kiến thức về ti thể và lục lạp dựa trên các đặc điểm, cấu trúc và chức năng của chúng. Để nắm chi tiết nội dung kiến thức, mời các bạn cùng tham khảo bài giảng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Sinh học lớp 10 - Bài 15: Tế bào nhân thực

 1. CHÀO THẦY CÔ VÀ CÁC EM  HỌC SINH
 2.  KIỂM TRA BÀI CŨ     Câu1:Mô tả cấu trúc và chức năng của  nhân trong tế bào nhân thực. Nếu không  có nhân tế bào có sinh trưởng được  không? Vì sao?
 3. TÊ BÀO ĐỘNG VẬT              TẾ BÀO THỰC VẬT TrongTBNT những bào quan nào tạo năng lượng?
 4.         TI THỂ LỤC LẠP
 5. BÀI 15: TẾ BÀO NHÂN THỰC(tt) NỘI DUNG: V. Ti thể 1. Đặc điểm 2. Cấu trúc VI. Lục lạp 3. Chức năng
 6. V.TI THỂ ­ Do Flemming phát hiện năm 1882 ­ Có nguồn gốc từ VK hiếu khí sống cộng sinh trong  TBNT ­ Được tạo ra bằng cách nhân đôi từ các ti thể tồn tại trước đó
 7. TI THỂ Quan sát    hình ảnh,  em hãy  nêu đặc  điểm, cấu  trúc của ti  thể
 8. V. TI THỂ 1. Đặc điểm ­ Hình dạng: hình cầu,  hình sợi ­ Kích thước:     2­5 µm ­ Sự tồn tại: Có mặt ở  mọi tế bào nhân thực ­ Có chứa ADN, ARN,  enzim,riboxom riêng nên  có khả năng tự  tổng hợp  protein cần thiết cho mình
 9. V. TI THỂ 2. Cấu trúc ­ Màng ngoài: trơn, nhẵn ­ Màng trong: gấp nếp tạo  thành nhiều mào(crista),  trên mào chứa các enzim  hô hấp, chia ti thể thành 2  xoang +Xoang ngoài: giới  hạn 2 lớp màng,  chứa nhiều ion H+ +Xoang trong: chứa  chất nền, dạng bán  lỏng (ADN, ribôxôm)
 10. V. TI THỂ 2. Cấu trúc    So sánh diện tích bề mặt giữa màng     ngoài và màng trong ti thể. Màng nào có  diện tích lớn hơn ? Vì sao?    Do màng trong gấp nếp tăng diện tích  bề mặt của màng lên rất nhiều  tăng hệ  enzim hô hấp  tăng hiệu quả hô hấp
 11.   Tạ i sao trong t Vì: T ế bào gan, t ế bào gan và c ế bào c ơ tim ho ạt độơng nhi  tim chềứu a  ều ti th nhinên c ể (>1000cái), t ần nhi ều năng lượế bào mô m ỡ chểứ ta ít  ng, do đó ti th ập  (vài ch ục cái)? trung nhi ều    Tế bào mô mỡ ít hoạt động cần ít năng  lượng nên ti thể ít hơn     Vậy ti thể có chức năng gì?
 12. V TI THỂ       3. Chức năng ­ Cung cấp năng lượng cho TB, dưới dạng ATP  ­ Ngoài ra còn tạo nhiều sản phẩm trung gian tham gia  vào quá trình trao đổi vật chất Phân tích đặc điểm cấu trúc phù hợp với chức năng của ti thể
 13. ại sao ng TDo ch ười ta ví ti th ể  nh ư  1 nhà máy cung  ứa nhiều enzim hô hấp có nhiệm vụ  ấp năng l cchuy ượng? ển hoá ch ất hữu cơ thành ATP cung cấp  năng lượng cho tế bào Ngoài ti thể trong tế bào còn “nhà máy”nào  cung cấp năng lượng nữa không?
 14. Lục lạp ­Có nguồn gốc từ VK QH hiếu khí nội cộng sinh ­Có khả năng tự nhân đôi để tạo ra nhiều LL mới
 15. VI. Lục Lạp Mặt trên xanh đậm, mặt dưới nhạt Quan sát:   Lá ch ậu cây tr + Màu s ắc mặồt trên, m ng ngoài sáng đ ậủ ặt dưới c m h ơn trồng  a lá  + Lá cố   trong t ủia chậu cây trồng ngoài sáng và chậu  trồng trong tối   Giải thích sự khác nhau đó  Do cường độ chiếu sáng và sự phân bố lục  lạp ở mỗi lớp tế bào của lá
 16. LỤC LẠP Quan sát hình  ảnh và thảo  luận  nhóm mô  tả đặc điểm và  cấu trúc lục  lạp
 17. VI. LỤC LẠP 1. Đặc điểm ­ Hình dạng: bầu dục ­ Kích thước: 4 – 10 µm ­ Sự tồn tại: Chỉ có  mặt ở tế bào nhân  thực quang hợp ­ Có ADN và riboxom  riêng nên có khả năng tự  tổng hợp protein cho mình
 18. VI. LỤC LẠP 2. Cấu trúc ­ Bên ngoài: Màng kép  bao bọc ­ Bên trong:  • Chất nền(Stroma):   khối cơ chất không màu  chứa nhiều enzim xúc  tác cho phản ứng pha  tối, ADN, Riboxom,  protein..
 19. VI. LỤC LẠP 2. Cấu trúc ● Hạt (Grana) * Là hệ thống các túi dẹp  (tilacôit) xếp chồng lên nhau * Các grana nối với nhau  bằng phiến màng (lamella) *Trên màng tilacoit có hệ  sắc tố và enzim xúc tác cho  phản ứng pha sáng
 20. VI. LỤC LẠP 2. Cấu trúc  Đặc điểm không màu của chất nền có tác dụng gì? ­ Để cho ánh sáng xuyên qua hệ sắc tố ­ Đạt được số lượng nhiềuằm rải rác mà lại xếp chồng  Vì sao các tilacôit không n ­ Để nhận được toàn bộ ánh sáng chiếu xuống —>  lên nhau ? quang hợp xảy ra mạnh

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản